Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Bezpečnostní strategie ČR

Bezpečnostní strategie ČR

Bezpečnostní strategie ČR  je základním dokumentem bezpečnostní politiky ČR, na který navazují dílčí strategie a koncepce. Je vládním dokumentem zpracovaným ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Parlamentem ČR s cílem hledat nadstranické přístupy k otázkám bezpečnosti. Na jeho tvorbě se rovněž podílela bezpečnostní komunita ČR zahrnující zástupce státní i nestátní sféry.

Východiska bezpečnostní politiky ČR

 1. Bezpečnostní strategie ČR představuje přístupy, nástroje a opatření k zajištění bezpečnosti, obrany a ochrany občanů a státu.
 2. Úkolem Vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků je zajistit v příslušném rozsahu bezpečnost České republiky.
 3. Bezpečnostní politika je založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví a majetku, bezpečnosti státních institucí, včetně jejich plné funkčnosti, a na rozvíjení procesů a nástrojů sloužících k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatel.
 4. Klíčový význam má politická a hospodářská stabilita.
 5. Bezpečnostní strategie vychází z principu nedělitelnosti bezpečnosti.
 6. ČR dává přednost aktivnímu předcházení ozbrojeným konfliktům a preventivní diplomacii.
 7. Aktivní účast v systému kolektivní obrany NATO opírající se o silnou transatlantickou vazbu, rozvoj schopností EU pro zvládání krizí a o spolupráci s partnerskými zeměmi.

Bezpečnostní zájmy ČR

Česká republika rozlišuje své bezpečnostní zájmy podle stupně důležitosti. V Bezpečnostní strategii ČR jsou zájmy rozděleny do těchto tří kategorií:

 1. Životní zájmy – zajištění svrchované existence, územní celistvosti a politické nezávislosti ČR, zachování všech náležitostí demokratického právního státu, včetně záruky a ochrany základních lidských práv a svobod obyvatel.
 2. Strategické zájmy – naplňování strategických zájmů napomáhá ochraně životních zájmů a zároveň slouží k zajištění společenského rozvoje a prosperity ČR. K jejich prosazování jsou voleny přístupy a prostředky přiměřené situaci.
 3. Další významné zájmy – účelem prosazování dalších významných zájmů je přispět k zajištění životních a strategických zájmů a zvyšovat odolnost společnosti vůči bezpečnostním hrozbám.

Strategické zájmy České republiky

 1. Bezpečnost a stabilita, především v euroatlantickém prostoru.
 2. Prevence a zvládání místních a regionálních konfliktů a zmírňování jejich následků.
 3. Zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti OSN.
 4. Posilování soudržnosti a efektivnosti NATO a EU a zachování funkční a věrohodné transatlantické vazby.
 5. Naplňování strategického partnerství mezi NATO a EU, včetně posilování jejich spolupráce při komplementárním rozvíjení obranných a bezpečnostních schopností.
 6. Rozvíjení role OBSE v oblasti prevence ozbrojených konfliktů, demokratizace a posilování vzájemné důvěry a bezpečnosti.
 7. Udržení funkčního a transparentního režimu kontroly konvenčního zbrojení v Evropě.
 8. Podpora a rozvoj regionální spolupráce.
 9. Podpora mezinárodní stability prostřednictvím spolupráce s partnerskými zeměmi.
 10. Podpora demokracie, základních svobod a principů právního státu.
 11. Zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
 12. Zajištění ekonomické bezpečnosti ČR a posilování konkurenceschopnosti ekonomiky.
 13. Zajištění energetické, surovinové a potravinové bezpečnosti ČR a adekvátní úrovně strategických rezerv.
 14. Prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb ovlivňujících bezpečnost ČR a jejích spojenců.

Další významné zájmy České republiky

 1. Snižování kriminality s důrazem na hospodářskou kriminalitu.
 2. Vytváření podmínek pro tolerantní občanskou společnost, potlačování extremismu a jeho příčin.
 3. Zvyšování efektivity a profesionality státních institucí a soudnictví, a v této souvislosti posilování spolupráce veřejné správy s občany a podnikajícími fyzickými a právnickými osobami.
 4. Rozvoj občanských sdružení a nevládních organizací působících v oblasti bezpečnosti.
 5. Posilování veřejné informovanosti a aktivního podílu občanů na zajištění bezpečnosti.
 6. Vědecko-technický rozvoj s důrazem na nové technologie s vysokou přidanou hodnotou inovace.
 7. Rozvíjení technických a technologických schopností při zpracování a přenosu utajovaných a citlivých informací s důrazem na jejich ochranu a dostupnost.
 8. Ochrana životního prostředí.


 
KONTAKTY

Ústředna: 220 189 111

Infolinka: 800 800 001

E-mail: podatelna@praha6.cz

Datová schránka: bmzbv7c

© 2018 MČ Praha 6

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí | Mapa stránek | PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/bezpecnostni_strategie ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz