Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Z jednání Zastupitelstva městské části dne 21.12.2001

Na 21. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 6, které proběhlo v Hotelu Praha, schválili zastupitelé rozpočet Prahy 6 pro rok 2002 a téměř třicet dalších procedurálních bodů.


Praha 6 má schválený svůj rozpočet pro rok 2002 Zastupitelstvo městské části Praha 6 schválilo rozpočet městské části na příští rok. Rozpočet je sestaven s úhrnem příjmů ve výši 479,8 mil. Kč a výdajů 762,3 mil. Kč. Rozdíl ve výši 282,5 mil. Kč bude hrazen z fondů městské části Praha 6 a podnikatelské činnosti. Pro příští rok není počítáno s žádným úvěrem ani půjčkou. Rozpočtem městské části se zabýval ekonomický odbor již od letošního června, projednáván byl ve Finančním výboru ZMČ Praha 6, Radou MČ a nakonec Zastupitelstvem MČ. Radnice investuje 65 mil. Kč na dostavbu části plaveckého areálu Petynka, který se do budoucna stane Aquacentrem s celoročním provozem, tobogánem, novými sportovišti a zázemím, jako např. nové šatny, sprchy, WC, restaurace, fitness, squash atd. Do rekonstrukce objektu Delta na sídlišti Dědina zainvestuje radnice 50 mil. Kč. Tato investice umožní dlouhodobé efektivní využití areálu, jeho zatraktivnění a celkové zlepšení služeb pro obyvatele tohoto sídliště a přilehlé spádové oblasti. Radnice bude investovat 15 mil. Kč do vybudování Areálu volného času Ladronka. Do domovního bytového fondu bude v roce 2002 směřovat v rámci finančního plánu podnikatelské činnosti obce a investic směřovat téměř 250 mil. Kč. Výdaje na školství budou v příštím roce 135 mil. Kč (např. rekonstrukce ZŠ Bělohorská 174, půdní vestavba ZŠ Marjánka, požární cesta ZŠ J.A.Komenského, nová sportovní hala ZŠ Petřiny-jih a jiné). Do rozvoje obce a městské infrastruktury bude investováno 65 mil Kč (Areál volného času Ladronka, vybudování stezek pro pěší i pro cyklisty, vybavení dětských hřišť, předprojektová příprava na výstavbu Polyfunkčního domu na Vítězném nám., aj.) Zdravotnictví a sociální oblast získá příští rok 81 mil. Kč (nové pracoviště Lékařské služby první pomoci v Dejvicích, příspěvek na provoz pečovatelské služby, dávky sociální pomoci a dávky zdravotně postiženým občanům, příspěvek pro Léčebnu dlouhodobě nemocných, komunitní program protidrogové prevence na území Prahy 6 „Pro 6“ aj.). Na zajištění kulturních, sportovních a volnočasových aktivit vyčlenila radnice 53 mil. Kč (rekonstrukce objektu Vila Pelléova, sympozium soch Hadovka, památník čs. Legionářům, Památník Thákura, provoz Dejvického divadla, akce pro děti a veřejnost Prahy 6, granty na sport a kulturu, vydávání časopisu „Šestka“, III. etapa obnovy kaplí Poutní cesty z Lorety do Hájku, obnova studánky ve St. Střešovicíh, aj.) Do oblasti bezpečnosti vloží radnice městské části 5 mil. Kč (integrovaný kamerový systém, vybavení služeben Obvodního ředitelství Policie České republiky Praha 6 a Městské policie, dary policistům vč. soutěže o Nejlepšího policistu a Nejlepšího strážníka, lékařské prohlídky při odchodu branců, apod.) Zbývající prostředky budou využity v dopravě, vnitřní správě a pokladní správě. Anketa: Funkce Polyfunkčního domu na Vítězném nám. Zastupitelé vzali na vědomí výsledek ankety, která proběhla v rámci několikadenní výstavy "Praha 6 na prahu III. tisíciletí". Výzkum názorů veřejnosti se týkal záměru výstavby polyfunkčního objektu s radnicí v Dejvicích, který v budoucnu vyplní proluku v severozápadním kvadrantu Vítězného nám. a konečně tak naplní projekt arch. Engela z 30. let. Anketa proběhla dotazníkovou formou. Z důvodů nedostatečného počtu respondentů zastoupených ve věkové skupině „ženy 30 – 39 let“ bylo následně provedeno dotelefonování. Výsledkem je plně reprezentativní výzkum s 230 oslovenými respondenty. Respondenti se vyjadřovali nejen k funkci nového polyfunkčního domu na Vítězném nám., ale také k samotné výstavě Praha 6 na prahu III. tisíciletí, vystavovaných a realizovaných projektech a také k životu v Praze 6 vůbec.  Podle výsledků výzkumu by 73% respondentů uvítalo v budově nové radnice Informační centrum. Mezi další funkce by podle občanů měla patřit Galerie a výstavní prostory (68%), knihovna (63%), obřadní síň (60%) a koncertní sál (55%).  Za nejzdařilejší dokončený projekt považuje téměř třetina občanů Prahy 6 (27%) nový Dům s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici. Dům získal v loňské roce také dvě nejprestižnější ocenění Cena Grand Prix Obce architektů a také Stavba roku. Hlavním přínosem DPS Šlejnická ale bezesporu důstojné bydlení pro téměř 70 seniorů Prahy 6.  Podle výzkumu považuje téměř polovina občanů Prahy 6 (44%) za nejoblíbenější místo v městské části Šárku a Šárecké údolí, téměř třetina občanů (28%) má nejoblíbenější Oboru Hvězdu. Mezi další oblíbená místa patří Stromovka (15%) a Baba (11%).  Podle čtvrtiny dotazovaných (23%) by se v Praze 6 měla zlepšit především doprava. Pozornost by také zasluhovala čistota a obchodní centrum.  Z osmdesáti projektů, prezentovaných v rámci výstavy „Praha 6 na prahu III. tisíciletí“, zvítězil (23%) projekt „Spojení s letištěm – prodloužení metra“. K dalším, pro obyvatele zajímavým projektům, patřil právě připravovaný Polyfunkční dům na Vítězném náměstí (19%) a projekt nové Technické knihovny v areálu ČVUT (11%) Prodej Gibiánovy vily Zastupitelé odsouhlasili prodej třípodlažní a podsklepené Gibiánovy vily včetně pozemku se zahradou v k.ú. Bubeneč vítězi výběrového řízení za téměř 30,2 mil. Kč. Ve výběrovém řízení nebyla stanovena minimální cena. Přihlásilo se celkem 11 zájemců, kteří museli složit jistinu 0,5 mil. Kč a předložit projekt (studii) dalšího využití nemovitosti jak k bydlení, tak ke společenskému a kulturnímu účelu. Dům postavený ve funkcionalistickém stylu, v jehož sousedství jsou převážně zrekonstruované ambasády, byl postaven jako rodinný se společenskou částí, později byl přerozdělen na 7 bytových jednotek. Od loňska je vyklizen a stává se tak terčem vandalů a bezdomovců. Prodej nemovitosti Turkovská Zastupitelé schválili prodej nemovitosti Turkovská v Dejvicích se stavební parcelou a zahradou za cenu 21,2 mil. Kč. Na objekt bylo vypsané výběrového řízení. Minulé výběrové řízení, při kterém radní stanovili minimální cenu, která byla určena soudním znalcem, téměř 29 mil. Kč nebylo úspěšné, proto se rada v novém výběrovém řízení rozhodla minimální cenu zrušit. Přihlásili se 4 zájemci, z nichž jeden nesplnil podmínky řízení, a to, složení jistiny ve výši 500 tis. Kč. Prodávaný objekt je jednopatrová vila s podkrovím a suterénem včetně pozemků o ploše více než 2200 m2. Vilu měl dosud v pronájmu bankovní ředitel, který z důvodu ukončení pracovního poměru v České republice požádal o zrušení nájemní smlouvy. Vila se nachází v těsné blízkosti Hotelu Praha, v dosahu MHD i metra. Dům byl postaven v roce 1931 a je v dobrém technickém stavu. Prodej výměníkové stanice Tobrucká Zastupitelé schválili prodej výměníkové stanice při ulici Tobrucká včetně pozemku za 1,35 mil. Kč s podmínkou dalšího provozování a dodávek tepla do vytápěných objektů. Objekt bývalé kotelny je z roku 1973. V roce 1993 byly kotle nahrazeny výměníkovou stanicí, z které je zásobováno teplem a teplou užitkovou vodou 15 domů s 384 byty, z nichž žádný není ve vlastnictví hl.m.Praha - m.č.Praha 6. Dva domy ve st. Střešovicích budou patřit kultuře Zastupitelé vzali na vědomí revokované usnesení Radou městské části. Rada revokovala své rozhodnutí z 31. října letošního roku a schválila dlouhodobý pronájem dvou ze tří objektů ve Střešovicích v Praze 6. Objekty Praha 6 převzala od hl.m.Praha do své správy a dosud je neoprávněně, v rozporu se zákony ČR užívá sdružení Medáci. Na objekty č.p. 79 a č.p. 96 - jednopodlažní rodinné domky -bude vypsáno výběrové řízení, kterého se mohou zúčastnit všichni, kteří předloží projekt v souladu se zadanými podmínkami. Hlavní podmínkou, podle které bude kvalita předloženého projektu posuzována je využití ke společenským a kulturním akcím. Třetí objekt, č.p. 946 bude prodán včetně souvisejících pozemků ve Střešovicích, které také převzala m.č. Praha 6 do správy od hl.m.Praha. Na tento domek, který také v rozporu se zákony obývá spolek Medáci, bude vypsáno výběrové řízení. Nové počítače pro policisty Zastupitelé schválili poskytnutí finančních prostředků na nákup výpočetní techniky pro Obvodní ředitelství Policie České republiky Praha 6 ve výši 250 tis. Kč. Městská část tak chce mimo jiné také přispět ke zlepšení technického vybavení policistů. Za účelem zefektivnění práce policistů na místním oddělení Policie ČR vyplynula nutnost nákupu nové výpočetní techniky. Policie ČR v Praze 6 má nyní na 400 zaměstnanců 20 počítačů, což je i přes plánované doplňování dle programu "Phare" realizovaného Policií ČR značný nedostatek.--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/z-jednani-zastupitelstva-mestske-casti-dne-21122001-2001-12-21 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz