Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Přehled dotací a grantů, o které je možné zažádat

Přispět k zachování a dobrému stavu památek a významných objektů, podpořit kulturní akce nebo místní periodika – to jsou cíle dotací a grantů, které občanům poskytuje Praha 6.


náhled souboru

Dotace na podporu ekologických aktivit

Grantovou podporu Praha 6 směřuje do čtyř tematických oblastí – hospodaření s vodou, úprava veřejných prostranství, ekologická výchova a volné téma, které může zahrnovat například procházky v přírodě nebo výsadbu stromů a stromořadí. Na tato témata se předpokládá rozdělení částky jeden milion 250 tisíc korun, maximální výše dotace na jeden projekt bude 100 tis. Kč s povinnou spoluúčastí ve výši 10 % z požadované částky. Žádosti a projekty se předkládají od 24. 2. do 25. 3. 2020. Během celého roku se mohou žadatelé hlásit o individuální dotaci na údržbu vzrostlých dřevin. Rozdělí se až 50 tisíc korun a na jeden projekt lze získat max. 25 tisíc korun. Až do 31. 10. lze žádat o podporu formou daru na tzv. Malé projekty. K rozdělení je navržena částka 200 tisíc korun s tím, že maximální výše daru na jeden projekt bude 10 tisíc korun.

Senior & handicap sport na Šestce

Cílem dotačního programu je podpořit vznik a realizaci jednorázových i dlouhodobých sportovních aktivit určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením, přispět k jejich integraci do společnosti, rozšířit stávající nabídku sportovních aktivit a nabídnout další možnosti sportovního vyžití. Projekty, které získají finanční podporu, musí být realizovány v tomto roce. Žadatelé mohou požádat minimálně o 10 000 Kč, maximálně o 80 000 Kč na projekt. V rámci dotace se plánuje rozdělit až půl milionu korun. Žádosti se přijímají od 8. do 21. 2.

Jednorázové dotace na podporu akcí

Pokud plánujete kulturní, sportovní nebo volnočasové akce a zjistili jste, že vám na jejich realizaci chybí menší částka, kterou byste jinak složitě sháněli, můžete požádat radnici o mimořádný dar. Na kulturu je suma omezená částkou 10 000 korun, na sport a volný čas lze získat podporu až 50 000 korun. „Tyto jednorázové dotace jsou obhajitelné jen v naprosto výjimečných případech. Nejsme jejich příznivci, když existují daná dotační schémata s jasně danými pravidly, kam se většina žadatelů bez problému vejde,“ podotýká zastupitel Ondřej Chrást (Piráti). S tím však nesouhlasí předseda kulturní komise Petr Prokop (STAN): „O příspěvky na pořádání malých sousedských, komunitních, volnočasových a jiných kulturních akcí žádají jednotlivci nebo malé spolky, kteří nedisponují profesionálním zázemím a zkušenostmi s pořádáním velkých akcí. Cílem je symbolicky tyto aktivity podpořit formou daru a nezatěžovat pořadatele nadbytečnou administrativou.“ Tento v mnoha městech ověřený nástroj podpory nejmenších občanských aktivit Praha 6 na podnět kulturní komise nově zavedla i v oblasti životního prostředí.

Kultura II. – 2020 jednoleté a víceleté dotace

Radnice opět vyhlašuje dotace na podporu divadla, hudby, tance a neverbálního umění, výtvarného umění a fotografie, literární tvorby, audiovizuálního umění a nových médií a třeba také na podporu hudebních klubů, kin či kulturních center. Důležité je, aby tato kulturní činnost posilovala zájem o dění v Praze 6 a vědomí, že tento život mohou lidé ovlivňovat. Dotace slouží také k šíření informací o kulturním dění, historii i současnosti městské části, podporuje uchování tradic a obyčejů, setkávání různých cílových skupin, neformální vzdělávání, výchovu a podobně. Žádat jde jak o jednoleté dotace na květen až prosinec 2020, tak o víceleté s dobou čerpání od května 2020 do konce roku 2023. Maximální výše přidělené dotace je 500 000 Kč na projekt. Jeden žadatel může podat i několik žádostí, ovšem ty nesmějí dohromady přesáhnout 500 000 korun. Žádosti lze podávat nejpozději do 24. února 2020.

Památkové dotace

O památkovou dotaci lze žádat do 10. března. Ve schváleném rozpočtu je na ni přidělena částka 900 000 Kč. Dotaci lze čerpat na nemovité kulturní památky, objekty v pražské památkové rezervaci nebo památkové zóně a také movité věci – kulturní památky na veřejně přístupném místě Prahy 6. Dotace schválená podle těchto zásad je považována za příspěvek, nejde však o jediný zdroj financování prací. Žadatelé se musejí podílet také vlastními finančními prostředky, a to bez ohledu na výši přidělené dotace, která by se měla stát bonusem, který vlastník objektu obdrží po realizaci obnovy. Dotace od městské části lze poskytnout maximálně do výše 65 % z celkových uznatelných nákladů obnovy objektu. Finanční podporu lze poskytnout i zpětně na již realizované, respektive započaté práce. Rekonstrukce či obnova však musely začít po 1. červenci 2019 a být dokončené nejpozději do 20. listopadu letošního roku.

Podpora sublokálních periodik na území Prahy 6

Praha 6 podporuje informovanost občanů o aktuálním dění v jednotlivých lokalitách, proto nabízí finanční podporu jak už vycházejícím, tak novým sublokálním periodikům. O dotaci se mohou ucházet subjekty, jejichž projekty mají přínos pro Prahu 6, ovšem nepokrývají celou městskou část, ale konkrétní lokalitu či čtvrť. Jeden žadatel může podat jednu žádost na podporu vydávaného periodika. Maximální výše přidělené dotace je 100 000 korun na projekt, přičemž žadatel se zavazuje ke spolufinancování částkou alespoň 10 %. Příjem žádostí bude zahájen 18. února a ukončen 24. února. V rozpočtu je na tento program připraveno 333 200 korun.

Kompletní informace na www.praha6.cz--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/prehled-dotaci-a-grantu-o-ktere-je-mozne-zazadat-2020-01-30 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz