Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Prezident Klaus slavnostně otevřel radnici

Zrekonstruovaná radnice Prahy 6 se dočkala slavnostního otevření. Opravené prostory si prohlédl prezident Václav Klaus s manželkou Livií.


náhled souboru

Vzácnou návštěvu na radnici uvítal v úterý 23. února starosta Tomáš Chalupa s manželkou Kateřinou, zaměstnanci radnice i řada občanů, kteří využili Dne otevřených dveří a připojili se k prohlídce opravené budovy.

Na uvítanou si prezident Klaus připil radniční meruňkovicí vypálenou speciálně u příležitosti 90. výročí oslav městské části. Návštěvou prezidenta starosta Tomáš Chalupa zároveň zahájil letošní oslavy, kdy Praha 6 slaví 90 let od vzniku městské části.

„Praha 6 je mimořádná a v mnohém výjimečná, a tu výjimečnost si mnohdy opravdu zaslouží. Přeji jí, aby se jí i nadále dařilo,“ řekl prezident Klaus. „Za starostou Chalupou je vidět spousta práce a nová radnice je toho důkazem,“ pochválil Klaus svého bývalého tiskového mluvčího. Ve dvoraně budovy odhalil pamětní desku, která informuje o historii budovy.

Prezident Václav Klaus byl modernizací budovy, kterou oficiálně navštívil naposledy před necelými osmi lety, opravdu nadšen. „Vaše radnice je moderní. Pokud bude tak dobře fungovat, jak vypadá, bude to pěkné. Je to přátelské k občanům, a to by mělo být hlavním kriteriem,“ hodnotil prezident opravenou budovu poté, co si prohlédl pracoviště živnostenského odboru nebo speciální pracoviště odboru životního prostředí tzv. Velín, kde se na obrazovkách monitoruje dopravní situace v Praze 6, ale třeba také pohyb úklidových čet a úklidových vozů.

Prezidentský pár překvapila řada otevřených prostor a skutečnost, že do všech kanceláří, včetně starostovy, jsou prosklené dveře. Pochválil práci architekta Žilky, který je autorem přestavby i společnost Konstruktiva Branko, která ji realizovala. Interiér budovy vytvořili architekti Jiří a Filip Soukupovi.

Prezident ocenil také to, že zastupitelé Prahy 6 při modernizaci úřadu volili úspornou variantu s ohledem na obecní finance. „Budova radnice, vystavěná v polovině dvacátých let, sloužila původně jako nízkonákladová ubytovna pro důstojníky, poté provizorně jako soud, od padesátých let jako Národní výbor. Při úvahách o nové radnici zastupitelé nakonec zvolili nejméně okázalou variantu, řešení nejšetrnější k daňovým poplatníkům,“ vysvětlil starosta Chalupa. Zastupitelé před čtyřmi lety rezignovali na výstavbu nové radnice na Vítězném náměstí.

Po devatenáctiměsíční rekonstrukci, během které z původní budovy zůstaly jen obvodové zdi a schodiště a ze dvora bylo vyvezeno 40 tisíc malých kontejnerů materiálu, se podařilo sestěhovat veškerou agendu úřadu pod jednu střechu, vznikly nové prosklené kanceláře, 88 parkovacích míst ve dvoře, centrální dvorana s řadou služeb nebo služebna městské policie pro vyřizování jednoduchých záležitostí.

Starosta zdůraznil další z předností nové radnice, a to její bezbariérovost. V původní budově se vozíčkáři nebo maminky s kočárky nedostali dál než do přízemí. „Radnice má být bez bariér nejen pro ty, které musí překonávat skutečné bariéry. Má překonávat i překážky, které česká a evropská byrokracie klade na občany. Naší ambicí je lidem sloužit a ne je otravovat,“ dodal starosta.

K překonání těchto bariér lidem pomáhají služby jako lokální MMS-ing, díky kterému mohou lidé MMS zprávou upozornit radnici na nepořádek nebo jiné nedostatky, nebo SMS podatelna, spuštěná minulý měsíc. „Lidé, kteří na radnici skutečně přijdou, by měli vyřídit jen to nejnutnější. Nechceme, aby měli pocit, že sem musí,“ říká Chalupa. Příští měsíc radnice plánuje spustit tzv. Deník úředníka. Lidé budou mít možnost ob jednat se k jednotlivým zaměstnancům úřadu přes internet, a to i mimo úřední hodiny.

Prezidentský pár strávil prohlídkou radnice téměř dvě hodiny. Prezident Klaus připomenul, že k Praze 6 má opravdu blízký vztah, neboť zde prožil více než devět let života. „Kromě čtyř let na Hanspaulce v domě předsedy vlády a čtyř let na Ladronce v domě předsedy poslanecké sněmovny jsem prožil ještě rok v kasárnách v Podbabě, když jsem hrál závodně basketbalovou ligu za Duklu Dejvice,“ vzpomínal.

Během prohlídky se prezident s manželkou pozdravil nejen se zaměstnanci úřadu, ale i se zástupci organizací pracujících s postiženými z Prahy 6, od kterých obdrželi dárky vyrobené v jejich dílnách. Organizace nabízejí na chodbách radnice své výrobky, všem, kdo mají zájem si je koupit a podpořit je. Dárkem, který obdržel Václav Klaus od radnice, byla zmenšená kopie plastiky bronzového koně od sochaře Michala Gabriela z náměstíčka Wuchterlova – Kafkova.

Václav Klaus si při neformální části návštěvy potřásl rukou s Jiřím Anderlem, jehož obrazy zdobí stěny úřadu, s čestným občanem Prahy 6 Josefem Masopustem, se zpěvačkou Evou Pilarovou a dalšími hosty, rozdal i podpisy zájemcům o autogram. 

Po návštěvě radnice se odebral do Národní technické knihovny, kde na něj v zaplněném sále čekali studenti dejvických vysokých škol. Ve zhruba hodinové, velmi přátelské diskuzi, přišla řeč na finanční krizi, zelenou lobby nebo nevýhody českého volebního systému. Na závěr poradil prezident Klaus studentům, aby se neváhali po studiu vy dat na praxi do zahraničí. „Zahraniční zkušenost je strašně důležitá a měla by být povinností, samozřejmostí. Jeďte tam, ale vraťte se,“ nabádal studenty Klaus.

Debata s Václavem Klausem v knihovně by podle starosty Tomáše Chalupy měla být jakýmsi úvodem veřejných debat na nekomunální téma, které by Praha 6 ráda organizovala. „Předběžně přislíbili účast ministr financí Eduard Janota a po něm hlavní pražský hygienik Vít,“ oznámil Chalupa studentům.

Jak politici při návštěvě žertovali

„Pan starosta umí krásně mluvit. Vzpomínám si, že před lety mi dělal tiskového mluvčího, to se asi naučil u mne." (Václav Klaus)

„Příště si pozvou jenom Tebe, a všechno jim to povíš.“ (Václav Klaus v knihově po besedě se studenty poté, co jeho maželka Livia mu občas napověděla)

„Praha 6 je mojí srdeční záležitostí,má ze všech městských částí nejvyšší nadmořskou výšku, a to je pro mne výzva.“ (primátor Pavel Bém)

Pamětní deska ve dvoraně radnice říká, že...

Budova radnice Prahy 6 byla postavena dle plánů arch. Aloise Krofty r. 1923 jako ubytovna. Od r. 1934 sloužila jako sídlo soudu a finančního úřadu. Od r. 1951 v budově sídlil Obvodní národní výbor Prahy 6. V letech 2008 – 2009, za starostování Tomáše Chalupy, proběhla zásadní rekonstrukce budovy do dnešní podoby dle projektu arch. Zdeňka Žilky a VPU Deco s interiérem arch. Jiřího Soukupa a arch. Filipa Soukupa. Klíčovou zásluhu na rekonstrukci měla tajemnice úřadu Lenka Pokorná (+2009).

Radnice byla slavnostně znovuotevřena prezidentem republiky Václavem Klausem dne 23. 2. 2010, v roce 90. výročí vzniku Prahy 6.

Poprvé v dějinách Prahy 6 jsou všechny služby radnice soustředěny do jedné budovy.


Současný profil radnice
Radnice Prahy 6 je moderním administrativním komplexem pro cca 400 osob s minimální plochou 11 000 m2. Radnici charakterizuje kapacitní vstupní hala s informační kanceláří, recepcí a front office, otevřené prostory, jednací místnosti, klimatizace, kvalitní technické a hygienické vybavení, hovorny, bezbariérovost (přístup pro handicapované občany, maminky s kočárky, seniory), energetická úspora (třída C – úsporná budova), dobrá dostupnost MHD, možnost parkování pro návštěvníky, sloučení detašovaných pracovišť pod "jednu střechu" včetně služebny městské policie, nové služby občanům (elektronické úřední desky, speciální pracoviště – Velín – monitoring dopravní situace, objednávkový vyvolávací systém, důstojný čekací prostor, přehlednější informační a navigační systém, online objednávání, recepce na každém patře, Czech Point)


Z historie budovy
Budova radnice Prahy 6 v ul. Čs. armády 23 byla postavena podle plánů stavitele Aloise Krofta v roce 1923. Objekt ve tvaru "U" byl původně stavěn jako jednoduchá "nízkostandardní" ubytovna. Pro účely úřadu byly ve výchozí dispozici provedeny pouze drobné úpravy např. hlavní vstup s halou pro veřejnost, lokální přepříčkování kanceláří, původní vestavba a nové výtahy. Mimo tyto menší stavební úpravy nikdy nedošlo ke změně konstrukčního uspořádání a dispozice budovy. Záměr vybudovat moderní a pro občany uživatelsky přínosnou radnici schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 6 již v roce 2001. Definitivní podobu rekonstrukce schválili zastupitelé v roce 2007. Z nabízených variant zvolili tu nejlevnější, tj. rekonstrukci stávající budovy radnice s dvorní přístavbou a garážemi.

Důvody k rekonstrukci
Technický stav objektu / Neadekvátnost vstupního prostoru / Rozptýlenost služeb úřadu v různých místech městské části. Rekonstrukcí došlo k seskupení detašovaných pracovišť / Nevyhovující schodiště a výtahy / Nedostatečná bezbariérovost / Nedostačující technické vybavení / Omezené možnosti parkování / Snaha o modernizaci úřadu, přizpůsobení se požadavkům současné doby a otevřít úřad občanům.


Fakta
Název: Úřad Městské části Praha 6
Místo: Čs. armády 23, Praha 6
Rekonstrukce: 05/2008 – 12/2009
Cena: 349 mil. Kč (bez DPH)
Investor: Městská část Praha 6
Autor projektu: VPÚ Deco Praha a.s.
Technický dozor investora: SNEO, a.s.
Dodavatel stavby: Konstruktiva Branko, a.s.
Plocha: 11 000 m²
Kapacita: 400 zaměstnanců


Virtuální prohlídka Dvorany ZDE

Videoreportáž a reportáž "krok za krokem" z návštěvy prezidenta Klause na radnici

Videoreportáž v TV6

Fotoreportáž z Parlamentních listů

Fotogalerie z rekonstrukce budovyMartin Šalek
tiskový mluvčí MČ Praha 6
msalek{zavináč}praha6{tečka}cz
tel.  220 189 957
mob.  602 316 908

Den otevřených dveří

náhled souboru
[ JPG • 61kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 52kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 60kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 56kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 56kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 76kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 78kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 56kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 74kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 67kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 59kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 72kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 75kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 68kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 51kB • 800×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 74kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 71kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 75kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 75kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 62kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 90kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 97kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 70kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 71kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 73kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 99kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 80kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 71kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 37kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 78kB • 800×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 84kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 75kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 76kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 79kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 141kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 101kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 77kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 77kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6

náhled souboru
[ JPG • 63kB • 900×600 (8bit 3ch) ]

návštěva prezidenta v Praze 6--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/prezident-klaus-slavnostne-otevrel-radnici-2010-02-23 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz