Přeposílání emailem - Odesílací formulář
Odkaz 
Název:

S hlubokým pohnutím a zármutkem jsem přijala zprávu o náhlém úmrtí vzácného člověka a Čestného občana naší městské části, celosvětově uznávaného chemika, profesora Antonína Holého, který celý svůj život zasvětil poctivé vědecké práci. Velice si vážím jeho celoživotní snahy pomáhat a nasazení, které věnoval vývoji léků proti zákeřným chorobám. Jsem velmi hrdá na to, že si mohu uchovat vzpomínku na člověka, který i přes všechen věhlas zůstal skromným. V naší mysli zůstane člověkem, který žil a pracoval v zájmu druhých.

S úctou

Modul: Životní situace
URL: ::nezvoleno::
Adresát 
Email adresáta: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Vzkaz:
Odesilatel 
Moje jméno: *
Můj email: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com