Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Praha 6 se postavila proti navrhovanému projektu rychlodráhy

Stanovisko Městské části Praha 6 k návrhu projektu "Modernizace trati Praha Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I. etapa" předložených akciovou společností PRaK a k návrhu usnesení Vlády ČR k předložení pilotních projektů  "Partnerství veřejného a soukromého sektoru, tzv.  projektů PPP.


náhled souboru
Po více než třech hodinách mimořádného jednání Zastupitelstva Městské části Praha 6 a před zraky zástupců médií a zhruba stovky občanů, přijali dnes zastupitelé velmi sledované usnesení, kterým formulovali stanovisko Městské části Praha 6 k návrhu projektu „Modernizace trati Praha Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa“ a k návrhu usnesení Vlády ČR k předložení pilotních projektů PPP

Zastupitelé Prahy 6 jednohlasně konstatovali, že
1.1. Projekt "Modernizace trati Praha - Kladno s připojením letiště Ruzyně I. etapa" nebyl řádně projednán v orgánech Městské části Prahy 6.
1.2. Tento postup je mimo jiné v hrubém rozporu s Memorandem o spolupráci v železniční dopravě na území Hl.m. Prahy a Středočeského kraje uzavřeného dne 15.7.2004 zejména s článkem IV.
2.1. Záměr dostavby ubytovny hotelového typu a parkoviště v Ústřední vojenské nemocnici Praha ve Střešovicích nebyl v orgánech Městské části Praha 6 vůbec projednáván ani konzultován.

Dále zastupitelé prohlásili, že
1) projekt Modernizace trati podle projektu PRaK a.s., z jehož základů a principů zjevně vychází návrh usnesení vlády nezohledňuje potřeby osobní přepravy mezi Prahou a Kladnem, ale hájí pouze zájmy letiště Ruzyně a jeho dopravního spojení s Masarykovým nádražím
2) narušuje památkový charakter Městské části Praha 6
3) vytváří neprostupnou, obtížně překročitelnou, bariéru protihlukovým tubusem o profilu cca 10 x 11 m rozdělujícím městskou část Praha 6 na severní a jižní část, představující vážné narušení přirozených pěších a dopravních vazeb v území
4) ve své podstatě nejde o řešení nejlepší, ale nejlevnější
5) svým řešením projekt nenastoluje adekvátní podmínky na městských částechPraha 6 a Praha 7 v sobě odpovídajících historických částech, kdy odpovídající území na Praze 6 kryté výrazným tubusem s protihlukovým účinkem je na Praze 7 řešeno tunelově.

Proto zastupitelé rozhodli, že z těchto důvodů je předkládané řešení nepřijatelné pro Městskou část Praha 6.

Navíc jsou zastupitelé přesvědčeni, že
předmětná část rychlodráhy by neměla být státní prioritou k zařazení do první vlny pilotních projektů "Partnerství veřejného a soukromého sektoru". Mezi tyto dopravní priority by naopak mělo patřit dobudování Pražského okruhu v severozápadním kvadrantu Prahy.

Zastupitelstvo Prahy 6 vyjádřilo zásadní obavy, že
- navržená podoba projektu rychlodráhy může být ve smyslu znění předkladu návrhu usnesení Vlády ČR ještě dále zlevňována na úkor kvality řešení a jeho dopadu na Městskou část Praha 6.
- předkládaný projekt není provozu schopný bez dalších miliardových investic, které jsou v návrhu opomenuty a to: rekonstrukce Masarykova nádraží či jiné koncové stanice modernizované trati, rekonstrukce Negrelliho viaduktu, terminálu Ruzyně - Drnovská, včetně zajištění přestupních vazeb, vlastní modernizaci trati Praha, Ruzyně - Kladno, nádraží Kladno a neobsahuje ani prostředky pro nákup vozových souprav
- nákladová doprava, která by měla být odkloněna, bude realizována v této trase (včetně dopravy cargo z letiště) vzhledem k tomu, že není připravováno náhradní řešení.
- dojde ke kolapsu na přestupech metra a MHD ve stanici Hradčanská vzhledem k tomu, že nejsou jiné přestupní vazby připravovány v rámci tohoto projektu.
- projekt v předložené podobě nezapadá do charakteru prostředí historických i prestižních rezidenčních čtvrtí Hl.m.Prahy, čímž snižuje bonitu jejich prostředí
- realizace prostřednictvím režimu BOT (postav, provozuj, předej) může být v kolizi se zařazením trati do režimu Pražská integrovaná doprava Proto zastupitelé apelují
- na orgány památkové ochrany a památkové péče, aby věnovaly předmětnému projektu zvýšenou pozornost a zohlednily všechny aspekty své činnosti ve svých rozhodnutích.

Zastupitelé svým usnesení potvrzují
- své stanovisko ohledně nejvhodnějšího řešení dopravní obsluhy v území Prahy 6 včetně obsluhy Letiště Praha Ruzyně prodlouženou linkou metra trasy A

Zastupitelstvo ukládá
1/ Starostovi Městské části Praha 6 Mgr. Tomášovi Chalupovi zaslat stanovisko Městské části Praha 6 k návrhu usnesení Vlády České republiky k předložení pilotních projektů "Partnerství veřejného a soukromého sektoru", včetně schváleného usnesení, panu předsedovi vlády JUDr. Stanislavu Grossovi, všem členům vlády a zastupitelům Hl. m. Prahy
2/ Pokračovat v jednání se zástupci ČR - ministerstva dopravy Zastupitelé Prahy 6 žádají zastupitele hl. m. Prahy o podporu stanoviska Městské části Praha 6

Martin ©alek
tiskový mluvčí
msalek{zavináč}praha6{tečka}cz
tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/praha-6-se-postavila-proti-navrhovanemu-projektu-rychlodrahy-2005-01-17 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz