Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Trasa metra A bude prodloužena směrem do Ruzyně

Hl. m. Praha učinilo první krok k budoucí výstavbě linky A metra ze současné konečné Dejvická do Ruzyně přes Motol. Městská rada rozhodla, že se přichystá nutná změna územního plánu. Úsek s osmi stanicemi bude dlouhý přes 14 kilometrů. Náklady byly již dříve odhadnuty na 38 miliard korun. Stavba by mohla začít před rokem 2010.


náhled souboru

Podzemní dráha má vést z Dejvické přes Červený vrch, Veleslavín, Petřiny, Motol, Bílou Horu, Dědinu a Dlouhou míli na letiště. Podle návrhu by se mohlo stavět po etapách. První by končila na Petřinách nebo v Motole u nemocnice. Na Veleslavíně by byl provizorní dopravní terminál. Velký terminál se záchytným parkovištěm by vznikl posléze na Dlouhé míli.

Primátor Pavel Bém ale prohlásil, že podle jeho názoru by se mělo stavět bez etap, plynule a co možná nejrychleji. Jeho náměstek Jan Bürgermeister soudí, že na Dlouhou míli by bylo možné dovést metro už v roce 2012. "Mnohem pravděpodobnější je pomalejší tempo," podotkl ale náměstek.

Prodloužená linka A podle starosty Prahy 6 Tomáše Chalupy je nejdůležitější dopravní stavbou v Praze 6 od doby otevření stanice metra Dejvická. "Prodloužená linka A obslouží území, kde bydlí 200.000 obyvatel. Metro bude sloužit i lidem ze Středočeského kraje, zejména Kladenska. Ročně odtud prý do Prahy dojíždí 50 milionů cestujících. A samozřejmě obslouží letiště se skoro 11 miliony klientů za rok dnes a možná 20 miliony klientů za pár let."

Bürgermeister poznamenal, že jen do nyní špatně dostupného Motola jezdí denně 15.600 lidí; jejich počet prý překvapil i odborníky. Na letišti pracuje podle náměstka asi 15.000 lidí.

Na vedení linky A se zástupci magistrátu dohodli se starosty městských částí na západě Prahy už loni. O zařazení prodloužené trasy metra A usilovala Praha 6 téměř 10 let.

Dříve bylo několik variant. Podle původní měla linka končit ve Zličíně, další předpokládaly přímější vedení trasy na ruzyňské letiště. Pavel Bém, primátor hlavního města, který dříve působil ve funkci starosty Prahy 6, problematiku dopravy na letiště a okolních měst již řešil právě z pozice městské části. Štafetu po něm převzal starosta Tomáš Chalupa, který za dnešní rozhodnutí radním hlavního města poděkoval. Považuje ho totiž za vrchol úspěchu a naplnění vůle před 90% občanů největší městské části hlavního města - Prahy 6. 

Několik mezníků v historii vývoje:

Rok 1997
Podle usnesení Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy patří dopravní spojení mezi Prahou a letištěm a Kladnem mezi priority dopravní politiky hl. m. Prahy. Existuje projekt výstavby a provozu rychlodráhy, který předložilo Ministerstvo dopravy a spojů ČR vládě. Město čeká na výsledek, poté se bude jednat o dalším postupu

Rok 1998
Ministerstvo dopravy prosazuje variantu prodloužení a rekonstrukce Buštěhradské dráhy na letiště.

Březen 2000
Vzniká občanské sdružení Chceme metro, ne rychlodráhu (ZDE), které získalo dodnes téměř 20 tisíc petentů na podporu prodloužení trasy metra A z Dejvic severozápadním směrem.

Únor 2001
Rada MČ Praha 6 schválila Koncepci hromadné kolejové dopravy na území Městské části Praha 6 zahrnující souhlasné stanovisko s prodloužením metra trasy z Vítězného nám. a nesouhlasné stanovisko s návrhem projektové dokumentace rychlodrážního spojení Praha - letiště Ruzyně zpracovaného ČSL k územnímu řízení.

Leden 2005
Praha 6 nesouhlasí s vládním plánem na vybudování rychlodráhy mezi pražským Masarykovým nádražím a Ruzyní. Vláda chtěla tento projekt zařadit mezi projekty, při nichž by mohl stát spolupracovat se soukromými firmami. Plán počítal s tím, že současná buštěhradská dráha by měla dvě místo jedné koleje a byla by elektrifikována. V části Prahy 6 by vedla v tubusu. Podle zastupitelů by tubus rozdělil městskou část na severní a jižní.

Květen 2005
Praha 6 se dohodla s hl. městem na definitivní podobě trasy A. Trasa by měla být prodloužena ze stanice Dejvická směrem na západ k Ruzyni. Na prodloužení trasy a její stopě se shodli představitelé hlavního města a starostové dotčených městských částí Prahy 6, 5, 13, 17 a Zličína.

Listopad 2005
Podle průzkumu agentury Factum Invenio ve správním obvodu Praha 6 prodloužení trasy metra A do Ruzyně podporuje 9 občanů z 10, projekt rychlodráhy má převážně odpůrce.

17. leden 2006
Rada hl.m.Prahy projednala změnu územního plánu – vedení trasy metra A směrem do Ruzyně.

Osm nových stanic, více než 14 kilometrů tunelů a zlepšení dopravní situace pro skoro 200 000 Pražanů - to je nově navržená trasa prodloužení metra ze stanice Dejvická, která byla vybrána ze škály prověřovaných variant po projednání s vedením města, se zainteresovanými městskými částmi a institucemi zajišťujícími obsluhu města hromadnou dopravou.
 

Ze stávající stanice trasy A Dejvická je prodloužení trasy navrženo pod ulicí Evropskou na Červený Vrch. V prostoru Červeného Vrchu je plánována stanice metra pod ulicí Evropskou, v prostoru mezi křižovatkami ulic Evropská – Arabská a Evropská – Horoměřická. Stanice je navržena jako ražená, jednolodní s vestibuly umístěnými přímo pod povrchem. Východní vestibul stanice má bezprostřední vazbu na zastávky autobusů MHD a PID ze směru od Nebušic a z přilehlé části pražského regionu a přímými výstupy na rozšířené tramvajové zastávky v Evropské ulici. Případný západní vestibul stanice je možné zaústit do prostoru před stávajícím obchodním domem Delvita. Pěší dostupnost z tohoto vestibulu obsáhne převážnou část sídliště Červený Vrch.

Dále trasa metra pokračuje do prostoru Veleslavína, kde je stanice navržena tak, aby byl umožněn přímý pěší dosah na zastávku modernizované železniční trati Praha – Kladno a dočasné autobusové nádraží, čímž se odsune část autobusových linek z prostoru Vítězného náměstí. Stanice je navržena jako dvoulodní mělce ražená s jedním podpovrchovým vestibulem.

Ze stanice Veleslavín je trasa metra směřována do sídliště Petřiny. Pro většinu obyvatel sídliště navrhovaná stanice leží v docházkové vzdálenosti. Stanice je navržena jako ražená s jedním vestibulem.

Další úsek trasy pokračuje ze stanice Petřiny směrem k Fakultní nemocnici Motol. Stanice Motol je situována severně od ulice Kukulovy při severním vstupu do areálu nemocnice. Navržena je jako mělce ražená jednovestibulová stanice. V této stanici je navrženo ukončit první provozní úsek trasy.

Dále je trasa metra koncipována tak, aby bylo možné pokračovat na letiště Praha Ruzyně s možností obsluhy sídliště Dědina a aby trasování umožnilo i případné větvení trasy směrem na Řepy a Zličín.

Z těchto důvodů se trasa metra za stanicí Motol stáčí severovýchodním směrem na Bílou Horu. Stanice Bílá Hora je situována pod ulicí Karlovarskou. Je řešena jako ražená jednovestibulová. Vestibul je navržen jako podpovrchový, přístupný ze západního čela stanice a je umístěn v blízkosti křižovatky ulice Karlovarské s ulicí Zličínskou.

Za stanicí Bílá Hora je navrženo větvení trasy. Na letiště Praha Ruzyně je trasa vedena severozápadním směrem do stanice Dědina a jihozápadním směrem se odklání případná větev metra do Řep a Zličína. Větev trasy do Řep a Zličína je uvažována jako systémová možnost s časovým odstupem po realizaci trasy na letiště Ruzyně. Stanice Dědina je navržena jako podzemní hloubená stanice. Při umístění stanice bylo v trasování metra přihlédnuto k jejímu vhodnému urbanistickému začlenění do území tak, aby obsluhovala těžiště zástavby sídliště Dědina a zároveň umožnila ve výhledu i obsluhu velkého rozvojového území Ruzyně-Drnovská.

Ze stanice Dědina pokračuje trasa metra severozápadním směrem podchází raženým tunelem pod již realizovanou částí Pražského okruhu a stoupá ke stanici Dlouhá Míle, kolem které lze již v blízké budoucnosti předpokládat koncentraci významných zdrojů veřejné dopravy v souvislosti s novými pracovními příležitostmi v rozvojovém území. Cílem je vytvořit v území kvalitní dopravní terminál pro přestupy mezi metrem, autobusy a ve výhledu i tramvají. Součástí terminálu je i kapacitní parkoviště P+R. Po realizaci této stanice je možné zrušit dočasně navrhovaný dopravní terminál u stanice metra a železnice Veleslavín a uvolněný prostor je možné využít pro jiné městské funkce.

V dalším traťovém úseku je trasa metra vedena v zářezu směrem na letiště Praha Ruzyně. Tuto část trasy je možné uvažovat jako povrchovou, kterou je v případě nutnosti možné zakrýt architektonicky ztvárněným tubusem. Stanice Letiště Praha Ruzyně je řešena jako hloubená mělce založená konečná stanice umístěná pod úroveň okolního terénu. Hlavní funkcí stanice je umožnění komfortního přestupu cestujících jak odletovým, tak příletovým halám stávajících i budoucích letištních terminálů.

Základní údaje prověřené trasy metra

Délka trasy: 14,29 km (střed Dejvická - střed Letiště Ruzyně)
Počet stanic: 8 nových
Fotogalerie ZDEMartin Šalek
tiskový mluvčí ÚMČ Praha 6
msalek@praha6.cz
 220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/trasa-metra-a-bude-prodlouzena-smerem-do-ruzyne-2006-01-17 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz