Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Projekt prodloužení tramvaje na Dědinu bude upraven podle připomínek Prahy 6

Městská část Praha 6 chce s obyvateli o záměru diskutovat na podzim, chystá mimo jiné i průzkum veřejného mínění.


náhled souboru

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) získal 30. července 2015 souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) k záměru výstavby tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská.

Jak vyplývá z prohlášení Dopravního podniku, při plánování trasy investor zohlední připomínky obyvatel i městské části Praha 6. Jedná se především o řešení náhrady rušených parkovacích stání a vypuštění návrhu na vybudování nové křižovatky ulic U Silnice – Evropská.

„V současnosti probíhají práce na úpravě návrhu řešení, aby v dohledné době mohl být představen veřejnosti a dotčeným orgánům státní správy a samosprávy. Nutné je i provést aktualizaci současného stavu dopravních poměrů, které se po otevření nového metra linky A výrazně změnily,“uvedl Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

DPP zajistil v roce 2013 zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, potřebné pro výstavbu trati. Záměr byl navrhován v jedné variantě prostorového uspořádání tramvajové trati a ve dvou variantách výhledového dopravního řešení pro automobilovou dopravu. Varianta 1 předpokládala přerušení individuální automobilové dopravy v ulici Vlastině a zřízení nové světelně řízené křižovatky ulic U Silnice – Evropská a nové křižovatky ulic Radistů – Evropská. Ve variantě 2 byla křižovatka Evropská – U Silnice redukována na odbočení ve směru do centra a ulice Vlastina měla být plně průjezdná ve směru z centra. Ve stanovisku Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy je konstatováno, že záměr při realizaci navržených opatření životní prostředí prakticky neovlivní. Obě varianty jsou z hlediska životního prostředí rovnocenné a přijatelné.

Praha 6 podala v procesu EIA dvě zásadní připomínky. Radnice požadovala zachování počtu parkovacích míst a ochránění dosud klidných ulic od průjezdné dopravy.

„Vítám, že investor vyšel vstříc připomínkám radnice i veřejnosti. O projektu i nadále povedeme diskusi s místními a na podzim upořádáme průzkum veřejného mínění“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

„Vytvoření přímého kolejového spojení Dědiny a Liboce s Vítězným náměstím, resp. centrem města považujeme za prospěšné. Tato cesta nebude závislá na kolonách aut. Hlavní předností vozů poháněných elekřinou jsou menší znečištění a hluk, vyšší energetická účinnost a nižší provozní náklady. Nezanedbatelnou výhodou je také zlepšení komfortu cestování. Posílení MHD je důležité i kvůli plánované revitalizaci skladového areálu na obytnou čtvrť,“ uvedla Petra Kolínská, zástupkyně starosty (SZ).--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/projekt-prodlouzeni-tramvaje-na-dedinu-bude-upraven-podle-pripominek-prahy-6-2015-08-20 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz