Přeposílání emailem - Odesílací formulář
Odkaz 
Název:

Věřím, že v historii Břevnova je toho mnoho, nač lze být hrdý. Akt povýšení na město ve chvíli, kdy si této městské samostatnosti Břevnov "užíval" 13 let než se připojil ku Praze, asi není tím nejpodstatnějším. Vnímám jej spíše jako symbol a právě v symbolech někdy stojí naše schopnost vnímat minulost. Naše radnice se snaží podporovat zachování historické paměti, a toto je jedna z příležitostí. Obec není jen shluk domů, ulic, parků či škol. Je to společenství lidí. Věřím, že takové společenství má budoucnost jen tehdy, pokud zná svou minulost. A tomu mají pomoci i nadcházející oslavy, třeba jen tím, že ve stanu u Kaštanu proběhne výstava, jak se Břevnov a s ním i Praha 6 za poslední generace změnil.

Modul: Životní situace
URL: ::nezvoleno::
Adresát 
Email adresáta: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Vzkaz:
Odesilatel 
Moje jméno: *
Můj email: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com