Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Strategický rozvoj, památková péče a výstavnictví ›› Adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu – implementační plán ›› detail/podstránka

Adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu – implementační plán

V roce 2017 byla Radou hl. m. Prahy přijata Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Městská část Praha 6 se v roce 2018 přihlásila jako pilotní městská část, ve které se implementuje tato strategie. V rámci této implementace vzniká místní plán adaptace a provádí se výzkum zranitelnosti a odolnosti Prahy 6 vůči změně klimatu (povodně, sucho, vysoké teploty, přívalové deště).

Tento report představuje problematiku dopadů změny klimatu a adaptací z pohledu městské části Prahy 6. Na základě zpracovaných analytických podkladů jsou identifikovány hlavní hot-spoty a klíčové lokality a navržena možná adaptační řešení. 
V první části zprávy jsou pomocí prostorové analýzy identifikovány nejzranitelnější oblasti MČ Praha 6 vůči vlnám horka z hlediska současnosti a jejich budoucí vývoj dle klimatických scénářů (RCP 4.5, RCP 8.5) do roku 2030. Je zde zohledněn také demografický vývoj obyvatelstva včetně nejzranitelnějších skupin, jež tvoří senioři a děti mladší 14 let.

V druhé části dokumentu jsou na základě klimatického modelu MUKLIMO identifikovány nejvýznamnější teplotní hot-spoty (lokality s nejvyššími teplotami), projevující se při vlnách horka. Výsledné mapy s rozlišením buňky 100x100 m jsou simulací projevů konkrétní horké vlny z 30. 7. – 1. 8. 2017. Z hlediska teplotních hot-spotů se jedná zejména o tyto lokality: (i) oblast Vítězného náměstí (Evropská ul. a také směrem k Podbabě), (ii) oblast ulic Patočkova, Bělohorská–Kajetánka, Na Petynce, tedy na pomezí Břevnova a Střešovic a (iii) v oblasti Praha-Suchdol, ulice Kamýcká a okolí.

Ve třetí části jsou prezentovány výsledky modelování vývoje teplot vzduchu během vlny horka ze sprna 2015 ve vysokém rozlišení v oblasti Vítězného náměstí. Simulace proběhly v mikroměřítkovém modelu PALM s rozlišením 2 x 2 m a to v několika variantách s různými vstupními atributy typů povrchů, četnosti a umístění stromů, apod. Mimo mapových výstupů je zde uvedeno i zhodnocení modelovaných scénářů dle pohybu fiktivních osob v modelovaném území.

Ve čtvrté části dokumentu jsou představeny konečné výsledky participativní analýzy pomocí pocitové mapy, do které se od 7. června 2018 do ukončení sběru dat ke dni 30. září 2018 vyjádřilo celkem 504 respondentů. Díky více než 7000 bodovým záznamům a 1500 komentářům se podařilo identifikovat klíčové oblasti z hlediska nepříjemného horka, nedostatku zeleně, zasakování, kvality ovzduší, atd. Současně občané v rámci pocitové mapy doporučili přes 700 návrhů na realizaci konkrétních adaptačních opatření. Veškerá data z pocitové mapy jsou prezentována formou map s krátkými popisy konkrétních lokalit, jejichž součástí je i výběr z komentářů zanechaných respondenty.

V návaznosti na výše uvedené analýzy, byly identifikovány klíčové lokality pro implementaci adaptačních opatření. Byly identifikovány tyto klíčové lokality: Vítězné náměstí, Petřiny, Nádraží Veleslavín, Patočkova, okolí ulic Hradčanská–Dejvická, Podbaba, Vypich.

V páté části jsou představeny doporučení z hlediska plánování adaptací pro vybrané typy lokalit. Tyto typy jsou vztaženy ke konkrétním klíčovým oblastem, vymezeným ve čtvrté části zprávy a jedná se o: uliční prostor, dopravní infrastrukturu (zastávky MHD/křižovatky), veřejné prostory a parkové plochy).

 

Dokument k nahlédnutí:

ikonka typu souboru application/pdf Zpráva pro ZMČ - Vyhlášení stavu klimatického ohrožení [ PDF • 215kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Adaptační plán Praha 6 část 1 [ PDF • 7227kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Adaptační plán Praha 6 část 2 [ PDF • 7614kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Adaptační plán Praha 6 část 3 [ PDF • 7734kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Adaptační plán Praha 6 část 4 [ PDF • 7119kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Adaptační plán Praha 6 část 5 [ PDF • 7049kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Adaptační plán Praha 6 část 6 [ PDF • 4587kB ]© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktualnitemataazajimavosti ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz