Přeposílání emailem - Odesílací formulář
Odkaz 
Název: Podle rozhodnutí odborné poroty soutěže Zlatý erb nabízí 8 z 11 nejlepších elektronických služeb v Praze internetový portál PRAHA6.CZ. Tento výsledek nás nejen těší, ale především zavazuje. Zároveň je to důkaz, že vloni prezentovaný slogan „PRAHA6.CZ mění tvář“ nebyl jen prázdným pojmem, ale setkal se s kladnou odezvou především Vás, občanů a uživatelů těchto webových stránek. Především pro Vás totiž tyto stránky koncipujeme. Naší snahou je, aby i nadále byly webové stránky hlavně službou, a i když neopomíjíme ani informační, oddechovou či zábavní hodnotu, přesto budeme nejvíce posilovat tento web jako široké spektrum interaktivních komunikačních kanálů.
Modul: Životní situace
URL: ::nezvoleno::
Adresát 
Email adresáta: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Vzkaz:
Odesilatel 
Moje jméno: *
Můj email: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com