Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Téměř dvoumiliónová pomoc z Prahy 6 pro Haiti

Ničivé zemětřesení v Haiti šokovalo celý svět. Starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa proto na dnešním jednání rady navrhl finanční pomoc na zmírnění následků zemětřesení. Rada pak schválila poskytnutí částky 1,95 milionu korun pro postižené území.


náhled souboru

„Katastrofa v Haiti nabyla rozměru, pod kterým si již ani nedovedeme představit konkrétní lidský příběh. O to více je nyní potřeba podpořit akce, které jednotlivcům, zasaženým ničivým zemětřesením, poskytnou jednoduchou a přesnou pomoc“, zdůvodnil pomoc od Prahy 6 starosta Chalupa.

Rada jednoznačně upřednostnila pomoc poskytnutím finančního daru, nikoliv formou materiální pomoci. Finanční příspěvek je doporučen poskytnout prostřednictvím organizací, které jsou zárukou účelného využití finančních příspěvků pro postižené Haiti. Proto byly osloveny některé humanitární organizace, jež se intenzivně pomocí postiženým zemím zabývají a které se osvědčily při spolupráci s Městskou části Praha 6 při odstraňování následků přírodní katastrofy v jihovýchodní Asii roku 2005. Radní Prahy 6 doporučili zastupitelům schválit finanční pomoc pro Haiti prostřednictvím následujících tří organizací:

- Společnosti Člověk v tísni, o.p.s. ve výši 650.000,- Kč
- Sdružení o.s. ADRA ve výši 650.000,- Kč
- Arcidiecézní charitě Olomouc ve výši 650.000,- Kčo.s. ADRA
Nadace shromáždila již 3.500.000,- Kč od jednotlivců i firem a část finančních prostředků uvolnila z projektů 365+ a Adra úl. Finance již byly na Haiti odeslány. V uplynulých dnech zaslala nadace částku 75.000,- amerických dolarů. Finanční prostředky jsou určeny na uspokojení základních potřeb těch obyvatel Haiti, kteří katastrofu přežili (voda, potraviny, čistící prostředky, hygienické balíčky, budování přístřeší, lékařská pomoc). Nejbližší činností nadace bude koordinace dobrovolníků Adry přímo na místě. Je zde 10 pracovníků a 70 dobrovolníků, kteří v úzké spolupráci s vojáky USA a Brazilie distribuují pitnou vody a poskytují zdravotní péči v místní nemocnici. Funguje úzká spolupráce s kanceláří Adra v Miami, kam jsou zasílány finanční prostředky. Do jednoho měsíce bude zahájena stavba nemocnice z polyuretanových panelů, následovat bude pravidelná zdravotnická pomoc .V další fází Adra započne se stavbou přístřešků pro obyvatele země bez domova.

Člověk v tísni, o.p.s.
Společnost Člověk v tísni vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti. Prostředky ze sbírky využijí partnerské organizace z mezinárodní Alliance, jejíž je Člověk v tísni členem, k okamžité humanitární pomoci a zajištění základních životních potřeb. Finanční prostředky jsou v prvé fázi využívány na speciální výživu pro děti, zásobníky na vodu, prostředky na získání a úpravu pitné vody, materiál na provizorní přístřešky a část nákladů na leteckou přepravu. Společnost Člověk v tísni spolupracuje úzce s irskou organizací Alliance 2015, která působí na Haiti již 30 let. Na místě má cca 200 pracovníků. Koordinátoři zajišťují rozdělení aktuální materiální pomoci, vody, léků , potravin. V další fází se budou věnovat stavbě uprchlických táborů, psychologické pomoci, obnově obydlí a péči o sirotky. Dosavadní získané finanční prostředky ve výši 100 tis. USD se posílají irské organizaci, ta zakoupila 30 tun potravin a letecky je přepravila do Dominikánské republiky, odtud na Haiti. Společnost má zkušenost, že s méně penězi, než je 10 mil. Kč, nelze samostatně efektivně v této oblasti působit.

Arcidiecézní charita Olomouc
Vyslala na místo katastrofy 2 pracovníky, organizuje celonárodní sbírky finančních prostředků (500.000,- Kč) Finanční prostředky ze sbírky jsou zasílány partnerské organizaci v USA. Získané prostředky jsou použity na nákup základních životních potřeb (voda, potraviny). Pracovníci charity budou připravovat program na vyhledání sirotků a následnou péči o ně, vybudování přístřeší a využití velké haly pro dětské zařízení, zajištění pravidelné stravy 3x denně, do půl roku zahájení provozu školy, úzká spolupráce s vojáky USA a OSN.


V minulosti Praha 6 podpořila:
2 mil. korun obci Šenov na odstranění následků povodně v roce 2009
2 mil. korun městu Veselí nad Lužnicí na odstranění následků povodně v roce 2006
1 mil. korun pro jihovýchodní Asii postiženou tsunami v roce 2005
300 tisíc korun pro oblast Vysokých Tater postiženou uragánem v roce 2004


(foto převzato z www.aktualne.cz)Martin Šalek
tiskový mluvčí MČ Praha 6
msalek@praha6.cz
tel.  220 189 957
mob.  602 316 908--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/temer-dvoumilionova-pomoc-z-prahy-6-pro-haiti-2010-01-21 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz