Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Takový byl rok 2003 v Praze 6

Malé ohlédnutí za uplynulým rokem...


Leden 10. ledna - Stoletý občan Prahy 6. Sta let se dožívá ing. Jan Dědina, který i ve svém věku si dokáže udržet skvělou kondici, svěžího ducha a optimismus. Má 3 děti – dvě dcery a jednoho syna, 3 vnuky a 4 pravnuky. Celý život chodil všude pěšky, dokonce do práce chodil z Dejvic na Vinohrady. 17. ledna - Nová policejní služebna. Začala fungovat nová policejní služebna v Břevnově v ul. Ve Střešovičkách. Služebna stála 1,7 mil. Kč a její výstavba probíhala od září do listopadu 2002. V Praze 6 je kromě Ředitelství policie, Služby kriminální policie a vyšetřování a Služby dopravní policie také dalších pět místních oddělení – služeben Policie České republiky (Dejvice, Břevnov, Vokovice, Ruzyně, Řepy). 22. ledna - Komerční centrum Vypich. Radní souhlasila s realizací Komerčního centra Vypich. Jako podmiňující stavby Komerční centrum Vypich požaduje městská část vybudování bezbariérového podchodu pod ul. Bělohorskou s výstupy na nově vybudovanou tramvajovou zastávku a výstupem v předpolí obory Hvězda, mimoúrovňové propojení pro pěší a cyklisty s přírodním areálem Ladronka přes ul. Kuklovu a rehabilitaci poutní cesty s oboustrannou alejí mezi kaplemi č. 5 a 6 (Kukulova – Bolívarova) v jižní části pronajatého pozemku. 23. ledna - Zajištění bydlení osobám postiženým povodní. Městská část Praha 6 zajistila celkem 23 náhradních bytů, v kterých našlo své dočasné domovy celkem 62 občanů ze zatopených oblastí Prahy 6 – ulic Papírenská, Podbabská a V Podbabě. Navíc bylo zajištěno ubytování v DPS Liboc třem postiženým a v Azylovém domě Vinička dalším třem občanům. Kromě toho zajistila m.č. Praha 6 pronájem šesti bytů pro občany postiženým povodní z m.č. Praha – Suchdol. 23. ledna - Starosta vyzval Medáky k uzavření smlouvy. Starosta Chalupa vyzval spolek Medáků, aby vyklidil neoprávněně užívané nemovitosti a v případě, že má zájem o nájem nemovitosti čp. 79 ulice Starostřešovická, aby uzavřel v termínu do 5ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy nájemní smlouvu. Jinak bude počínání Medáků chápat jako další pokus prodlužování současného nevyhovujícího stavu a to jak pro městskou část, tak pro výherce výběrového řízení pana Klímu a paní Kopeckou. 29. ledna - Starosta navštívil občany postižené povodní. Starosta Tomáš Chalupa, radní, někteří vedoucí odborů, statik a hygienik navštívili občany postižené srpnovými povodněmi v oblasti Podbaby - v ul. Papírenská a od 17 hodin v ul. V Šáreckém údolí. S odstupem pěti měsíců od povodní mapovali v jaké situaci a jakých podmínkách žijí občané v nejhůře záplavami postižených oblastech Podbaby, Lysolajského a Šáreckého údolí a částečně Sedlce. Právě oblast Sedlce je nejníže položené místo hlavního města, dosahoval zde sloupec vody i jedenácti metrů. V Praze 6 bylo zatopeno ke třem stovkám domů, evakuováno téměř 2000 osob, z toho 800 obyvatel Karlína a Libně, zničena Ústřední čistírna odpadních vod, poškozeny stovky průmyslových a firemních objektů, Ekotechnické muzeum, mezinárodní škola. Únor 5. února - Finanční pomoc Speciálnímu domovu mládeže postiženému povodní. Radní schválili poskytnutí finančního daru 60 tis. Kč z povodňového konta Prahy 6 Speciálnímu domovu mládeže v Praze 6 - Sedlec. Speciální domov mládeže je denní stacionář pro mentálně postiženou mládež. Zařízení bylo v srpnu 2002 vážně postiženo povodní. Celková výše škody je odhadována na 3,5 mil. Kč, z toho škoda na vnitřním vybavení činí cca 620 tis. Kč. Jednalo se o první částku vyplácenou ze speciálního povodňového konta Prahy 6, které radnice zřídila během loňských povodní a na které dosud přispívali sami občané a také radnice organizováním různých charitativních akcí v minulém roce. Na kontě se podařilo nashromáždit částku 528 tis. Kč. 5. února - Finanční pomoc sboru dobrovolných hasičů. Rada odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku 70 tisíc Kč na opravy a doplnění povodněmi poškozené výstroje Občanského sdružení - Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje. Během loňských povodní zajistila radnice pro dobrovolné, ale i profesionální hasiče materiální výpomoc – speciální obleky, přilby, masky a filtry. Jednotka dobrovolných hasičů z Lysolají byla po dobu povodní plně nasazena a dobrovolně vypomáhala na celém území Prahy 6. 5. února - Odměny strážníkům a policistům. Rada schválila poskytnutí finanční odměny nejlepším strážníkům městské policie a Policie ČR. Poskytováním motivačních faktorů se radní snaží přispět ke stabilizaci strážníků a policistů na území městské části. Jako nejlepší pracovník za rok 2002 byl oceněn odměnou 15 tis. Kč strážník okrsku č. 21. Odměnu 40 tis. Kč získal také kolektiv policistů linky 158 jako nejlepší pracovní kolektiv. Dva okrskáři Městské policie navíc získali mimořádnou finanční odměnu 12 500 Kč, přestupková pracovnice dostala 15 tis. Kč a jedna policistka - policejní inspektorka Policie České republiky získala také 15 tis. Kč. 19. února - Nájemné z nebytových prostor se o inflační koeficient za uplynulý rok nezvýší. Radní se rozhodli nezvyšovat nájemné o index průměrné míry inflace za rok 2002 k 1.7.2003 u všech nájemců nebytových prostor na území Prahy 6. Podnikatelům tak letos nezvýší nájemné o 1,8 %. Význam tohoto rozhodnutí je nejen podpora podnikání na území městské části, ale tímto krokem se také přispívá k celkovému snižování inflace, což má samozřejmě dopad na všechny spotřebitele. 22. února – První zimní maratón na horských kolech. Pod záštitou starosty Tomáše Chalupy se uskutečnil první zimní maratón na horských kolech. Podle dostupných zdrojů se podobný závod zatím nikde nejezdí. Odvážní bikeři vyrazili na tradiční trasu podzimní Pražské padesátky z Dejvic přes Horoměřice na Okoř a přes Tuchoměřice zpět do Prahy. Trať měřila přesně 37 km. 22. února – V Hotelu Pyramida se konal 12. reprezentační ples Prahy 6. Reprezentační ples byl nadační, a proto výtěžek ze vstupného byl určen na podporu činnosti Nadačního fondu VINCENTINUM. Ten prostřednictvím svého předsedy a starosty předal finanční dar v hodnotě 50 tisíc Domovu Sv. rodiny, který převzala sestra Akvinela. Tyto peníze mají pomoci zmírnit životní handicap postižených lidí. 28. února - 1. března - Masopust v Praze 6. V Břevnově proběhlo tradiční Masopustní veselí. Průvod, nad kterým převzal záštitu starosta, šel Bělohorskou ulicí až ke KC Kaštan, kde došlo k tradičnímu „pochování basy“. Cestou navštívil průvod obchůdky členů břevnovského živnostenského spolku. Snahou organizátorů je obnovit tuto prastarou tradici masopustních oslav na území Prahy 6. Masopust čerpá inspiraci nejen ze středověkých masopustů, ale i z masopustních slavností konaných na počátku minulého století v Čechách a na Moravě. Hlavní téma pro masky v masopustním průvodu i na masopustním bále je „kouzelný svět pod i nad hladinou rybníků“. Březen 5. března - Rozšíření městského kamerového systému. Radní souhlasili s rozmístěním kamer městského kamerového systému na území m.č. Praha 6 v rámci III. etapy a s finanční spoluúčastí městské části částkou 3 mil. Kč. Realizace výstavby městského kamerového systému na území Prahy 6 začala v roce 2000 a radnice do dvou předcházejících etap investovala celkem 6 mil. Kč. 5. března - Regenerace do Střešovic. Radní schválili pronájem nemovitosti č.p. 79 se stavební parcelou a zahradou ve Starých Střešovicích společnosti Regenerace spol. s.r.o na dobu určitou 12,5 roku, za roční nájemné ve výši 216.000,- Kč. Regenerace spol.s.r.o., vybuduje v objektu pracoviště redakce časopisu REGENERACE, jehož je vydavatelem, menší byt v podkroví a prostor pro konání společenských a kulturních akcí. V minulosti již Rada městské části Praha 6 rozhodla o pronájmu této nemovitosti ve Střešovicích ve prospěch Dobročinného spolku Medáků, a to na dobu určitou – 15 let za roční nájemné ve výši 148.000,- Kč. Dobročinný spolek Medáků však odmítl podepsat i přes opakované výzvy nájemní smlouvu, proto radní vyzvali k podepsání smlouvy v souladu se zákonem druhého v pořadí – časopis Regenerace. 13. března - Radní Prahy 6 a Prahy 7 požadují prodloužení metra trasy A z Vítězného náměstí západním směrem. Rady obou městských částí, tedy Prahy 6 a Prahy 7, požadují řešit neutěšenou dopravní situaci jak v Praze 6, tak v Praze 7 vymístěním konečné stanice metra A z prostoru Vítězného náměstí západním směrem. Řešení této otázky považují obě městské části za klíčové pro další vývoj nejen Bubenče a Dejvic, ale celého severozápadního sektoru Prahy. 19. března - Účelem pamětní knihy obecní jest zachovati místní dějiny pro poučení budoucích. Radní schválili záměr založit kroniku městské části Praha 6. Pamětní kniha obecní by měla zachytit nejvýznamnějších události a osobnosti městské části od pol. 19.století. Novou kronikářkou se stala čerstvá absolventka studijních oborů historie a českého jazyka a literatury FF UK. 20. března – Radnice v pohotovosti. O půlnoci byl aktivován systém bezpečnosti na území Městské části Praha 6. V praxi to znamenalo, že je v pohotovosti radnice a svou činnost zahájil i Krizový štáb Prahy 6, který se sešel v souvislosti se situací v Iráku. Jeho členy jsou kromě starosty a představitelů radnice i zástupci všech bezpečnostních a záchranářských složek. Pro informace byla zřízena bezplatná linka  800 800 001. Duben 2. dubna - Programové prohlášení Rady Městské části Praha 6 pro období 2002 – 2006. Rada souhlasila s Programovým prohlášením, ve kterém jsou shrnuty postoje, priority a cíle výkonného orgánu samosprávy v oblasti dalšího rozvoje Prahy 6 ve všech oblastech týkajících se života občanů městské části, v oblasti řízení městské části i styku radnice s veřejností. Radní si stanovili následující priority pro další období: Nulová tolerance s kriminalitou, metro dál na západ, silniční okruh v jižní variantě, metaři do ulic a nové chodníky, dostupná zdravotní péče a široká nabídka škol, další dům seniorů, účelné hospodaření s obecním majetkem, podpora kultury, nový aquapark Na Petynce, rovnoměrný rozvoj celého území Prahy 6, otevřený úřad s kvalitními úředníky. 3. dubna - Finanční pomoc Praze 8 na odstranění následků povodní. Radní doporučili zastupitelstvu schválit finanční pomoc ve výši 48,7 mil. Kč ve prospěch m.č. Praha 8 na odstranění následků povodní. Finanční pomoc je bezúročná a s desetiletou splatností. 17. dubna - Finanční spoluúčast Prahy 6 při rekonstrukci bývalé usedlosti Ladronka. Radní Prahy 6 schválili záměr, aby se městská část podílela také na spolufinancování rekonstrukce bývalé usedlosti Ladronka částkou do 20 mil. Kč. Praha 6 již za zhruba 26 mil. Kč zrekonstruovala celý areál Ladronky, kde tak vznikly stezky pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře, hřiště pro fotbálek nebo nové zelené plochy pro odpočinek. V podstatě to znamená, že městská část je ochotna financovat zhruba 45 procent celého projektu (tj. vlastní objekt i areál), který by měl přijít asi na 90 mil. Kč. Předpokladem spolufinancování je rovnocenná spoluúčast městské části na výběru dodavatele rekonstrukce a budoucího provozovatele rekonstruovaného objektu. 22. dubna - Nejstarší občan Prahy 6 se dožívá 102 let. Starosta Chalupa navštívil paní Vilemínu Gerstelovou, která se narodila 21. 4. 1901 a ve svých 102 letech je nejstarším občanem Prahy 6 . Celý život byla paní Gerstelová ženou v domácnosti. Je velmi vitální a má ráda společenský život. Od mládí ráda chodila do divadla a četla knihy, ale také jezdila na koni. Podle syna vždy milovala lidi kolem sebe. V Praze 6 žije více než 30 let. Květen 2. května - Starosta Chalupa obdržel pamětní medaili. Pamětní medaili za propagaci I. a II. odboje a podporu legionářského hnutí udělila starostovi Prahy 6 Tomáši Chalupovi československá obec legionářská. Předání medaile bylo součástí vojenské přísahy nováčků 6. zabezpečovací brigády České armády na Vítkově. 14. května - Semafor v Dejvicích. Radní Prahy 6 souhlasili s tím, aby pražské Divadlo Semafor, které po vytopení vlastních prostor v Karlíně hostuje na řadě pražských scén, našlo svůj nový domov v sále někdejší tančírny Globus v Praze 6 - Dejvicích. Přestavba sálu bude stát městskou část 45 mil. Kč a s Divadlem Semafor pak bude uzavřena nájemní smlouva. Vznikne tak funkční divadlo středního typu s počtem sedadel 192 míst včetně balkonu. Renovace sálu Glóbus je součástí celkového rozvoje Dejvické ulice. Počítá se s její rozsáhlou rekonstrukcí, která by měla vyřešit především parkování. Zároveň Divadlo Semafor obohatí velmi atraktivní kulturní nabídku Prahy 6, na kterou radnice ročně přispívá částkou zhruba 25 mil. Kč. V Praze 6 je možné dnes najít Dejvické divadlo, Kulturní centrum Kaštan, Klub Delta, divadelní Loď bratří Formanů nebo Divadlo Spejbla a Hurvínka. 14. května - Program Stop graffiti pokračuje. Radní souhlasili s pokračováním II. etapy antisprejerového programu Prahy 6 „Stop graffiti“ do roku 2006. Majitelů domů, kteří se dosud do programu přihlásili, je zhruba 1500. Účast v programu „Stop graffiti“ pro soukromé majitele objektů znamená, že objekty budou vyčištěny od graffiti na náklady radnice, zatímco oni se zavazují v případě zadržení sprejera k tomu, že na něj podají žalobu. Dosud bylo v průběhu druhé etapy antisprejerového programu vyplacena částka 2,5 mil. Kč. 15. května - Důchodkyně věnovala ze svých úspor 140 tisíc Kč na povodňové konto Prahy 6. Starosta Tomáš Chalupa osobně poděkoval ve své kanceláři občance Prahy 6, která věnovala na „povodňové konto“ Prahy 6 částku 140 tis. Kč. Stala se tak nejvýznamnějším donátorem, a to i přes to, že se jednalo o fyzickou osobu a navíc důchodce, který má vlastní rodinu. Peníze věnovala z vlastních úspor. 16. května - Místní šetření kvůli zápachu z čistírny. Starosta Tomáš Chalupa svolal místní šetření před budovou Ústřední čistírny odpadních vod v Papírenské ulici za účasti zástupců radnice, veřejnosti a vedení čistírny. Důvodem ke svolání šetření byl dlouhodobý zápach a hluk z Ústřední čistírny odpadních vod. 28. května - Oprava ZŠ T.G.Masaryka v Ruzyni. Radní schválili podání výzvy na veřejnou zakázku na opravu budov základní školy T.G.Masaryka v Ruzyni. Oprava bude zahrnovat přeložení taškové krytiny střechy a doplnění chybějících tašek, generální opravu fasády, hydroizolaci, výměnu elektroinstalace a sanaci konstrukcí napadených dřevomorkou. V rozpočtu je na opravu vyčleněno 10,2 mil. Kč. 28. května - Přístavba tělocvičny k ZŠ Petřiny – jih. Rada rozhodla o realizaci přístavby tělocvičně k základní škole Petřiny – jih. Tělocvična bude sloužit nejen dětem ze základní školy, ale svými parametry umožní i účast veřejnosti při sportovních turnajích nebo využití prostoru haly jako shromažďovacího sálu pro společenské účely a pořádání kulturních akcí. Výstavba přijde na 1,5 mil. Kč. Červen 6. června - Ladronka open. Závody na in-line bruslích pro děti základních škol proběhly na Ladronce v blízkosti usedlosti. Závody upořádá radnice Prahy 6 v rámci slavnostního otevření parku na Ladronce, kde městská část zrekonstruovala okolí usedlosti. Jsou tam dnes nové stezky pro in-line bruslaře, cyklisty, ale i pěší, upravené sportovní i relaxační plochy včetně laviček, nové osvětlení a nově vysazené stromy. 13. – 14. června - Praha 6 měla jednu z nejvyšších účastí v referendu v Praze. Celkem 81 procent z 55 631 občanů Prahy 6, kteří přišli odevzdat svůj hlas v referendu, se vstupem České republiky do EU souhlasili. Volební účast v Praze 6 byla nejen o 7 procent vyšší nežli v celostátním průměru, ale také jedna z nejvyšších v Praze! Možnost rozhodnout o vstupu do unie totiž využilo v Praze 6 celkem 62,5 procenta lidí. Průběh voleb ve všech 103 volebních okrscích Prahy 6 byl klidný a bez incidentů. 19. června - Dětský den Prahy 6.Tradiční slavnost pro děti na konci školního roku proběhla na Petynce. Během celého dne probíhaly různé dílny (malování, práce se dřevem a drátem), sportovní soutěže pro malé a velké děti, např. v plavání, potápění, lukostřelbě, nohejbalu, ale i ve skákání přes švihadlo, ukázky řemesel severoamerických indiánů, vystoupení klauna Ronalda McDonald´s nebo skákací hrad. Divadelní stan nabídl několik představení pohádek a návštěvníkům zahrály hudební skupiny. Vystoupil také První klub českých krasoplavců. 20. června - Dotace majitelům nemovitostí na odstranění následků povodně. Zastupitelé souhlasili s poskytnutím dotace majitelům nemovitostí na odstraňování následků povodně v loňském roce v celkové výši 3,9 mil. Kč. V případě, že Městská část Praha 6 nezíská dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím hl.m.Prahy zpět do svého povodňového fondu, budou zmíněné finanční prostředky poskytnuty majitelům poškozených nemovitostí jako dar. Dotaci tak získalo 26 vlastníků na celkem 35 objektů. 20. června – Společenský večer „Praha 6 hostí Evropu“. Už podesáté proběhl tradiční Společenský večer Prahy 6, který se konal v Hotelu Praha. Společenský večer je největší a programově nejbohatší společenskou událostí městské části. Vzhledem k tomu, že se konal týden po historickém referendu občanů České republiky ke vstupu do Evropské unie, bylo snahou organizátorů ukázat Evropu jako kompaktní celek zemí, a to i těch, které členy EU nejsou. Proto byl zvolen název večera „Praha 6 hostí Evropu“. „Na území Prahy 6 sídlí řada velvyslanectví i rezidencí ambasadorů. Jelikož s nimi samozřejmě vedení radnice udržuje pravidelný kontakt, vznikla tak myšlenka, vyzvat ambasády k aktivní účasti na jubilejním 10. společenském večeru. Velvyslanectví Bulharska, Itálie, Španělska a Švýcarska tuto nabídku přijala a vyzdobila svůj pavilón umístěný na zahradě hotelu v národním duchu, zajistila kulturní program formou hudebních produkcí a pohostila návštěvníky svou kuchyní. Atmosféru večera si lidé mohli prohlédnout dokonce na svých mobilních telefonech formou obrazových zpráv MMS. 21. června - Dvacátá kamera sleduje Prahu 6. Svůj provoz zahájila už dvacátá bezpečnostní kamera v Praze 6. Byla instalována v rámci II. etapy výstavby Městského kamerového systému a sleduje oblast u Písecké brány, konkr. křižovatku Na Valech – K Brusce. Ke zprovoznění zbývají poslední dvě. Seznam dosud spuštěných bezpečnostních kamer v Praze 6 je na internetových stránkách úřadu www.praha6.cz 25. června - Nákup věcí pro pracovníky státní i městské policie. Radnice Prahy 6 poskytla Policii České republiky finanční dary v hodnotě 300 tis. Kč. Konkrétně 130 tis. Kč na nákup předplacených telefonních karet do mobilních telefonů, 140 tis. Kč na obnovu výpočetní techniky a 30 tis. na nákup právnické literatury pro vyšetřovatele. Červenec 8. července - Všechny okrsky jsou plné. Přestože Praha 6 patří z hlediska objemu páchané trestné činnosti k nejbezpečnějším částem hlavního města, je bohužel každodenní kriminalita i projevem života v této městské části. Poprvé od rozdělení Prahy 6 na okrsky před několika lety je v každém okrsku strážník. Na ulicích je dnes 32 okrskářů. 10. července – Radnice zjišťovala názory občanů. Radnice Prahy 6 zorganizovala s pomocí agentury STEM reprezentativní průzkum názorů občanů městské části. Hlavní pozornost byla věnována komunálním problémům a chodu radnice. Dominantním problémem občanů šestého městského obvodu vyšly věci související s dopravou, tedy samotný silniční provoz a jeho intenzita, městská hromadná doprava nebo potíže s parkováním. Paradoxně za největší problém označila třetina lidí i kriminalitu a to i přesto, že Praha 6 je jednou z nejbezpečnějších městských částí. Čistotu veřejných prostranství sice jen málo lidí považuje za nejvýznamnější, ale zároveň se dotýká téměř všech obyvatel městské části. Polovina lidí považuje za bezproblémové fungování radnice, stejně tak pro polovinu dotázaných jsou okrajovým problémem sprejeři a skoro třetina občanů nemá vážnější problémy s parkováním. To zhruba odpovídá struktuře obyvatelstva, protože třetina lidí v Praze 6 je starší 60 let. 22. července – Jedenadvacet kamer hlídá Prahu 6. Svůj provoz zahájila jedenadvacátá bezpečnostní kamera v Praze 6. Byla instalována v rámci II. etapy výstavby Městského kamerového systému a sleduje ulice Kafkova – Kyjevská v centrální části Dejvic. Nyní zbývá ke zprovoznění poslední kamera. 25. července - Radnice Prahy 6 se domohla svého práva. Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze a na základě vyjádření zástupce Spolku Medáků v exekučním řízení před Obvodním soudem v Praze 6, že vyklidili předmětné nemovitosti, provedl ráno v 5:40 právní zástupce Městské části Praha 6 spolu s exekutorským úřadem pro Prahu 6 převzetí majetku městské části. Jednalo se o dva domky ve Starých Střešovicích, ul. Starostřešovická č.p. 79 a č.p. 96, který od roku 1998 nelegálně užíval Spolek Medáků a Ochotnická jednota Lípa slovanská. Převzetí monitorovala Policie České republiky. Srpen 6. srpna - Starosta zahájil Czech Hockey Challenge Cup 2003. Hokejový turnaj Czech Hockey Challenge Cup 2003 přivítal už podvanácté mladé hokejisty světových hokejových velmocí v Praze a dalších městech České republiky. V minulosti na tomto turnaji zazářily i takové hvězdy současného světového hokeje, jako dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a olympijský vítěz z Nagana Petr Sýkora, Kanaďan Paul Kariya nebo Rus Pavel Bure.Během dosavadních 11ti ročníků přijelo do České republiky téměř 15 tisíc mladých hokejistů. O \\\"Pohár starosty Prahy 6\\\" tentokrát bojovali junioři z České republiky, Slovenska, Finska, Kanady, USA, Německa, Ruska, Běloruska, Lotyšska, Polska a Rakouska. Celkem se turnaje zúčastnilo přes 1000 hokejistů z 53ti družstev. 22. srpna - Starosta vyrazil na „pajzlovou cestu“. Celkem šestnáct restaurací a hospod na území Prahy 6 měly na seznamu tři týmy složené z členů Bezpečností komise Rady m.č Praha 6, zástupců městské a státní policie v Praze 6, živnostenského odboru radnice a starosty Tomáše Chalupy, kteří sešly v půl desáté večer, aby vyrazily na kontrolní cestu. Jejich cílem bylo ověřit, zda se stížnosti občanů na provoz v některých podnicích zakládají na pravdě. Starosta Chalupa se na kontrolu neboli na tzv. „pajzlovou cestu“ vydal již počtvrté, třikrát to bylo v minulosti, kdy působil jako místostarosta. V některých kontrolovaných provozovnách chyběly informace o samotné provozovně, jako je IČO nebo odpovědný vedoucí. Někde nebyly cenovky zboží doplňkového prodeje, např. žvýkaček a někde neuměli předložit zdravotní karty personálu. Většina restaurací měla své zahrádky již uklizené, po 22. hodině byla v provozu pouze jedna. 29. srpna – 100 000. návštěvník koupaliště Petynka. Rekordního čísla počtu návštěvníků dosáhlo koupaliště Petynka v sezóně, která začala 1. května a skončila 30. září. Magickou hranici 100 tisíc návštěvníků v sezóně Petynka zdolala hlavně díky tropickým vedrům, která v létě panovala v České republice. Jubilejní návštěvník se stala učitelka základní školy z Petřin, získal od radnice Prahy 6 volnou vstupenku na celý rok 2004 v hodnotě 2500 Kč. Po rekonstrukci bazénu, postavení 103 metrů dlouhého tobogánu, začala po této sezóně na koupališti druhá etapa přeměny na moderní aquapark. Plánuje se postupná rekonstrukce sociálního zázemí, šaten a sanitárního zařízení. Etapy rekonstrukce proběhnou celkem čtyři, vždy tak, aby nenarušily letní provoz koupaliště. Do budoucna tak ještě přibudou další tobogány, krytý bazén a dojezdiště včetně dětského bazénu. Září 1. září - Prezident Klaus začal svůj první školní den na ZŠ Marjánka v Praze 6. Prezident České republiky Václav Klaus spolu se starostou Prahy 6 Tomášem Chalupou přivítali 1. září prvňáčky ze tří prvních tříd na ZŠ Marjánka. Celkem 12 ze 17 základních škol a 5 z 28 mateřských škol první školní den stávkovaly. První školní den tak ze 731 prvňáčků do lavic v Praze 6 kvůli stávce nezasedlo 453 dětí a z 3046 žáků druhých až pátých ročníků výuku nezahájilo 1919 dětí. Proto na den stávky připravila radnice Prahy 6 pro děti i rodiče na koupališti Petynka program „Zábavné dopoledne“. 2. září - Další stoletý občan. Paní Božena Dreyové se dožila rovné stovky. Starosta Tomáš Chalupa jí přišel popřát k významnému jubileu. Ve stotisícové Praze 6 žije celkem přes 22 tisíc seniorů a letos se dožívá sto a více let dalších pět občanů. Nejstaršímu je 102 let. 3. září – Čestní občané Prahy 6. V Tereziánském sálu Břevnovského kláštera udělil starosta Tomáš Chalupa čtyři tituly Čestných občanů Prahy 6. Slavnostnímu aktu předcházela prohlídka krypty a kostela a večer proběhl klavírní koncert. Titul Čestný občan Prahy 6 byl předán jako projev úcty a ocenění za celoživotní přínos v oblasti charitativní sestře Akvinele – Ludmile Loskotové, za přínos v duchovní vzdělanosti a zachování historické kontinuity získal čestné občanství in memoriam ThDr. Jan Anastáz Opasek, za projev osobního hrdinství a statečnosti získal čestné občanství generálporučík Ing. Tomáš Sedláček a za celoživotní sportovní činnost provázenou poctivostí, čestností a příkladnou morálkou Josef Masopust. Čestné občanství Prahy 6 se předává při příležitosti Dne Prahy 6, který je stanoven na 4. září, kdy před 82 lety podepsal první prezident České republiky T.G.Masaryk zákon č. 114/1920, kterým se sedm z devíti katastrálních území dnešní Městské části Praha 6 – Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Liboc - staly součástí hlavního města. 4. září - Rychlodráha se odsouvá na neurčito. Po nesouhlasném stanovisku Prahy 6 k dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí rychlodráhy z Prahy na Letiště Ruzyně a do Kladna a po celkem 177 nesouhlasných vyjádření nejen jednotlivců, ale i skupin občanů, vrátilo Ministerstvo životního prostředí ČR na základě vyhodnocení dostupných podkladů dokumentaci oznamovateli. Požadovalo doplnit další variantu řešení, která bude v konfliktních úsecích, tzn. přes území Prahy 6, vedena pod povrchem. Praha 6 nadále požaduje prodloužit metro z Dejvické přes Červený vrch a Petřiny na Dlouhou míli. Tam by končila rychlodráha z Kladna, byla by zde velká parkoviště pro automobily i autobusy přijíždějící ze středních Čech. Lidé by tu přestupovali na metro. K letišti by z Dlouhé míle vedla rychlodráha, místní vlakové spojení nebo metro. 13. září - Setkání vozíčkářů v oboře letohrádku Hvězda. Muži, ženy i děti závodili v několika kategoriích na tratích 1500 a 3000 metrů, ve slalomu a v doplňkových disciplínách. Proběhla také tombola a kulturní vystoupení. Už dvacáté sportovní setkání vozíčkářů, zkráceně nazývané Hvězda, dává další prostor pro sportovní vyžití, k setkávání a kontaktům lidí s postižením s ostatními spoluobčany. 19. září – Nová Koncepce školství Prahy 6. Zastupitelé schválili Koncepci školství Městské části Praha 6. Koncepce se opírá se o řadu statistických šetření, která jsou na školách kontinuálně prováděna, o demografické ukazatele, o informace o školách zveřejňované ve výročních zprávách o činnosti škol a zjišťované samostatnými šetřeními odboru školství. Městská část Praha 6 zabezpečuje povinnou školní docházku a předškolní výchovu v základních a mateřských školách, které dětem poskytují širokou a pestrou nabídku zaměření, specializací, zajímavých metod a forem práce i aktivního naplnění volného času. Městská část Praha 6 podporuje profilaci škol, která otevírá výchovné a vzdělávací příležitosti pro děti nadané i méně nadané, pro děti z podnětného i méně podnětného prostředí, pro děti zdravé i handicapované. Síť základních škol v Praze 6 v zásadě odpovídá počtu obyvatel i hustotě osídlení. Ze tří akreditovaných vzdělávacích programů pro základní školy je program Národní škola uplatňován v ZŠ nám. Interbrigády, program Obecná škola v ZŠ Hanspaulka a ve všech ostatních je realizován program Základní škola, v mnoha případech v modifikacích pro rozšířenou výuku některých předmětů. Kromě toho existují třídy s prvky waldorfské nebo montessori pedagogiky, s projekty tzv. činnostního učení a školy se profilují řadou volitelných a nepovinných předmětů i kroužků. Od 1. 7. 2003 je Praha 6 zřizovatelem 17 základních škol, protože k tomuto datu byla sloučena ZŠ T. G. Masaryka v Ruzyni se ZŠ Bělohorská 174 s tím, že prvně jmenovaná škola je nástupnickou organizací. 29. září – 5. října - „Týden Zdravé Šestky“. Radnice už potřetí v průběhu dvou let připravila \\\"Týden Zdravé Šestky\\\", který je svým rozsahem zcela ojedinělou akcí probíhající různých místech městské části. Vrcholem celého týdne byl„Plný Džbán III“ o víkendu 3. – 4. října na koupališti Džbán. Šlo o dvoudenní program se zaměřením na sporty a zábavu, hudební produkci a drogovou prevenci. Součástí programu byla také filmová projekce. Záměrem akce bylo mladým lidem představit některé adrenalinové sporty s možností praktických ukázek, pobavit hudebním programem a zapojit mládež do drogové prevence. 30. září - Nová pamětní deska v Praze 6. Radní Jan Holický slavnostně odhalil pamětní desku malíře, ilustrátora a kreslíře Jana Dědiny (1870 – 1955) a jeho syna skladatele Ivo Dědiny (1922 – 1999). Deska je umístěna v ulici Verdunská 23, na domě, kde světoznámý malíř a významný rodák Prahy 6 Jan Dědina, který je zřejmě, jak už je bohužel osudem řady českých osobností, známější za hranicemi vlasti, než doma, v minulosti žil a tvořil. Radnice nechala na počest Jana Dědiny a jeho syna vyrobit a umístit pamětní desku na dům ve Verdunské ulici. Říjen 10. října - Praha 6 přivítala prezidenta republiky s manželkou. Prezident České republiky Václav Klaus s manželkou strávil v městské části téměř celý den a seznámil se s životem obyvatel této městské části při nejrůznějších příležitostech. Zahájili provoz nové víceúčelové sportovní haly v ZŠ Petřiny – jih, navštívili ČVUT a popovídali si se studenty, setkali se s Čestnými občany Prahy 6, prohlídli si architektonický unikát Loosovu vilu, zúčastnili se ukázky představení v Dejvickém divadle a na závěr svého programu zahájili Břevnovské posvícení. Průvodcem prezidenta po Praze 6 byl starosta Tomáš Chalupa. 10.- 12. října - Břevnovské posvícení. Před areálem Břevnovského kláštera proběhlo už jubilejní, desáté břevnovské posvícení, které poprvé zahajoval prezident republiky Václav Klaus. Během víkendu byly před areálem Břevnovského kláštera atrakce lunaparků, kejklíři, žongléři, živá muzika, školní soubory z Prahy 6, krajanské orchestry z Rumunska a Chorvatska, vojáci 6. zabezpečovací brigády, ohňostroj a také něco na zub - porcované husy, břevnovské posvícenské koláče, burčák, uzenářské a kulinářské speciality, české pivo a moravské víno. Zároveň probíhaly prohlídky Břevnovského kláštera.. 14. října - Starosta odpovídal lidem. Na celý den zrušil starosta Chalupa svůj program, aby mohl ve své kanceláři odpovídat každému na dotazy týkající dalšího prodeje bytového fondu v Praze 6. 27. října – Poklepání základního kamene na památník prof. Otto Wichterle. Před Ústavem makromolekulární chemie na Petřinách byl slavnostně poklepán základní kámen na památník prof. Otto Wichterle, kterým chce radnice symbolicky připomenout nedožité 90. narozeniny světově proslulého českého chemika, který s Prahou 6 spojil celý svůj život. I proto mu před dvěma lety zastupitelé udělili in memoriam titul Čestný občan Prahy 6. Památník před ústavem, kde Otto Wichterle řadu let pracoval, nainstaluje radnice Prahy 6 v roce 2004. Listopad 7. listopadu - Šest hodin se jednalo o rozsáhlé privatizaci. Zastupitelé Prahy 6 po šestihodinové diskusi schválili nový model nakládání s bytovým fondem. Rozhodli se prodat více než 5000 bytů jejich oprávněným nájemníkům. Téměř tři stovky z nich přišly přímo na jednání zastupitelstva, kde kromě představitelů městské části předneslo své příspěvky i 26 zástupců veřejnosti. Cena, za kterou si nájemníci mohou byty koupit, se už do budoucna nebude zvyšovat. Metr čtvereční stojí průměrně necelých 7000 Kč, což je mnohonásobně méně než jsou současné tržní ceny. Ty se v Praze 6 pohybují kolem 35 – 40 tisíc Kč. V případě, že si nájemník byt nekoupí, zůstává dále v nájemním vztahu k obci. Byty budou také dostupné seniorům nebo sociálně slabším rodinám. Městská část totiž obdržela nabídku zvláštního produktu dvou největších bank. Občané Prahy 6, kteří se tak rozhodnou byt si koupit, mohou získat úvěry na dobu až 30 let s nulovým vkladem. Úvěry by navíc byly dědičné, tzn., že za seniory by mohly splácet jejich děti, popřípadě vnuci. Splátky by přitom byly srovnatelné se současný nájmem v bytech. 7. listopadu - Elektronický bezpečnostní dohled pro seniory. Zastupitelé schválili zajištění elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory (systém tísňového volání) v Praze 6. Radnice za pořízení a montáž zařízení tísňového volání umístěného v bytě klientů vybraných městskou částí poskytne pro rok 2004 finanční příspěvek 500 tis. Kč. Elektronický bezpečnostní dohled seniorů je moderní způsob, jak pomáhat seniorům, aby se v domácím prostředí cítili co nejlépe a nejbezpečněji. Každému klientovi, který si přeje využívat této služby, je domů nainstalováno zařízení, které zajišťuje spojení s dispečinkem, kde je zajištěna nepřetržitá služba. Jakmile klient cítí náhlé zhoršení zdravotního stavu či shledá jiný důvod pro přivolání pomoci a stiskne mobilní tlačítko, v dispečinku okamžitě vědí, že je klient potřebuje. 15. listopadu – 17. prosince - Iva Hüttnerová vystavuje v Písecké bráně. Výstava Ivy Hüttnerové s názvem „Obrázky“ byla otevřena v Písecké bráně denně včetně víkendů od 10 do 18 hod. K vidění jsou především olejomalby a litografie, které autorka namalovala zhruba v období posledních deseti let. Vstupné na výstavu je 25 Kč, pro občany Prahy 6 zdarma. 19. listopadu - Speciální informační režim pro zájemce o privatizaci. Radnice připravila pro zájemce o informace týkající se prodeje obecního bytového fondu v Praze 6 speciální informační režim. Zahájí činnost Hlavní informační středisko pro privatizaci bytů, jehož pracovníci jsou k dispozici od pondělí do čtvrtka od 9 - 19 hod. a v pátek telefonicky od 9 - 14 hod. Hlavní informační středisko je zřízeno na adrese Nad alejí 2, Praha 6 – Petřiny, tel.:  235 094 071. Zároveň je možné své dotazy posílat emailem na adresu: . Středisko zajišťuje všechny technické a administrativní záležitosti spojené s prodejem bytů, lidé se zde dozvědí nabídky na prodej bytů, potřebné informace k uzavření kupních smluv, apod. Navíc na internetových stránkách úřadu - www.praha6.cz – je publikován celý seznam bytů určených k prodeji i s cenami a pro informace o privatizaci a cenách si mohou občané zavolat také na bezplatnou infolinku  800 800 001. 27. listopadu - Nová galerie v Pelléově vile. Městská část Praha 6 a Nadace Milady a Jiřího Anderlových slavnostně otevřely novou „Galerie Anderle“ ve zrekonstruované Pelléově vile. Prostory vily umožnily vystavit 120 artefaktů afrických a přibližně stejný počet děl Jiřího Anderle. Součástí galerie je i tzv. Kabinet grafiky, kde jsou vystaveny kresby a grafika Oldřicha Kulhánka z let 2000 – 2003 s názvem Vzestupy a pády. Prostory v přízemí jsou určeny pro cyklické výstavy dalších autorů. Předpokládá se, že bude zároveň sestavena putovní kolekce s možností výměnných akcí s jinými světovými galeriemi. Svými více než 1100 m2 užitných ploch, ve čtvrt hektarové zahradě, uprostřed historicky i architektonicky cenné vilové zástavby, představuje vila generála Pellé významnou reprezentačně výstavní galerii středního rozsahu. 30. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu na Vítězném náměstí. Starosta Chalupa rozsvítil v 18 hodin patnáctimetrovou vánoční jedli symbolizující vánoční strom Prahy 6 na Vítězném náměstí. Rozsvícení stromu doprovodila svými tóny také Pražská mobilní zvonohra. Prosinec 5. prosince - Spolupráce mezi ČVUT a Prahou 6 pokračuje. Svým podpisem zástupci Městské části Praha 6 a ČVUT prodloužili \\\"Dohodu o spolupráci\\\", kterou podepsali zástupci radnice Prahy 6 s vedením ČVUT už v říjnu 2001. Prodloužení dohody se za městskou část zúčastní starosta Mgr. T. Chalupa a místostarostka Ing. J. Trnková, za ČVUT rektor Prof. J. Witzany a prorektor Prof. F. Vejražka. Během dvouletého období, co existuje Dohoda o spolupráci, proběhla celá řada společných projektů mezi ČVUT a městskou částí. Odborníci ČVUT například znatelně pomohli při odstraňování následků povodní v Praze 6, konkrétně při šetření statiky u domů, které byly zatopeny, s dopravní fakultou radnice spolupracovala při zjišťování vibrací na tramvajových tratích vedoucích městskou částí a v neposlední řadě jsou odborníci z ČVUT také členy poradních komisí Rady městské části. 9. prosince – Setkání s občany na téma výstavby mimoúrovňové křižovatky na Malovance. Přibližně na tři roky se okolí Petynky a Strahovského tunelu změní na staveniště. Proběhne zde totiž výstavba části městského okruhu úseku Strahovský tunel – Pelc Tyrolka. První etapa týkající se přeložky inženýrských sítí v oblasti Petynky by měla začít nejpozději začátkem příštího roku. Radnice Prahy 6 proto zorganizovala setkání s občany, aby mohla občany informovat o celé výstavbě včetně zatížení životního prostředí během prací. Vzhledem k tomu, že investorem je hlavní město, snaží se radnice získat všechny informace o stavu příprav a jednotlivých fázích stavby a předat je občanům. V souvislosti se stavbou se také změní režim provozu na Patočkově ulici. Navíc nad Patočkovou zmizí stará lávka a místo ní přibudou dvě nové. První nadchod připravuje městská část v prostoru před III. poliklinikou v Břevnově. Výstavbou nadchodu bude zajištěno bezpečnější spojení oblasti Bělohorské s obytnou částí Břevnova a především se základní školou J. A. Komenského. Výstavba lávky je předpokládána na přelomu letošního a příštího roku. 11. prosince - Čestné uznání za pečovatelství získala DPS Šlejnická. Tři pečovatelky z DPS Šlejnická v Praze 6 – Bohumila Krulichová, Olga Machoninová a Zdena Jungerová – získaly Čestné uznání za práci v oboru pečovatelství při celostátním ocenění „Pečovatelky roku 2003“, které se konalo pod záštitou vládního zmocněnce pro lidská práva MUDr. Jana Jařaba. Akci pořádala Diakonie Českobratrské církve evangelické. 13. – 21. prosince – Vánoce Prahy 6. V sobotu 13. prosince začaly ve vytápěném stanu na Vítězném náměstí devítidenní „Vánoce Prahy 6“. Byla vyhlášena dětská soutěž o nejpěknější vánoční ozdobu, které vyráběly kolektivy základních a mateřských škol Prahy 6, děti si mohou zavolat Ježíškovi z připravené telefonní budky a říct, co by si přály pod stromeček, ale po dobu vánočních oslav vystoupí ve stanu každý den různé zájmové umělecké soubory nebo budou k vidění představení pro děti. V podvečer se pak představí známé hudební skupiny, např. Mňága a Žďorp, Yo Yo band, Krausberry, Vladimír Mišík, Bílá nemoc, Jablkoň, Ivan Hlas nebo Yvonne Přenosilová. Novinkou vánočních oslav je atrakce nazvaná „Vodní dráha“, která je umístěna uvnitř stanu. Na této několikametrové vodní dráze si děti mohou pouštět připravené skořápky upravené jako lodičky. Uprostřed vodní dráhy je umístěna mapa Prahy 6 s modely některých dominant, které jsou na území městské části. 15. prosince - Sněhová nadílka odložila slavnostní otevření nového chodníku. Vzhledem k neočekávané noční sněhové nadílce radní Prahy 6 rozhodli odložit slavnostní otevření II. etapy „chodníkového programu“ Prahy 6, které mělo proběhnout v ulici Verdunská v Praze 6 – Bubenči. Součástí otevření nového chodníku měl být i pochod mažoretek ze ZŠ Emy Destinové. Důvodem bylo, že ve chvíli, kdy Praha zažívala první sněhovou nadílku, je užitečnější postarat se o to, aby silnice byly sjízdné a chodníky průchozí. S první sněhovou nadílkou se Praha 6 vypořádala úspěšně. První pluhy, které protahovaly silnice, vyjely už ve 2,15 v noci a stihly do rána zprůjezdnit všechny silnice 1. kategorie. 17. prosince - Šestadvacet kamer hlídá Prahu 6. Zprovozněním dalších čtyř kamer bezpečnostního kamerového systému v Praze 6 došlo k tomu, že území městské části monitoruje celkem šestadvacet kamer. Nové kamery sledují ulice Technická – Thákurova, nám. Svobody – Čkalova, Kafkova – Na Hutích a Dejvická – Čkalova. Zprovozněním nových kamer došlo k vzájemnému propojení a tím souvislému pokrytí všech sledovaných území v centru Prahy 6. Prostřednictvím kamerového systému je získáván nepřetržitý dohled nad místy s vysokým počtem trestné činnosti, zejména loupeží, kapesních krádeží a krádeží motorových vozidel. Systém se osvědčuje i k identifikaci osob, protože je možné si zpětně prohlédnout záznam. 19. prosince – Rozpočet Prahy 6 na příští rok. Necelou hodinu a půl trvalo, než zastupitelé Prahy 6 schválili rozpočet městské části pro příští rok. Úhrn příjmů je navržen ve výši 674,9 mil. Kč a výdajů ve výši 812,4 mil. Kč. Výdaje na školství budou v příštím roce zaujímat opět obrovskou část rozpočtu, a to téměř 157 mil. Kč. Z pohledu stávajícího roku je však navrhován značný nárůst v oblasti péče o životní prostředí, oproti letošku o víc jak 63 procent na takřka sto miliónů korun. Vychází to z programového prohlášení, které právě péči o čistotu, úklid veřejných ploch, ale i jejich rekonstrukci označilo za jednu z hlavních priorit. Z konkrétních akcí v příštím roce hodlá radnice například investovat 20 mil. Kč do rekonstrukce objektu Ladronka, za 7 miliónů zrekonstruovat další park v Praze 6, tentokrát Ch. Masarykové nebo postavit nadchod přes ulici Patočkova, který přijde na 10,5 mil. Kč. Nový sportovní areál základní školy TGM bude stát téměř 23 mil. Kč a rekonstrukce základní a mateřské školy Bělohorská 174 přijde na 22 mil. Kč. Více než 4 milióny bude stát financování lékařské služby první pomoci. Rozpočet počítá i s necelými šesti milióny na přípravu výstavby dvou Domů seniorů, kterých je stále velký nedostatek. Rozpočet budou na svém zasedání 19. prosince ještě schvalovat zastupitelé. 19. prosince - Praha 6 vrátila Židovské obci nemovitost. Zastupitelé schválili darování části domu v ulici Jugoslávských partyzánů v Dejvicích Židovské obci v Praze, která je svou tisíciletou historií nejstarší nevládní organizací v hlavním městě. Podmínkami daru je předkupní právo pro městskou část a zároveň věcné břemeno, podle kterého musí Židovská obec nadále pronajímat převzaté prostory k provozu zdravotnických zařízení, zejména lékařských ordinací, po dobu dalších 25 let. Jednání o případném navrácení nemovitosti Židovské obci v Praze probíhají od roku 1993. Mezi další dosud nevydaný nemovitý majetek v Praze v původním vlastnictví židovských obcí patří také dům se sirotčincem v Lublaňské ulici na Vinohradech, pozemek u židovského hřbitova Žižkov, dům v Cimburkově ulici na Žižkově, hřbitovní domek ve Fibichově ulici na Žižkově, Starý židovský hřbitov Fibichova, dům v ulici Nad Jezerkou v Nuslích, pozemek U libeňské synagogy v Libni, parifikované hřiště Praha Strašnice – Hagibor a hřbitov a ostatní plochy Odolena Voda. 23. prosince - Odměny strážníkům a policistům. Radní schválili finanční odměny strážníkům městské policie a policistům Policie ČR. Smyslem soutěže o nejlepšího strážníka a nejlepšího policistu je motivace a stabilizace strážníků a policistů na území Prahy 6. Jako nejlepší strážník Prahy 6 za rok 2003 byl odměněn částkou 15 tis. Kč strážník okrsku č. 26 – Dejvice. Odměnu 15 tis. Kč pro nejlepšího policistu Prahy 6 za rok 2003 získal policejní inspektor z břevnovské služebny. Dva okrskáři Městské policie navíc získali mimořádnou finanční odměnu 12 500 Kč na úhradu nákladů za studijní rok. Martin Šalek tiskový mluvčí tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/takovy-byl-rok-2003-v-praze-6-2004-01-02 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz