Přeposílání emailem - Odesílací formulář
Odkaz 
Název:

S hlubokým pohnutím a zármutkem jsem přijal zprávu o náhlém úmrtí vzácného člověka a Čestného občana naší městské části, řeholnice kongregace Školských sester de Notre Dame a pečovatelky o postižené spoluobčany sestry M. Akvinely Loskotové. Zásluhou sestry Akvinely se podařilo zajistit bezpečný domov, jistotu a zaopatření nemocným dětem i dospělým a vybudovat pro ně oázy lidství a lásky. Dlouholetá práce sestry Akvinely byla v minulosti oceněna také  prezidentem republiky vyznamenáním Za zásluhy o Českou republiku. V naší mysli zůstane především člověkem, který mnohým pomohl hojit jejich bolesti a překonávat strach z budoucnosti a přitom si zachoval nevšední skromnost. Jsem velmi hrdý, že si sestru Akvinelu ve svých vzpomínkách mohu uchovat i jako člověka stále dobře naladěného, s úsměvem na tváři, který všechny těžkosti a životní nástrahy překonával s veselou myslí. Postupem doby jsme se stali skutečnými přáteli.

Modul: Životní situace
URL: ::nezvoleno::
Adresát 
Email adresáta: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Vzkaz:
Odesilatel 
Moje jméno: *
Můj email: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com