Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Programové prohlášení Rady

Programové prohlášení Rady Městské části Praha 6 pro období 2006 – 2010 je postaveno na Koaliční smlouvě mezi Občanskou demokratickou stranou a Sdružením nezávislých kandidátů – Evropští demokraté a také na Dohodě o spolupráci při realizaci společného strategického programu rozvoje Prahy 6 mezi Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou.


náhled souboru
“Jedná se o základní politický a strategický dokument vycházející ze zásad odpovědnosti, otevřenosti a spolupráce. Jsou v něm shrnuty postoje, cíle a priority výkonného orgánu samosprávy, které budeme uplatňovat při dalším rozvoji Městské části Praha 6 ve všech oblastech týkajících se života jejích občanů,“ vysvětlil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa a dodal: „Čekají nás totiž úkoly, jejichž řešení vyžaduje širokou podporu politické reprezentace. Mezi ně patří zejména výstavba metra a dokončení obou dopravních okruhů.“

Programové prohlášení rady je každému k dispozici v informačních kancelářích městské části a od pondělí 3. dubna také na webových stránkách.

Nedělitelným společným znakem programového prohlášení rady ve všech jeho oblastech je především maximální respekt vůči potřebám a zájmům rezidentů a vlastníků nemovitostí na území městské části.

Programové prohlášení je jakýsi jízdní řád, kterým se chce rada v tomto volebním období řídit. Vychází jak z názorů občanů, tak i z volebních programů koaličních stran.

Hlavní priority nové rady jsou tři - čistota, bezpečnost a doprava.
Zvláštní význam přikládá rada řešení sociální problematiky. Neopomenutelnou roli v programu radnice v následujících čtyřech letech sehraje též sociální politika, zvláště pak s ohledem na dopady deregulace nájemného.
Prioritou zůstane péče o životní prostředí a udržování pořádku.
Praha 6 se bude nadále aktivně podílet na rekonstrukcích chodníků, a to v rámci celého obvodu.
Rada chce také pokračovat v opravách mateřských škol a dokončit rekonstrukce zbývajících základních škol.
Trestnou činnost nelze tolerovat, a proto Prahu 6 pokryjí desítky dalších bezpečnostních kamer.
Pokračovat bude antisprejerový program Stop grafitti a zvýší se snaha zamezit nepovoleným výlepům.
V uplynulém období se podařilo zavést systém okrskářů a seznámit s nimi občany, teď půjde o to okrsky obsadit více než jedním strážníkem a výrazně zvýšit počet strážníků a policistů v ulicích.
V oblasti hromadné dopravy považuje rada za priority výstavbu metra a na jeho konečné stanici v západním sektoru městské části vybudování záchytného parkoviště.
Cílem je dokončit oba dva okruhy – vnější přes Suchdol i vnitřní přes Malovanku a Pelc - Tyrolku. Zároveň by se mělo ulehčit i Vítěznému náměstí a Evropské třídě.
Rada chce zlepšit podmínky parkování a zvýšit počet míst pro rezidenty.

„Měníme sociální politiku, protože obyvatelstvo Prahy 6 stárne a mění se jeho sociální struktura. V mých očích není sociální politika založena na bezhlavém rozdávání peněz, ale je to pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou,“ vysvětlil Chalupa.

Rada chce dokončit prodeje bytů. Privatizace v Praze 6 byla zahájena v roce 2003 a nyní se konečně nachází v poslední fázi. Zbývá prodat již jen malou část bytů určených pro privatizaci.
Domy, které mají zůstat v dlouhodobém majetku obce, budou celkově opraveny.
Rada chce nadále podporovat kulturní instituce na území městské části, a je jich celá řada. Tato podpora však bude mít jasná nediskriminační pravidla, nikdo nesmí být ani zvýhodňován, ani přehlížen. Ambicí rady není a nebude hodnotit kulturní kvalitu, to je věcí zákazníků – návštěvníků.
Rada hodlá lidem nabídnout otevřený úřad s kvalitními úředníky i dostupným a jednoduchým vyřizováním záležitostí našich občanů.
V neposlední řadě chce, aby po celé čtyři roky situace v hospodaření městské části byla taková, jako v uplynulých osmi letech, tedy aby Praha 6 hospodařila bez dluhů.Martin Šalek
tiskový mluvčí ÚMČ Praha 6
msalek@praha6.cz
 220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/programove-prohlaseni-rady-2007-04-27 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz