Přeposílání emailem - Odesílací formulář
Odkaz 
Název:

Milí spoluobčané,

mnoho lidí přisuzuje číslům zvláštní význam nebo dokonce čarovnou moc. Jsou prý čísla šťastná přinášející úspěch či výhru a pak také taková, se kterými se člověk raději nechce setkat. Ale snad žádné číslo není tak rozporuplné jako třináctka.

Nový rok, který s sebou přinesl číselné označení končící onou magickou cifrou, právě začíná.

Celý rok je až příliš dlouhá doba na to, aby mohl být pouze ve znamení šťastných nebo nešťastných momentů. Vždy se vyskytnou chvíle radosti, ale také okamžiky, na které později nevzpomínáme rádi.

Ať už pro Vás třináctka znamená symbol štěstí nebo na ni pohlížíte s obavami, přeji Vám, aby těch radostných dnů bylo v letošním roce co možná nejvíce a všechny překážky byly pro Vás pouze výzvou k jejich překonání.

Úspěšný a pohodový rok 2013 Vám přeje

Modul: Životní situace
URL: ::nezvoleno::
Adresát 
Email adresáta: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Vzkaz:
Odesilatel 
Moje jméno: *
Můj email: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com