Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Stop Graffiti má úspěchy

Antisprejerový program Prahy 6 „Stop Graffiti“ - vyhodnocení II. etapy určené zejména soukromým majitelům nemovitostí po 3 letech působení.


S vandalstvím v podobě graffiti se potýkají ve větší či menší míře téměř všechna města. Radnice se snaží tomuto problému čelit různě. Městská část Praha 6 se rozhodla pro způsob spočívající v okamžitém odstraňování sprejerských nátěrů.

Praha 6 si zakládá na tom, že je oblíbenou rezidenční čtvrtí. Protože se na jejím území nachází mezinárodní letiště Ruzyně, lze zároveň říci, že tvoří jakousi bránu, jíž vstupují mnozí zahraniční návštěvníci do naší země. A také těsně sousedí s nejnavštěvovanější památkou celé České republiky, s Pražským hradem. Ale nejde jen o cizince, kvůli nimž zastupitelstvu a radě Prahy 6 záleží na čistotě obvodu. To, že bude kladen důraz na jeho vzhled a bezpečnost, slíbila rada především svým obyvatelům. Kriminalita je tu v porovnání s celopražským průměrem sice relativně nízká, ale vandalové, včetně těch se spreji v ruce, se zde také vyskytují.

Antisprejerový program Prahy 6 - „Stop Graffiti“ - se v době svého vzniku opíral o zkušenosti z těch několika měst v ČR, které již nějakou práci na poli souboje se sprejerstvím vykonaly, a z větší části pak čerpal z různých zkušeností ze zahraničí. Podkladem byla i celkem podrobná analýza činnosti sprejerů za uplynulá léta na Praze 6 a jakýsi pokus o chatekteristiku „typického sprejera“, a to jak na základě spisů z přestupkového řízení, tak i na základě desítek různých neformálních setkání se sprejery samotnými.

Samotný program byl spuštěn v roce 2000, ale týkal se výhradně obecních nemovitostí. Jednorázově bylo ošetřeno odstraněním 48 tisíc m2 plochy. V létě roku 2001 provedla Městská policie podrobný průzkum a zaevidovala všechny existující sprejerské výtvory. Graffiti pokrývaly plochu téměř 4000 m2, převážně na nemovitostech soukromých majitelů. Proto byli osloveni i soukromí vlastníci nemovitostí s nabídkou připojení se k boji proti poškozování majetků graffiti tvorbou. Začala tak v roce 2002 druhá fáze antisprejerového programu, kterým se ochrana nemovitostí se rozšířila i na domy jiných vlastníků, tzn. bez ohledu na to, zda jde o domy obecní, družstevní či soukromé. Tříleté působení antisprejerového programu pro soukromé vlastníky nutí k hodnocení a bilancování. Zdokumentováním sprejerských výtvorů byla opět pověřena Městská policie prostřednictvím strážníků – okrskářů.

Zatímco v roce 2001 pokrývaly graffiti v Praze 6 plochu téměř 4000 m2, po provedení monitoringu v květnu 2005 se ukázalo, že posprejovaných ploch výrazně ubylo a jejich součet činí 1799 m2 !!! Oproti roku 2001 se tedy jedná o 55% pokles znehodnocených ploch.
„To není pouze úspora peněz spojených z čištěním domů a antisprejerovými nátěry, jde především o fakt, že pro sprejery přestávají být objekty v Praze 6 zajímavými cíly, protože jsou graffiti ihned odstraňovány, a to je dobře“, vysvětlil úspěchy programu starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Vynakládané finanční prostředky a úsilí je korunováno úspěchem v podobě pouhých 4% poškozených nemovitostí graffiti z celkového počtu zhruba 8000 nemovitostí na území Prahy 6. V roce roku 2000, kdy byl antisprejerový program spuštěn, bylo poškozeno cca 35 procent nemovitostí. Lokality, které patří mezi nejvíce poškozené graffiti v Praze 6 jsou v centrální části – Dejvické nádraží a vysokoškolský areál nebo sídliště Petřiny.

To, že ze strany soukromých vlastníků je o odstraňování graffiti na náklady radnice velký zájem, svědčí i zájem vlastníků o přihlášení se do programu. Jen v letošním roce uzavřelo smlouvu 17 zájemců vlastnících 27 objektů. Celkový počet registrovaných objektů ve II. etapě antisprejerového programu je 1613. Počet soukromých vlastníků přihlášených do programu je celkem 320 s 1043 objekty, dále 27 mateřských a 16 základních škol. Účast v programu soukromníka nic nestojí, pouze dává plnou moc městské části, aby ho zastupovala v případě zadržení sprejera policií.

V rámci antisprejerového programu je zahrnuto také čištění všech pomníků, na které se vztahuje plnění v pojistné smlouvě radnice s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., která hradí vzniklé pojistné události včetně pojistných událostí mateřských a základních škol.

Přehled plateb firmám odstraňujících graffiti ve II. etapě antisprejerového programu:

2002 / 1 143 004 Kč
2003 / 3 211 896 Kč
2004 / 2 677 460 Kč
do dubna 2005 / 685 981 Kč
Celkem / 7 729 341 Kč

Jelikož Praha 6 má uzavřenu smlouvu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. na odstraňování sprejerských výtvorů, bylo dosud k pojistnému plnění předáno 54 objektů (základní školy a pomníky) s požadovanou částkou plnění 269 225 Kč. Pojišťovnou bylo proplaceno 269 225 Kč, tj. 100% požadovaného plnění.

Zároveň radnice Prahy 6 získala neinvestiční dotaci z grantů „Prevence kriminality 2004“ od Magistrátu hl.m.Prahy na projekt Stop Graffiti ve výši 250 000 Kč. Tento grant byl použit na odstranění sprejerských výtvorů ve dvou významných lokalitách:
· garáže podél Evropské třídy, která je považována za vstupní bránu do hlavního města
· na areál TJ Břevnov v okolí Ladronky, tedy volnočasového areálu, který s oblibou využívají návštěvníci z celé Prahy

Metr čtvereční za 140 – 360 Kč
Metoda odstraňování nátěrů je závislá na stupni poškození druhu fasády a na jejím druhu - někdy stačí jen voda, jindy jsou nutné chemikálie a pokud je poškození hodně velké, nezbývá než plochy přetřít. Odstranit ale jdou úplně ze všeho. Na památky, které pochopitelně vyžadují jiný režim zacházení, se antisprejerový program Stop Graffiti nevztahuje. Praha 6 navíc využívá antisprejové nátěry. Cena za odstranění metru čtverečního graffiti se pohybuje v rozmezí 140 – 360 Kč.

Pár příkladů…
* 26. 5. 2005, Praha 6
- strážník z Prahy 6, který nebyl ve službě, dopadl v ulici Srbská mladého muže, jenž stříkal sprejem na fasádu domu. Samozvaný „malíř“ se strážníkovi přiznal, že chtěl malbou vyzdobit tento dům. Strážník ho proto zadržel a za poškozování cizí věci mladíkovi hrozí až trestní stíhání.
* 24. 2. 2005, Žďár nad Sázavou – bezpečnostní kamery odhalily skupinku sprejerů, kteří "vylepšovali" fasádu jednoho z domů. Strážníci je překvapili přímo při činu. Dokázala se jim tak škoda ve výši půl milionu korun.
* 21. 2. 2005, Praha 4 - skupinu pěti sprejerů zadrželi policisté z Prahy 4. Mladíci ve věku od 16 do 20 let v sobotu v noci různobarevnými spreji postříkali garáže v Branické ulici.
* 9. 9. 2004, Brno - policisté prokázali šestnáctiletému sprejerovi 30 případů se škodou téměř 35 000 korun. Za prvních devět měsíců roku 2004 v Brně policie zaznamenala 342 případů se škodou kolem dvou miliónů, z toho 60 případů bylo objasněno. O rok dříve za stejné období to bylo o stovku případů méně.
* 24.10.2003, Nové Město - policisté zadrželi ve stanici metra Můstek dvaačtyřicetiletého muže, který na stěnu stanice napsal fixem 40 x 40 centimetrů veliký nápis Václav.
* 2. 10. 2002, Praha 6 – u Obvodního soudu pro Prahu 6 byli odsouzeni čtyři mladíci za to, že se v srpnu "podepsali" sprejem na fasádu domu na Evropské ulici. Soud uložil sprejerovi Františku Dobešovi šestiměsíční vězení s podmíněným odkladem na dva roky a jeho tři kamarády poslal na sto hodin veřejně prospěšných prací.

Další případy odsouzených sprejerů
* Nejstarší zatčený: Zatím asi nejkuriózněji působí zatčení padesátiletého sprejera z Ostravy v červenci 2001. Ten postříkal modrou barvou zdi ve vestibulu a na záchodcích hlavního vlakového nádraží v Ostravě.
* Nejrychleji odsouzeni: Nejrychleji byli v březnu 2003 odsouzeni dva tvůrci graffiti z Jablonce nad Nisou. Po pěti týdnech od zatčení jim zákon nadiktoval 150 hodin veřejně prospěšných prací. Budou čistit stěny pomalované jejich kolegy. Mladíci z toho ovšem vyvázli vcelku dobře, každému z nich totiž hrozilo za malování až roční vězení.
* Nejkajícnější: Osmdesát objektů včetně restaurací, garáží nebo třeba soukromých domů pomalovala dvojice dopadených jesenických sprejerů v červnu 2003. Přesto dostali jen alternativní trest. Mladíci se totiž ještě před udělením trestu pustili sami od sebe do dobrovolného a pečlivého odstraňování svých nastříkaných děl.
* Nekompromisní Praha 6: Šest měsíců vězení pro jednoho a veřejně prospěšné práce pro zbytek vyfasovala v říjnu 2002 čtveřice pražských sprejerů za to, že pomalovali fasádu obecního domu v Evropské ulici. Odstranění malby museli sami zaplatit. Odsouzený sprejer šel do vězení proto, že měl za sebou už 200 hodin veřejných prací za vyhýbání se civilní vojenské službě.

Nabídka ploch nic neřeší
Některá města se pokoušela řešit problém zvaný graffiti nabídkou ploch, na nichž by si mohli sprejeři podle libosti čmárat. Pokud je známo, zatím všude bezúspěšně. I v Praze 6 byla tato metoda vyzkoušena, ale diskuse se samotnými sprejery i následná praxe potvrdila původní domněnku: Nabídka ploch se zcela míjí účinkem. Těch, kteří svými spreji vytvářejí cosi, co jakžtakž nese určité známky kvality, je totiž naprosto zanedbatelné procento.

Kdo jsou sprejeři?
Praha 6 si udělala vzorový profil sprejera na základě analýzy všech přestupkových řízení. Výsledek nebyl žádným překvapením: Jde především o mladistvé a chlapce. Průměrný věk je 17 let, pachatelé nad 20 let se už téměř nevyskytují, resp. jejich počet rapidně klesá. Nejnižší zaznamenaná věková hranice byla 11 let. Ani dívky nespatřují v čmárání po fasádách nic zábavného - jejich zastoupení mezi sprejery tvořilo pouhé jedno procento. Nepotvrdil se však ve veřejnosti dost rozšířený názor, že inteligence pachatelů graffiti je velice nízká – „vzorový“ sprejer je studentem střední školy. Rovněž sociální zázemí není rozhodující; rozhodně se nedá říci, že viníci pocházejí převážně z neúplných nebo rozvrácených rodin.

Sprejerský slovník
tag
- sprejerská značka, podpis sprejem nebo fixou
crew - skupina sprejerů působících společně, obvykle tři až pět lidí
piece - výtvor, dílo, v barevném i nebarevném provedení, obrázek i samotný nápis
chrom - piece vytvořený stříbrnou barvou
writer - označení sprejera
bombing - výraz pro rychlé sprejování na ulici nebo pro rychlé provedení piecu
toy - začátečník, blbeček, který čmárá po všem (nadávka) whole car - pomalování celého vagonu
whole train - pomalování celé soupravy
legál - zeď, plocha pro povolené graffiti
charakter - namalovaná postava
battle, war - bitka mezi writery, crew (spíš v cizině)
black book - fotoalbum writera se sbírkou fotografií jeho pieců
old school - starý graffitistyle
new school - moderní graffitistyle
outsider - tag na venkovní straně vagonu
panel piece - malý piece na vagonu nepřesahující úroveň oken
skech - náčrt piecu
spit - zničení piecu
yard - depo, kde jsou vlaky nebo metro zaparkovány na noc

Martin ©alek
tiskový mluvčí
msalek{zavináč}praha6{tečka}cz
tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/stop-graffiti-ma-uspechy-2005-06-22 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz