Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Strážníci Městské policie Prahy 6 dostali stužky za věrnost

Ve středu 9. ledna 2002 ve 12 hodin v Opatské jídelně Břevnovského kláštera v Praze 6 proběhlo slavnostní ocenění strážníků Městské policie Prahy 6 za věrnost ve službě občanům. Oceněni byli strážníci sloužící již 5 let občanům.


náhled souboru
Stužkou, kterou si budou strážníci moci připnout na uniformy, bylo oceněno 28 strážníků MP Prahy 6, kteří jsou ve službě již 5 let, z toho 7 jich občanům slouží již desátý rok. Mezi oceněnými byly i 4 ženy. Za věrnost strážníkům poděkovali a stužky předali radní hl.m.Prahy Mgr. Rudolf Blažek, ředitel Městské policie hl.m.Prahy ing. Radim Chyba a místostarosta Prahy 6 zodpovědný za bezpečnost Tomáš Chalupa. Praha 6 má k dnešnímu dni 29 okrskářů. 3 okrskáři tedy zbývají, aby bylo plně obsazeno všech 32 okrsků, na které je Praha 6 rozdělena. Plný stav okrskářů MP v Praze 6 je cílem pro letošní rok. Celkem je v těchto dnech oceňováno za věrnost, tedy za pětiletou službu občanům, zhruba 520 strážníků z 1200 z celé Prahy. Letos v květnu Městská policie také oslaví 10 svého působení v České republice. MP vznikla podle zákona už v roce 1991, fakticky však začala fungovat s účinností prováděcí vyhlášky od května 1992. Jaké úkoly MP plní? Strážníci plní úkoly na úseku místních záležitostí veřejného pořádku a svojí činností přispívají k zajištění ochrany bezpečnosti a majetku. Jejich poslání je především preventivní. V případě porušení zákona jsou oprávněni ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty až do výše 1.000,-Kč. Co dělá MP navíc? Kromě přímého výkonu služby v ulicích se MP zaměřuje na oslovení co nejširšího spektra občanů, především dětí a starých občanů. Pracovníci MP vyvíjejí rovněž bohatou zájmovou, kulturní a sportovní činnost. Zapojují se do dárcovství krve a dalších společensky prospěšných akcí. Jaké jsou povinnosti a oprávnění strážníků? Cílem jejich uplatnění je zajištění klidu a bezpečí občanů. Strážníci jsou povinni jednat a vystupovat kulturně a eticky. Před zákrokem, který musí být přiměřený, jsou povinni každého poučit o jeho právech nebo hned jakmile to okolnosti zákroku dovolí. V těchto situacích prokazují strážníci svoji příslušnost k MP stejnokrojem s odznakem MP, svým identifikačním číslem a rukávovou nášivkou s názvem našeho města. Tu však mohou prokázat i ústním prohlášením „Městská policie“ nebo průkazem MP. Podle situace a okolností jsou strážníci povinni použít odpovídající výzvy. Strážník je při výkonu své pravomoci veřejným činitelem a každý je povinen výzvy zakročujícího strážníka uposlechnout. Nerespektování této výzvy se můžete dopustit přestupku „neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomocí“, za což může být uložena pokuta v blokovém řízení až do výše 1.000,- Kč. Zákon přiznává strážníkům též některá oprávnění. Jsou to především: Oprávnění požadovat vysvětlení. Bude-li občan strážníky vyzván k podání informací, je povinen vyhovět. Vysvětlení však může odepřít zejména tehdy, jestliže by tím způsobil sobě, nebo svému příbuznému v pokolení přímém, nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. V zákonem stanovených případech může být občan požádán o prokázání totožnosti, tedy sdělení jména a příjmení, dat narození a bydliště. Při podezření ze spáchání přestupku, jestliže občan neprokáže hodnověrně svou totožnost a věc nelze vyřídit na místě v blokovém řízení, může být i předveden. Preventivní charakter má též oprávnění strážníků odebrat zbraň, které je aplikováno např. vůči předváděným osobám nebo vůči tomu, kdo chce na místě veřejně přístupném zbraně použít k násilí nebo pohrůžce násilím. V situacích, kdy např. hrozí nebezpečí výbuchu, kdy dojde k dopravní nehodě nebo jiné mimořádné události, jsou strážníci, opět v zájmu zajištění ochrany životů, zdraví a majetku, oprávněni zakázat vstup na tato místa. Tento zákaz sdělí občanům buď osobně, nebo tím, že dané místo ohraničí služebními vozidly nebo páskou s nápisem „Městská policie“. Ne příliš populárním opatřením je použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla. Riziku jejich použití se vystavuje řidič, který ponechá vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, nebo provede-li vozidlem neoprávněný zábor veřejného prostranství a v blízkosti vozidla se nezdržuje. Z přiloženého oznámení lze pak zjistit, kam se obrátit, aby „botička“ byla sejmuta. Strážnicí jsou dále oprávněni zastavit vozidlo jehož řidič spáchal přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu neuposlechnutím zákazu vjezdu všech vozidel a dalších zákazových značek uvedených v zákoně o obecní policii. V mezních situacích, jsou strážníci oprávněni použít donucovací prostředky, jejichž druhy opět stanoví zákon. Místo těchto prostředků nebo současně s nimi mohou použít i psa. Zcela krajním opatřením je použití služební zbraně. I v těchto situacích jsou strážníci povinni postupovat co nejopatrněji tak, aby nebyl ohrožen život jiných osob a co nejvíce šetřen život a zdraví osoby, proti které zakročují.--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/straznici-mestske-policie-prahy-6-dostali-stuzky-za-vernost-2002-01-09 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz