Přeposílání emailem - Odesílací formulář
Odkaz 
Název: S hlubokým pohnutím a zármutkem jsem přijal zprávu o náhlém úmrtí vzácného člověka, celosvětově uznávaného sportovce a Čestného občana naší městské části, Stanislava Konopáska.
„My jsme se o politiku nezajímali. Pro nás byl jen sport. Přišli ráno v osm hodin. Vytáhli mě z postele a říkali, že přišli, jen abych jim něco doplnil do protokolu a že se za chvilku vrátím. Ale já jsem se vrátil až za 5 let,“ říká Stanislav Konopásek ve svém medailónku, který je součástí výstavy Osudy našich sousedů v Písecké bráně. Jak symbolické!
Svůj nesporný hokejový talent, který mu komunisté tak nestydatě promrhali v žalářích, kde si odseděl Stanislav Konopásek bez 12 dnů 5 let, pak vložil do trenérské činnosti. Stanislav Konopásek, dvojnásobný mistr světa v ledním hokeji a stříbrný olympionik, vězeň komunistických kriminálů, žil v Praze 6 a zemřel krátce před oslavou svých 85 narozeniny.
Velice si vážím jeho vlastenectví, které prokazoval celý svůj život, jeho celoživotní statečnosti. Nebojoval sice na válečných frontách, neorganizoval ani první, druhý či třetí odboj, jeho odvaha však byla víc než nakažlivá. Své srdce věnoval jedinému a nejspravedlivějšímu – sportovnímu kolbišti. Zde, i mimo něj, projevil tolik statečnosti a citu pro fair play a čest, že si získal mnoho následovníků a pro mnoho dalších se stal životním vzorem.
Jsem velmi hrdý, že si ho ve svých vzpomínkách mohu uchovat jako člověka stále dobře naladěného, s úsměvem na tváři, který všechny těžkosti a životní nástrahy překonával s veselou myslí. V naší mysli zůstane člověkem statečným, který cokoliv dělal, dělal poctivě a v zájmu své milované vlasti a obce.
S úctou
Modul: Hlavní strom
URL: ::nezvoleno::
Adresát 
Email adresáta: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Vzkaz:
Odesilatel 
Moje jméno: *
Můj email: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com