Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Spolupráce mezi ČVUT a Prahou 6 pokračuje…

Ve středu 5. listopadu 2003 ve 12 hodin v restauraci Obora prodlouží svým podpisem zástupci Městské části Praha 6 a ČVUT "Dohodu o spolupráci", kterou podepsali zástupci radnice Prahy 6 s vedením ČVUT už v říjnu 2001.


Prodloužení dohody se za městskou část zúčastní starosta Mgr. T. Chalupa a místostarostka Ing. J. Trnková, za ČVUT rektor Prof. J. Witzany a prorektor Prof. F. Vejražka. „Během dvou let, co dohoda existuje proběhla celá řada společných projektů mezi ČVUT a městskou částí“, hodnotí spolupráci starosta Tomáš Chalupa a dodává: „Odborníci ČVUT například znatelně pomohli při odstraňování následků povodní v Praze 6, konkrétně při šetření statiky u domů, které byly zatopeny, s dopravní fakultou jsme spolupracovali při zjišťování vibrací na tramvajových tratích vedoucích městskou částí a v neposlední řadě jsou odborníci z ČVUT také členy poradních komisí Rady městské části.“ Spolupráce mezi ČVUT a Prahou 6 probíhala už v minulosti. V inauguračním projevu to letos v únoru při znovuzvolení Prof. J. Witzanyho rektorem ČVUT potvrdil starosta Chalupa: „Jako starosta sídelní Městské části Praha 6 mohu slíbit, že udělám vše proto, aby dohoda o spolupráci mezi ČVUT a Prahou 6, podepsaná v říjnu roku 2001 pokračovala i nadále. Vím ale, že spolupráce mezi ČVUT a Prahou 6 probíhá již řadu let, a to bez ohledu na psané dohody. V minulosti byly pořádány výstavy studentských prací "Praha 6 očima mladých architektů", stále jsou připravovány zadání a podklady pro seminární a diplomní práce studentů Fakulty architektury a Fakulty stavební. Probíhají odborné konzultace, jsou objednávány u jednotlivých kateder odborné posudky a dopravní studie, Městská část Praha 6 je účastna jednání o zástavbě Severozápadního kvadrantu Vítězného náměstí, který bude obsahovat také komplex vysokých škol. I nadále se chce městská část podílet na přípravě dlouhodobých záměrů technické univerzity, chce přispět ke konkrétní spolupráci mezi partnery informováním o vypisovaných grantech z oblasti urbanismu, kultury a sportu, životního prostředí nebo řešení dopravní situace, chce se podílet na vytváření koncepce a na údržbě veřejných prostor a zeleně v areálu ČVUT, chce umožnit prezentaci studentských prací.“ (celý projev na www.praha6.cz Text dohody: Dohoda o spolupráci mezi Českým vysokým učením technickým v Praze a Městskou částí Praha 6 ČVUT a m.č. Praha 6 zhodnotily dosavadní dlouholetou, užitečnou a dobrou spolupráci a na základě společného zájmu o rozvoj vysokého školství se dohodly uzavřít následující dohodu o spolupráci. 1. Cíl dohody Cílem dohody je: - podporovat rozvoj ČVUT vytvářením vhodných podnětů pro pedagogickou, vědeckou a odbornou činnost na ČVUT a zlepšováním podmínek pro tyto činnosti - navodit atmosféru spolupráce mezi MČ P6 a ČVUT seznamováním pracovníků MČ P6 s problematikou ČVUT, vytvářet tak možnosti k využívání vědeckého, pedagogického a znalostního potenciálu ČVUT pro řešení úkolů a problémů MČ P6 - informovat veřejnost městské části Praha 6 o výstupech ČVUT, o jejich praktické využitelnosti v mnoha oblastech života a podněcovat tak zájem nejširších vrstev občanů o činnost ČVUT a mladých lidí o studium na něm (např. přednášky, cyklus článků v novinách „Šestka“) - ČVUT i MČ P6 po vzájemné dohodě vytipují pracovníky vhodné pro členství v komisích partnerské organizace, taková spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání (např. státní zkušební komise, vědecká rada ČVUT, vědecké rady fakult, komise pro dostavbu, komise pro životní prostředí, komise pro dopravu) - spolupracovat při přípravě realizace novely zákona 111/98 Sb., o vysokých školách, v podmínkách městské části Praha 6 2. Přínos ze strany MČ P6 a) MČ P6 se bude podílet na přípravě dlouhodobých záměrů ČVUT, do nichž budou zahrnuta konkrétní témata vzájemné spolupráce b) MČ P6 přispěje ke konkrétní spolupráci mezi partnery informováním ČVUT o vypisovaných grantech z oblasti urbanismu, kultury a sportu, životního prostředí, řešení dopravní situace apod. Zváží event. další způsoby hmotné pomoci, kterou by přispíval k tomu, aby ČVUT stále sledovalo současné trendy rozvoje vědy a techniky c) MČ P6 se bude podílet na vytváření koncepce a na údržbě veřejných prostor a zeleně v areálu ČVUT d) MČ P6 poskytne ve svých novinách „Šestka“ prostor pro publikaci informací o ČVUT a jeho jednotlivých fakultách e) MČ P6 umožní presentaci studentských prací ve svých prostorách 3. Přínos ze strany ČVUT a) ČVUT bude poskytovat MČ P6 nejnovější technické informace důležité pro architektonický, urbanistický, stavební a technický rozvoj městské části b) ČVUT poskytne MČ P6 konsultace využitelné při údržbě stavebního fondu městské části, při vytváření koncepce výstavby a vybavenosti hřišť a sportovišť c) ČVUT bude pomáhat MČ P6 při rozvoji informačních systémů, v oblasti získávání a poskytování informací prostřednictvím internetu, event. při tvorbě www stránek d) ČVUT se bude podílet na projektech rozvoje dopravy v městské části, přispěje k implementaci inteligentních dopravních systémů a příslušných infrastruktur, bude se podílet na vytváření koncepce dopravy v klidu (tj.parkování). ČVUT se zaměří na vytváření koncepce dopravní obsluhy obytných okrsků městské části Praha 6 e) ČVUT bude na základě zvláštních dohod poskytovat MČ P6 další konzultace technických a odborných problémů f) ČVUT poskytne MČ P6 na základě zvláštních dohod prostory pro shromáždění a přednášky a bude se v rámci svých možností na těchto akcích podílet odborně i organizačně g) ČVUT na základě požadavků MČ P6 připraví populární technické přednášky, které budou součástí „Besed s občany“, příp. umožní konat tyto besedy v prostorách pro občany zajímavých (např. speciální laboratoře, ateliéry apod.) h) ČVUT připraví na základě požadavku MČ P6 přednášky pro pracovníky státní správy z oblastí jako je např. životní prostředí, urbanismus, doprava, dopravní systémy apod. i) ČVUT posoudí možnosti nabídnout k veřejnému využívání sportoviště a další prostory j) ČVUT bude přednostně řešit výzkumné a vývojové úkoly pro MČ P6 na základě dohod o pracovní činnosti, příp. dohod o provedení práce. ČVUT bude také vypisovat semestrální, ročníkové, bakalářské a diplomové práce na témata, která zajímají MČ P6 k) ČVUT poskytne prostor pro publikování informací ze života městské části Praha 6 ve svém časopise Pražská technika 4. Společné akce Obě strany považují za vhodné organizovat jednou za 6 měsíců setkání svých představitelů formou informační schůzky pracovníků odpovědných za jednotlivé oblasti spolupráce. Obě strany předpokládají konání dalších společných akcí na základě zvláštních dohod. Obě strany se budou podílet svých možností podílet na jejich organizaci i na nákladech. 5. Zmocněnci pro věcná jednání Zmocněncem pro věcná jednání za MČ Praha 6: Ing. Jaroslava Trnková zástupce starosty tel.č.:  220 189 160 (161) fax:  224 322 827 e-mail: Zmocněncem pro věcná jednání za ČVUT: Prof. Ing. František Vejražka, Csc. prorektor pro vnější vztahy tel.č.:  224 352 246,  224 352 205 fax:  224 355 829 e-mail: 6. Doba platnosti smlouvy Dohoda se uzavírá na jeden rok. Lze ji vypovědět písemně 6 měsíců předem. Po této době bude vyhodnocena její účinnost a bude rozhodnuto o jejím dalším prodloužení. Martin Šalek tiskový mluvčí tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/spoluprace-mezi-cvut-a-prahou-6-pokracuje-2003-11-04 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz