Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Ověření opisu nebo kopie listiny nebo podpisu na listině

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.


Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

KDE ŘEŠIT


15 Odbor služeb

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování):

– občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
– průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
– průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
– průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany,
– průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
– průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.).


POPLATKY


Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč. Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

KDO JE VÁM K DISPOZICI

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY


Jakým způsobem se platí?

Platí se hotově.
ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00
středa 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00

TISKOPISY
  • formulář není předepsán


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/overeni-opisu-nebo-kopie-listiny-nebo-podpisu-na-listine-1500-004 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz