Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Výstavba městského okruhu je příliš pomalá

Už podruhé k jednacímu stolu zasedli zástupci dvou městských částí - Prahy 6 a Prahy 7. Po loňském jednání na dejvické radnici se tentokrát role hostitele ujala radnice Prahy 7. Společným tématem, které trápí obě něstské části, byla doprava.


náhled souboru
Praha 6 a Praha 7 požadují zrychlení výstavby městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc Tyrolka Rady šesté a sedmé městské části na svém společném jednání přijaly stanovisko, v němž požadují, aby došlo k urychlení výstavby souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc Tyrolka, a to ve věcné a časové koordinaci s pražským vnějším okruhem. Po důkladném prostudování harmonogramu realizace městského okruhu rady obou městských částí požadují, aby došlo ke zrychlení postupu stavebních prací na tomto souboru staveb. „Je třeba si uvědomit, že silniční okruh kolem Prahy, tzv. Pražský okruh, je stavba, která ve své finální podobě bude sloužit celému hlavnímu městu. A Praha potřebuje pomoci v řešení neúnosné dopravní situace“, řekl po společném jednání rad starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Důvodů pro požadavek a stanoviska městských částí je několik. Obě městské části Praha 6 i Praha 7 jsou typickými tranzitními oblastmi, proto čelí stále značně velkému dopravnímu zatížení na komunikacích, jež jsou z větší části obydleny. „Dopad dopravního zatížení obyvatelstvo obou městských částí je s pokračujícím časem prakticky nesnesitelný, veřejnost je stále vystavována všem nepříznivým a škodlivým vlivům tranzitní dopravy se všemi závažnými zdravotními dopady z toho vyplývajícími“, uvádí zástupce starostky Prahy 7 Tomáš Vavřinec. „Dalším důvodem je, že silné dopravní zatížení způsobuje značné komplikace v organizaci automobilového provozu“, dodává místostarosta. Rady obou městských částí rovněž konstatovaly, že dobudování „Pražského okruhu“ by mělo časově předcházet zprovoznění „Městského okruhu“. Stanovisko městských částí zašle zástupce starostky Prahy 7 Tomáš Vavřinec Magistrátu Hl. m. Praha, odboru dopravy, do konce týdne. Radní Prahy 6 v souvislosti s organizací dopravní situace v severozápadní části hlavního města opětovně požadují vymístění konečné stanice metra trasy A z prostoru Vítězného náměstí a tím posunutí konečných stanic navazující autobusové dopravy. Podle nich to přinese výraznou úlevu prostoru Vítězného náměstí i širšímu území Dejvic a Bubenče. Informace o stavbě: Stavba 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka je v současné době, tzn. po vydání územního rozhodnutí na celý soubor staveb, ve fázi projektové a investorské přípravy. V rámci podrobného geotechnického průzkumu byla 16.5.2002 zahájena ražba průzkumné štoly z trojského nábřeží směrem pod Vltavu, Císařský ostrov, plavební kanál a Stromovku až pod úpatí svahu Letné. Průzkumná štola je vedena v trase budoucího jižního automobilového tunelu v délce 1698 m. Pod úpatím svahu Letné, v prostoru nejmenšího horninového nadloží nad tunely, odbočuje i do severního tunelu v délce 252 m. Do konce roku 2003 bylo vyraženo 787 m, byla vyhloubena šachta VI (bezpečnostní nouzový vylez) na Císařském ostrově, byly vyraženy žumpovní chodby mezi průzkumnou štolou a šachtou VI a je proveden vrt V2 (bezpečnostní nouzový vylez) za plavebním kanálem v ulici Za elektrárnou. Návrh dokumentace pro stavební povolení stavby 0079 byl zpracován v únoru 2003, následně začalo probíhat veřejnoprávní projednávání návrhu dokumentace se správními orgány a dotčenými právnickými a fyzickými osobami. Po povodních v srpnu 2002 byla změněna koncepce protipovodňových opatření na území Prahy, což má dopad i do stavby 0079 MO. Společností DHI Hydroinform bylo zpracováno nové hydrodynamické posouzení výšky hladiny v okolí nového Trojského mostu a v únoru 2004 dodatek č. l dokumentace pro stavební povolení stavby 0079, který zohledňuje novou koncepci protipovodňové ochrany v Praze. Předpokládaný termín na vydání stavebního povolení na stavbu 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka je konec roku 2004. V prosinci 2003 byl zpracován projekt pro povolení a výběr zhotovitele doplňkového geotechnického průzkumu pro detailní ověření horninového prostředí a podmínek pro ražbu tunelových objektů pod stávající nadzemní zástavbou Letné. Doplňkový průzkum obsahuje i návrh průzkumných prací pro detailní ověření podmínek zakládání pilířů a opor nového Trojského mostu. Realizace průzkumných prací a celkové vyhodnocení bude provedeno do června 2004. Pokud jde o činnost investora pro zajištění pozemků nezbytných pro umístění a realizaci stavby 0079, ta byla zahájena v závěru roku 2003. Nezbytné výkupy a pronájmy pozemků budou uzavřeny do konce roku 2004 V rámci stavby se od roku 2003 provádí také pasportizace, která zahrnuje nadzemní objekty bytové a nebytové, inženýrské stavby, sportovní stavby a vybrané inženýrské sítě. Tím je dokumentován skutečný stavebně technický stav objektů, všechny poruchy, konstrukční a statické nedostatky. Každý výsledný pasport je předkládán k vyjádření a potvrzení vlastníkovi. Pasportizace je prováděna rozsahu poklesové a seizmické zóny nad raženými tunely a v rozsahu seizmické zóny u hloubených tunelů, kde je uvažováno použití trhacích prací při realizaci.

Martin ©alek
tiskový mluvčí
msalek{zavináč}praha6{tečka}cz
tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/vystavba-mestskeho-okruhu-je-prilis-pomala-2004-05-04 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz