Přeposílání emailem - Odesílací formulář
Odkaz 
Název: V centrální části Prahy 6 chybí trvale mnoho set parkovacích míst, a to pro rezidenty, návštěvníky i lidi dojíždějící za prací. Zlepšení může přinést například změna parkování z podélného na kolmé či šikmé, podpora vlastní iniciativy lidí v budování parkovacích míst mimo komunikace nebo omezení parkování nerezidentů. Ovšem ani tato opatření nebudou stačit. Proto necháváme zpracovávat projekty pro výstavbu podzemních parkovišť. Ne jednoho gigantického, ale několika menších, plošně rozmístěných po území trpícím nedostatkem parkovacích míst.
Modul: Životní situace
URL: ::nezvoleno::
Adresát 
Email adresáta: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Vzkaz:
Odesilatel 
Moje jméno: *
Můj email: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com