Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Praha 6 ›› Reálie ›› Partnerská města ›› Bayreuth ›› detail/podstránka

Bayreuth

náhled souboru

www.bayreuth.de 

Memorandu o přátelství a spolupráci mezi Městskou částí Praha 6 a německým městem Bayreuth bylo podepsáno v roce 2008. Spolupráce je činná zejména v oblasti kultury,  vzdělávání, sportu, sociální práce a komunální problematiky. 

Statutární město Bayreuth leží v severním Bavorsku a je hlavním městem vládního obvodu Horní Franky. Žije zde 73 tisíc obyvatel. Město je proslulé díky každoročnímu letnímu opernímu festivalu „Richard Wagner Festspiele“. Na zdejší univerzitě studuje více než 9 tisíc studentů.

Bayreuth byl založen kolem roku 1150 na staré obchodní cestě z Würzburgu do Prahy. Město má barokní a rokokový charakter. K významným stavbám patří Festivalové divadlo, Markraběcí opera, Nový zámek, Zámecký kostel ve Starém zámku a park Ermitáž. Žil zde skladatel Richard Wagner (1813 – 1883) a je zde pohřben Franz List. 

Fotogalerie

Rok 2015

Bayreuthští senioři na radnici Prahy 6

Skupina aktivních seniorů z Bayreuthu vedená prof. Wernerem Gruningerem přijela na podzim opět do Prahy. Na radnici je v úterý 13. října dopoledne přivítali radní Ing. Milena Hanušová a MUDr. Antonín Nechvátal. Během přátelského setkání se senioři nejvíc zajímali, jak fungují domovy pro seniory na Praze 6. V příštím roce by jeden takový domov rádi navštívili.

náhled souboru
[ JPG • 98kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

Setkání s Bayreuthskými seniory na radnici Prahy 6

náhled souboru
[ JPG • 122kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

Setkání s Bayreuthskými seniory na radnici Prahy 6

Členové bayreuthského turistického klubu na radnici Prahy 6

V úterý 29. září přijala zástupkyně starosty Ing. arch. Eva Smutná skupinu členů turistického klubu Bayreuthu, kteří si udělali několikadenní výlet do Prahy. Během příjemného a neformálního rozhovoru se členové klubu dozvěděli zajímavé informace o městské části a dostali několik tipů na výlety po Praze 6. Na rozloučenou pak každý z členů klubu obdržel třídílnou publikaci Procházky po Praze 6 v němčině.

náhled souboru
[ JPG • 177kB • 800×600 (8bit 3ch) ]

Členové bayreuthského turistického klubu na radnici Prahy 6

náhled souboru
[ JPG • 157kB • 800×600 (8bit 3ch) ]

Členové bayreuthského turistického klubu na radnici Prahy 6

Zástupci Bayreuthu na oslavách Dne Prahy 6

Slavnostnímu předávání cen městské části Praha 6 a udílení čestných občanství, které se letos odehrálo v pátek 4. září ve velkém konferenčním sálu hotelu International Praha, přihlíželi také zástupci Bayreuthu. Čtyřčlenná delegace radních z parterského města se zúčastnila i společenského večera, který tento slavnostní den završil.

V neděli 6. září pak německá delegace navštívila operu Rusalka uvedenou v přírodním divadle v Šárce.

náhled souboru
[ JPG • 211kB • 1000×700 (8bit 3ch) ]

Předávání čestných občanství v hotelu International Praha

náhled souboru
[ JPG • 104kB • 448×336 (8bit 3ch) ]

Opera Rusalka v Šárce

Zástupci bayreuthské radnice na Pražském jaru 2015

Čtyřčlenná delegace z Bayreuthu přijela na 2 denní návštěvu. V pátek 22. května si prohlédla prostory Lobkovického paláce, ve kterém sídlí Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Zasvěcený komentář k událostem, odehrávajícím se v září 1989, jí podala paní Susanne Migliori z kulturního oddělení velvyslanectví.

Druhý den dopoledne delegace radních zavítala na farmářské trhy Prahy 6 na Kulaťáku a pokračovala v programu návštěvou muzea MHD Prahy, umístěného ve Střešovické vozovně. Po návštěvě vozovny si bayreuthští radní prohlédli střešovickou uličku Na Kocourkách, z jejíž dobové atmosféry byli nadšeni. Se starostou Ondřejem Kolářem a místostarostkou Petrou Kolínskou si členové delegace měli možnost popovídat během oběda. Svůj pobyt v Praze zakončili návštěvou pěveckého koncertu „Adam Plachetka uvádí mladé umělce“, uvedeného v rámci hudebního festivalu Pražské jaro 2015 ve Dvořákově síni Rudolfina.

náhled souboru
[ JPG • 787kB • 2133×1600 (8bit 3ch) ]

V zahradě Lobkovického paláce

náhled souboru
[ JPG • 469kB • 2133×1600 (8bit 3ch) ]

Před Rudolfinem

Studenti ze Státní odborné vyšší školy v Bayreuthu na praxi v Praze 6

Pro studenty z partnerského Bayreuthu vedené paní Künzfeld zajistila radnice Prahy 6 program jednoho dne jejich pobytu. Ve středu 25. března dopoledne je na radnici přijal radní MUDr. Antonín Nechvátal. Po prohlídce radnice zašli společně na střechu Skleňáku, odkud se jim naskytl zajímavý pohled na Prahu 6. Po návštěvě radnice se studenti vypravili na prohlídku Pražského hradu. 

Odpoledne se všichni sešli před pomníkem Nikoly Tesly, odkud zamířili na Elektrotechnickou fakultu ČVUT. Zde si prohlédli několik výzkumných laboratoří - laboratoř vysokých napětí s Ing. Radkem Procházkou, Ph.D., laboratoř nízkoteplotního plazmatu s prof. Ing. Stanislavem Pekárkem, CSc. a laboratoř silnoproudých výbojů s Ing. Jakubem Cikhardtem. 

náhled souboru
[ JPG • 246kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Na radnici přijal studenty radní MUDr. Antonín Nechvátal

náhled souboru
[ JPG • 232kB • 1280×756 (8bit 3ch) ]

Na střešní terase Skleňáku

náhled souboru
[ JPG • 920kB • 1819×1208 (8bit 3ch) ]

V laboratoři silnoproudých výbojů

náhled souboru
[ JPG • 1482kB • 1819×1208 (8bit 3ch) ]

Elektrický výboj v laboratoři vysokých napětí

náhled souboru
[ JPG • 459kB • 2133×1600 (8bit 3ch) ]

Společné foto před Elektrotechnickou fakultou

Rok 2014

Senioři z Bayreuthu na radnici Prahy 6

Seniory vedené panem profesorem Grüningerem přijala 17. září na radnici Prahy 6 radní paní Veronika Vymětalová. Skupina 34 seniorů přijela do Prahy na šestidenní pobyt organizovaný bayreuthským Úřadem pro seniory.

náhled souboru
[ JPG • 272kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Senioři z Bayreuthu na radnici Prahy 6

náhled souboru
[ JPG • 259kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Zápis do radniční knihy

Zástupci radnice Bayreuthu na hudebním festivalu Pražské jaro 2014

Oficiální delegace z Bayreuthu ve složení prof. MUDr. Werner Grüninger, pan Siegfried Zerrenner, MVDr. Helmut Zartner a Stefan Schlags navštívila ve dnech  25. až 27. května Prahu. Přes den si hosté prohlédli pamětihodnosti Prahy 6, Pražský hrad, Malou Stranu a Staré Město a večer si ve Dvořákově síni Rudolfina vyslechli houslový koncert Julie Fischer. 

Studentky z partnerského Bayreuthu na návštěvě radnice Prahy 6

Praha, 25. 3. 2014 - Sedm studentek ze Staatliche fachoberschule Bayreuth přijelo do Prahy na 14 denní praxi. V úterý 25. března navštívily radnici Prahy 6, kde je přijal radní pan Ondřej Balatka. Po krátké prohlídce budovy radnice měly možnost navštívit architektonické ateliéry stavební fakulty ČVUT a budovu Národní technické knihovny. Studentky za doprovodu Ing. arch. Pavla Čajky ze stavební fakulty procházely jednotlivé ateliéry plné studentů a pozorovaly je při práci. Odpoledne ještě absolvovaly prohlídku Pražského hradu.

náhled souboru
[ JPG • 183kB • 1600×1200 (8bit 3ch) ]

Na radnici Prahy 6 s panem radním Ondřejem Balatkou

náhled souboru
[ JPG • 195kB • 1600×1200 (8bit 3ch) ]

Studentky za doprovodu Ing. arch. Pavla Čajky ze stavební fakulty

Umělci z Bayreuthu v Písecké bráně

Přátelská spolupráce s německým partnerským městem Bayreuth probíhá i v oblasti kultury. V roce 2012 se ve výstavním sále bayreuthské Nové radnice uskutečnila výstava „Umělci Prahy 6 – umělci Praze 6“.

Letos v lednu se recipročně představil Praze 6 karikaturista Matthias Ose svou výstavou „Wagnerovy myšlenky – Richardovy cesty“ a v únoru výstavou „pARTneři Bayreuth – Praha 6“ malíři tvořící Umělecké sdružení Bayreuth. 

náhled souboru
[ JPG • 189kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Německý karikaturista Matthias Ose na vernisáži výstavy

náhled souboru
[ JPG • 259kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Vernisáž výstavy děl zástupců Uměleckého sdružení Bayreuth

náhled souboru
[ JPG • 253kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

Projev starostky Prahy 6 na vernisáži výstavy bayreuthských umělců

Rok 2013

Přijetí seniorů z Bayreuthu na radnici Prahy 6

Skupina 33 seniorů v z Bayreuthu vedená radním prof. Wernerem Grüningerem navštívila 6. září 2013 radnici Prahy 6. Na radnici je přijala radní paní Veronika Vymětalová. Návštěva měla reciproční charakter vůči návštěvě seniorů z Prahy 6 v Bayreuthu v dubnu 2012.

náhled souboru
[ JPG • 675kB • 1600×1195 (8bit 3ch) ]

Senioři z Bayreuthu na radnici Prahy 6

Účast Bayreuthu na 20. jubilejním společenském večeru Prahy 6 

Hostem 20. jubilejního společenského večera Prahy 6 konaného 21. června 2013 byla i oficiální delegace z Bayreuthu vedená primátorkou paní Brigitte Merk-Erbe. V programu večera vystoupil lidovým soubor Alt Bayreuth. 

 

Spolupráce ANOA a SFB 

Školy Anglo-německá obchodní akademie (ANOA) a Staatliche Fachoberschule  Bayreuth mají podobné studijní zaměření. Jejich spolupráce trvá od roku 2009. Studenti z Bayreuthu přijíždějí pravidelně na jaře do Prahy a pracují zde ve vybraných firmách a organizacích (škola trvale spolupracuje například s letištěm Václava Havla či Svazem autorských práv). Němečtí studenti zde mohou uplatnit svoje jazykové znalosti. Naši studenti zase jezdí do Bayreuthu v červnu a pracují tam v mnoha místních firmách. Součástí výměnných pobytů jsou společné akce a výlety, jeden den jejich pobytu organizuje partnerská radnice. 

 

Studenti ze Staatliche fachoberschule Bayreuth na studijním pobytu v Anglo-německé obchodní akademie

Radnice Prahy 6 zajistila pro německé studenty program jednoho dne jejich pobytu. Studenti absolvovali 12. března 2013 prohlídku Pražského hradu a Břevnovského kláštera včetně krypty. Sešli se i se zástupci městské části, radním panem Ondřejem Balatkou a tajemníkem Úřadu panem Janem Holickým. 

náhled souboru
[ JPG • 394kB • 1333×1000 (8bit 3ch) ]

ředitelka ANOA paní Papoušková a profesor pan Sejpal se studenty obou škol v ředitelně

Rok 2012

Zástupci Bayreuthu na hudebním festivalu Pražské jaro

Hosté radní paní Christa Müller-Feuerstein  a pánové Klaus Klötzer, Ernst-Rüdiger Kettel a pan Helmut Brücknersi si během krátké návštěvy prohlédli zrekonstruovanou Vilu Kajetánka a znovu vybudovanou oranžérii Břevnovského kláštera. Večer navštívili koncert Českých filharmoniků s operní  pěvkyní Evou Gruberovou. 

náhled souboru
[ JPG • 621kB • 1338×1000 (8bit 3ch) ]

Se zástupci Prahy 6 před Rudolfinem

Senioři Prahy 6 na výstavě „Umělci Prahy 6 – umělci Praze 6“ v Bayreuthu

Skupina 34  seniorů vyrazila v dubnu autobusem na jednodenní výlet do Bayreuthu. Dopoledne byli přijati místostarostkou paní Beatou Kuhn na radnici Bayreuthu, která jim popřála příjemný pobyt. Po přijetí si krátce prošli radnici a ze střešní terasy radnice měli možnost obdivovat Bayreuth s jeho okolím. Před odchodem z radnice si prohlédli výstavu „Umělci Prahy 6 – umělci Praze 6“. Odpoledne senioři navštívili Markraběcí operu a Nový zámek. Zpět do Prahy odjeli ve večerních hodinách.

náhled souboru
[ JPG • 590kB • 1338×1000 (8bit 3ch) ]

Naši senioři pod vlajkami partnerských měst Bayreuthu

náhled souboru
[ JPG • 688kB • 1338×1000 (8bit 3ch) ]

Senioři před Novým zámkem

náhled souboru
[ JPG • 636kB • 1338×1000 (8bit 3ch) ]

Skupinka seniorů před bayreuthskou radnicí

Výstava „Umělci Prahy 6 – umělci Praze 6“ v Bayreuthu

Slavnostního otevření výstavy se 4. dubna 2012 zúčastnilo několik zástupců městské části Praha 6 vedených místostarostou panem René Pekárkem. Výstava zahrnovala 75 exponátů od 14 umělců Prahy 6. Na vernisáži, kde bylo přibližně 120 pozvaných hostů, přednesli své zdravice radní pro kulturu Bayreuthu pan Specht a zástupce starostky Prahy 6 pan Pekárek. Odborný výklad podal kurátor výstavy pan Beránek.

Výstava se setkala u bayreuthské veřejnosti se značným zájmem a navštívila ji i skupina seniorů Prahy 6 v rámci výletu do Bayreuthu. Vzhledem k jedinečnosti výstavy byla pořízena její dokumentace na DVD.

náhled souboru
[ JPG • 387kB • 1333×1000 (8bit 3ch) ]

Projev pana radního Spechta

náhled souboru
[ JPG • 481kB • 1333×1000 (8bit 3ch) ]

Zahájení výstavy© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/bayreuth ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz