Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Místní poplatek z ubytovací kapacity.

Místní poplatek upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p. Poplatek z ubytovací kapacity je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou (OZV). Poplatek má charakter daně.

Kde řešit

04 Ekonomický odbor

Adresa: Čs. armády 23/601, Hlavní budova úřadu

Co potřebujete

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen uvést:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování, u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností ubytovatele

Poplatky:

Sazba poplatku činí 6 Kč za každé využité lůžko a den. Poplatník je povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí. Poplatek je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Poplatku nepodléhá : ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, a ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. Úhradu poplatku lze provést hotově v pokladně úřadu, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu. Správce poplatku sdělí číslo účtu a variabilní symbol, na který lze platbu uhradit.

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny (čtvrtek):

Rezervovat termín (čt)

TISKOPISY

Kdo je vám k dispozici

vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře rezervace termínu schůzky (referent místních příjmů), 220 189 linka: 630, Čs. armády 23/601, kancelář 510

Odpovědi na vaše dotazy

Celá sekce Potřebuji vyřídit


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/prihlaseni-k-mistnimu-poplatku-z-ubytovaci-kapacity-0400-001 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz