Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Postup při podávání stížností

Postup při podávání stížností

KDE ŘEŠIT


01 Kancelář tajemníka

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


Potřebné podklady, které prokazují či ověřují tvrzení uváděná ve stížnosti, pokud je má stěžovatel k dispozici.


POPLATKY


Nejsou předepsány.

KDO JE VÁM K DISPOZICI

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY


Lhůta pro vyřízení stížnosti je nejvýše 30 dnů od převzetí podatelnou nebo ode dne podání stížnosti ústně či telefonicky.

Lhůta pro vyřízení stížnosti podané podle § 175 správního řádu je nejvýše 60 dnů ode dne převzetí podatelnou nebo ode dne podání ústní stížnosti.

Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu, končí lhůta nejbližší následující pracovní den.

Lhůta pro vyřízení se považuje za dodrženou, pokud je odpověď poslední den lhůty vypravena podatelnou, jejíž razítko se slovy „vypraveno“ je rozhodující pro posouzení, zda byla lhůta pro vyřízení dodržena.

Ve výjimečných případech může lhůtu pro vyřízení stížnosti prodloužit vedoucí oddělení kontroly na základě písemné žádosti vedoucího příslušného odboru, který stížnost vyřizuje. Žádost musí obsahovat zdůvodnění, návrh prodlouženého termínu a musí být doručena OK nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím lhůty. U stížností vyřizovaných OK vyznačuje prodloužení lhůty ved. OK do spisu. Lhůtu pro vyřízení stížnosti podané podle § 175 správního řádu může prodloužit jen nadřízený správní orgán za podmínek stanovených tímto zákonem.

Stěžovatel musí být vždy vyřizujícím odborem informován o prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti včetně uvedení důvodu.
ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00
středa 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00

TISKOPISY
  • formulář není předepsán


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/postup-pri-podavani-stiznosti-0100-001 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz