Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Stanovisko Prahy 6 k dopravní studii Břevnovské radiály

Rada m.č. Praha 6 požaduje urychleně připravit a realizovat Břevnovskou radiálu. Radní zároveň potvrdili svůj nesouhlas s rozšířením Karlovarské ulice pro, byť i jen dočasně, radiální propojení silničního a městského okruhu.


M.č. Praha 6 zažádala v roce 2000 o změnu územního plánu hl.m. Prahy tak, aby realizace Břevnovské radiály byla zařazena do závazné části územního plánu již před rokem 2010. Zastupitelstvo hl. m.Praha schválilo zařazení této změny do seznamu pořizování změn a Útvar rozvoje města zadal zpracování "Dopravní studie Břevnovské radiály". Tato studie se stane po projednání podkladem pro pořízení požadované změny. Břevnovská radiála představuje důležitou spojnici budovaných okruhů (městského a silničního) procházející m.č. Praha 6 a m.č. Řepy. Její realizace přinese vedle významné zklidnění dopravy v oblasti Malého Břevnova. Stanovisko m.č. Praha 6 k "Dopravní studii Břevnovské radiály": 1. MČ Praha 6 připouští řešit realizaci v etapách, přičemž za první etapu považuje úsek mezi silničním okruhem a mimoúrovňově řešenou křižovatkou Vypich. 2. Křižovatka Vypich je v současné době plně zatížená. Požadujeme prověřit možnost zkapacitnění Vypichu před realizací 1. etapy Břevnovské radiály. 3. Mimoúrovňově je nezbytné řešit i křižovatku Břevnovské radiály s ulicí Slánskou. Nestane-li se tak v rámci 1. etapy, bude tato možnost chráněna příslušnou stavební závěrou. 4. MČ Praha 6 požaduje rozsah zakrytí optimalizovat s ohledem na životní prostředí m.č. Řepy. Z důvodů ekonomie, provozních podmínek a nákladů celé stavby však nedoporučuje variantu zcela zakrytého průběhu Břevnovské radiály v části Řep. Praha 6 doporučuje prověřit otázku "odbagrování " svahu bývalé skládky na místo uvažovaného raženého tunelu a to nejen z hlediska technického, ale i ekonomického--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/stanovisko-prahy-6-k-dopravni-studii-brevnovske-radialy-2002-01-28 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz