Přeposílání emailem - Odesílací formulář
Odkaz 
Název: Z hlediska dějinného a numerologického je rok 2008 významný. Byly to právě roky končící číslicí osm, které v naší historii znamenaly klíčové mezníky. 1918, 1938, 1948, 1968 nepochybně do této řady patří i rok 1989. Mezník, od nějž počítáme návrat demokratického systému a svobody. Rok 2008 bude proto víc než kdy jindy znamenat ohlédnutí se do vlastní historie. Historii a současnost však nelze vnímat odděleně. Jsou vzájemným zrcadlem. A přítomnost tvoříme sami, svou prací, svou činností, svými postoji. Dovolte mi proto všem popřát, aby symbolická osmička na konci příštího roku pro každého znamenala historický mezník pouze v tom, že prožijeme příjemný a úspěšný rok.
Modul: Hlavní strom
URL: ::nezvoleno::
Adresát 
Email adresáta: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Vzkaz:
Odesilatel 
Moje jméno: *
Můj email: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com