Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Z jednání Rady městské části dne 9.1.2002

Na prvním letošním jednání Rady Městské části Praha 6 projednávala rada, mimo jiné, následující body.


Pronájem bytu policistům Rada schválila pronájem bytu na dobu jednoho roku za nájemné smluvní dvěma policistům – pracovnici Policie ČR a pracovníku Městské police hl.m.Prahy. Pracovnice Policie ČR začala v roce 1996 jako administrativní síla u Služby kriminální policie, ale vzhledem k trvalému zájmu o práci se velmi záhy zapojila do práce ve výkonné funkci na problematice krádeží a podvodů. Rychle si osvojila zásady této práce, což se projevilo v krátké době nadstandardními výkony. Několikrát byla odměněna. V současné době denně dojíždí prostředky hromadné dopravy. I přes tento handicap pracuje jmenovaná bez ohledu na soukromí a svůj volný čas. Pracovník Městské policie hl.m. Prahy pracuje u MP od dubna 1999. Nejdříve byl zařazen na funkci strážník, ve které vykonával pracovní úkoly velmi zodpovědně a profesionálně. Byl příkladem pro ostatní strážníky. Od ledna 2000 je zařazen do funkce okrskář. Úkoly vyplývající z této funkce plní na velmi dobré úrovni, uplatňuje všechny své odborné znalosti. Se spolupracovníky vychází velmi dobře. V případě potřeby je ochoten zúčastnit se plánovaných i mimořádných akcí bez ohledu na své osobní volno.Velmi vysoce je ceněn jeho zájem o práci okrskáře, které věnuje i svůj volný čas. Reprezentuje MP v mimopracovních aktivitách. Je pravidelným dárcem krve Zřízení funkce domovníka v DPS Šlejnická Obyvatelé DPS Šlejnická v Praze 6 si budou moci přivolat potřebnou pomoc i v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech. Rada totiž odsouhlasila zřízení funkce domovníka v domě s pečovatelskou službou Šlejnická. Radní předpokládají, že zřízení funkce domovníka a jeho přítomnost v objektu bude mít kladný dopad na psychiku nájemníků, kteří se cítí po skončení pracovní doby Pečovatelské služby, která je v DPS Šlejnická od 7 do 15 hod., opuštěni a vzhledem k věkovému složení i bezmocní řešit krizové situace. Domovník bude vedle úklidu a drobné údržby domu pečovat i o zeleň související s objektem, přivolávat zdravotní péči apod. Předpokládané náklady městské části na zřízení funkce domovníka budou cca 13 500 Kč/měsíc. Odpadnou však ostatní náklady související s činností domovníka, které dodnes hradil majitel objektu (úklid chodníku, péče o zeleň) a byly zajišťovány dodavatelským způsobem v celkové výši cca 12 000 Kč/měsíc. Tyto náklady zřízením funkce domovníka odpadnou. Prodloužení nájemních smluv Rada schválila nájemní smlouvy o 1 rok za nájemné regulované jednomu žadateli a o 6 měsíců za nájemné regulované druhému žadateli.  První žadatel je 77letý starobní důchodce, vdovec, který žádá o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1, uzavřené do 31.1.2002. Nájemné a zálohy na služby jsou hrazeny řádně.  Druhá žadatelka je ve věku 30 let, rozvedená a v péči má 3 nezletilé děti. Žádá o prodloužení nájemní smlouvy uzavřené do 31.1.2002. Má však na nájemném má dluh téměř 7000 tis. Kč včetně poplatku z prodlení a dohodu o splátkách uzavřela do konce května. Pronájem v DPS Liboc Rada schválila pronájem obytné místnosti v Domě s pečovatelskou službou v Liboci jedné žadatelce. Žadatelka je ve věku 82 let, osamělá, schopná částečné sebeobsluhy. Byt, který užívá, je v osobním vlastnictví prasynovce. Žadatelka je po mozkové mrtvici s implantovaným kardiostimulátor. Ubytování žadatelky v DPS Liboc doporučila Komise pro sociální a bytové otázky. Pronájmy bytů ze sociálních důvodů Rada schválila pronájmy bytů ze sociálních důvodů osmi žadatelům.  Rada schválila žadatelce bydlení v objektu krátkodobého a střednědobého bydlení Vinička na 1 rok za nájemné regulované. Žadatelka je rozvedená, v péči má 2 nezletilé děti ve věku 8 a 4 roky. Od srpna 2001 bydlí žadatelka s dětmi střídavě u svých rozvedených rodičů nebo u přítelkyně.  Rada schválila pronájem bytu na 1 rok za nájemné regulované svobodná matka, která má v péči 1 dítě ve věku 3 let. Otcovství dítěte není přiznáno. Dosud žila s dítětem u svého nevlastního otce a směla používat pouze kuchyni. Ostatní prostory jsou před ní uzamykány.  Rada schválila pronájem bytu na dobu 1 roku za nájemné regulované vdané žadatelce na mateřské dovolené, která je v rozvodovém řízení. S manželem neměla společnou domácnost. V péči má 1 dítě ve věku 1,5 roku. S dítětem žije u svých rodičů v bytě 3+1, ve kterém žije celkem 9 osob.  Rada schválila pronájem bytu na dobu určitou 5 let za nájemné regulované žadatelce, která je rozvedená a bezdětná. Má soudní výpověď bez náhrady z bývalého hotelového domu, nyní ubytovny MV. Jediným příjmem je starobní důchod.  Rada schválila pronájem bytu na 1 rok za nájemné regulované vdané žadatelce, jejíž manžel je od r. 1999 na 6 let ve výkonu trestu. Žadatelka pečuje o 4 nezletilé děti ve věku 11, 10, 9 a 3 roky. Žadatelka dosud nějaký čas žila v azylovém domě Na viničce, v azylovém zařízení občanského sdružení Společnou cestou a podobně. V současné době žije u příbuzných v bytě 1+1, IV. kategorie, bydlí zde 6 dětí a 3 dospělí, přičemž majitel domu trvá na tom, že matka s dětmi musí byt opustit.  Rada schválila uzavření nájemní smlouvy k dosud užívanému bytu na dobu určitou 3 roky za nájemné regulované Žadatelka je rozvedená, v péči má 1 dítě ve věku 8 let. Dosud řádně hradila nájemné a služby s ním spojené.  Rada schválila uzavření nájemní smlouvy k dosud užívanému bytu na dobu určitou 6 měsíců za nájemné regulované žadatelce, která pečuje o 2 dětmi ve věku 12 a 14 let. V minulosti v některých měsících neuhradila nájemné a vznikl jí na nájemném včetně poplatku z prodlení dluh téměř 17 tis. Kč. Má uzavřenu splátkovou dohodu do konce letošního května, kterou zatím plní.  Rada schválila žadatelce pronájem bytu s menšími náklady na bydlení na dobu určitou do konce července za podmínky vrácení bytu současně užívaného. Žadatelka má dosud uzavřenou nájemní smlouvu na byt 2+k.k a z důvodu finanční tísně požádala o pronájem menšího bytu, event. nižší kategorie. Žadatelka je v plném invalidním důchodu a žije se synem, který je nezaměstnaný. Ubytování učitelů v ubytovně José Martího Rada souhlasila s ubytováním tří učitelů základních škol Prahy 6 na ubytovně v ul. José Martího od února 2002 do konce školního roku, tj. do 31.8.2002.  učitelka ZŠ Pod Marjánkou s aprobací N/A s trvalým bydlištěm v Ostravě  učitelka ZŠ Marjánka s aprobací TV ve sportovních třídách, na ZŠ učí již pátým rokem, s doporučením FTVS jako trenérka sportovní gymnastiky, trvale bydlí v Rokycanech  učitelka na gymnáziu Arabská s aprobací N/Č, kde učí druhým rokem,dojíždí denně z trvalého bydliště v okrese Kolín--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/z-jednani-rady-mestske-casti-dne-912002-2002-01-09 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz