Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Bezpečnostní strategie ČR ›› detail/podstránka

Bezpečnostní strategie ČR

Bezpečnostní strategie ČR  je základním dokumentem bezpečnostní politiky ČR, na který navazují dílčí strategie a koncepce. Je vládním dokumentem zpracovaným ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Parlamentem ČR s cílem hledat nadstranické přístupy k otázkám bezpečnosti. Na jeho tvorbě se rovněž podílela bezpečnostní komunita ČR zahrnující zástupce státní i nestátní sféry.

Východiska bezpečnostní politiky ČR

 1. Bezpečnostní strategie ČR představuje přístupy, nástroje a opatření k zajištění bezpečnosti, obrany a ochrany občanů a státu.
 2. Úkolem Vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků je zajistit v příslušném rozsahu bezpečnost České republiky.
 3. Bezpečnostní politika je založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví a majetku, bezpečnosti státních institucí, včetně jejich plné funkčnosti, a na rozvíjení procesů a nástrojů sloužících k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatel.
 4. Klíčový význam má politická a hospodářská stabilita.
 5. Bezpečnostní strategie vychází z principu nedělitelnosti bezpečnosti.
 6. ČR dává přednost aktivnímu předcházení ozbrojeným konfliktům a preventivní diplomacii.
 7. Aktivní účast v systému kolektivní obrany NATO opírající se o silnou transatlantickou vazbu, rozvoj schopností EU pro zvládání krizí a o spolupráci s partnerskými zeměmi.

Bezpečnostní zájmy ČR

Česká republika rozlišuje své bezpečnostní zájmy podle stupně důležitosti. V Bezpečnostní strategii ČR jsou zájmy rozděleny do těchto tří kategorií:

 1. Životní zájmy – zajištění svrchované existence, územní celistvosti a politické nezávislosti ČR, zachování všech náležitostí demokratického právního státu, včetně záruky a ochrany základních lidských práv a svobod obyvatel.
 2. Strategické zájmy – naplňování strategických zájmů napomáhá ochraně životních zájmů a zároveň slouží k zajištění společenského rozvoje a prosperity ČR. K jejich prosazování jsou voleny přístupy a prostředky přiměřené situaci.
 3. Další významné zájmy – účelem prosazování dalších významných zájmů je přispět k zajištění životních a strategických zájmů a zvyšovat odolnost společnosti vůči bezpečnostním hrozbám.

Strategické zájmy České republiky

 1. Bezpečnost a stabilita, především v euroatlantickém prostoru.
 2. Prevence a zvládání místních a regionálních konfliktů a zmírňování jejich následků.
 3. Zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti OSN.
 4. Posilování soudržnosti a efektivnosti NATO a EU a zachování funkční a věrohodné transatlantické vazby.
 5. Naplňování strategického partnerství mezi NATO a EU, včetně posilování jejich spolupráce při komplementárním rozvíjení obranných a bezpečnostních schopností.
 6. Rozvíjení role OBSE v oblasti prevence ozbrojených konfliktů, demokratizace a posilování vzájemné důvěry a bezpečnosti.
 7. Udržení funkčního a transparentního režimu kontroly konvenčního zbrojení v Evropě.
 8. Podpora a rozvoj regionální spolupráce.
 9. Podpora mezinárodní stability prostřednictvím spolupráce s partnerskými zeměmi.
 10. Podpora demokracie, základních svobod a principů právního státu.
 11. Zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
 12. Zajištění ekonomické bezpečnosti ČR a posilování konkurenceschopnosti ekonomiky.
 13. Zajištění energetické, surovinové a potravinové bezpečnosti ČR a adekvátní úrovně strategických rezerv.
 14. Prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb ovlivňujících bezpečnost ČR a jejích spojenců.

Další významné zájmy České republiky

 1. Snižování kriminality s důrazem na hospodářskou kriminalitu.
 2. Vytváření podmínek pro tolerantní občanskou společnost, potlačování extremismu a jeho příčin.
 3. Zvyšování efektivity a profesionality státních institucí a soudnictví, a v této souvislosti posilování spolupráce veřejné správy s občany a podnikajícími fyzickými a právnickými osobami.
 4. Rozvoj občanských sdružení a nevládních organizací působících v oblasti bezpečnosti.
 5. Posilování veřejné informovanosti a aktivního podílu občanů na zajištění bezpečnosti.
 6. Vědecko-technický rozvoj s důrazem na nové technologie s vysokou přidanou hodnotou inovace.
 7. Rozvíjení technických a technologických schopností při zpracování a přenosu utajovaných a citlivých informací s důrazem na jejich ochranu a dostupnost.
 8. Ochrana životního prostředí.


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/bezpecnostni_strategie ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz