Přeposílání emailem - Odesílací formulář
Odkaz 
Název: Již před časem jsem slíbil, že necháme zpracovat analýzu, která porovná každé náměstí, každý vnitroblok z hlediska vhodnosti výstavby garáží a na tomto základě se rozhodne, zda to bude právě Puškinovo náměstí. V každém případě platí princip, že parkoviště patří pod zem a na povrchu má být plocha sloužící rekreaci a oddychu.
Modul: Životní situace
URL: ::nezvoleno::
Adresát 
Email adresáta: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Vzkaz:
Odesilatel 
Moje jméno: *
Můj email: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com