Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Praha 6 připravila nejlepší projekty k financování z EU

Rozšíření Areálu volného času Ladronka a rehabilitace a zpřístupnění zahrad Břevnovského kláštera získají z evropských fondů celkem 115 milionů korun. Jde o první evropské peníze z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, které míří na území Prahy 6!


náhled souboru

„Je to mimořádný úspěch, ze všech finančních prostředků, které dnes zastupitelé hlavního města rozdělovali na projekty, půjde pětina peněz na území Prahy 6. Navíc projekt rozšíření volnočasového areálu Ladronka získal nejvyšší počet bodů,“ s potěšením konstatoval starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Získání dotace není vůbec jednoduché, příprava projektu si vyžádala územně plánovací dokumentaci a stavební projektovou dokumentaci, ekonomické posouzení projektu – tzv. studie proveditelnosti, příprava projektové žádosti a projednání v orgánech městské části i hlavního města.
„Kromě náročných formálních požadavků projekt hodnotili nezávislí experti, kteří posuzovali například zvýšení kvality životního prostředí, efektivnost projektu, zájem občanů o projekt nebo zkušenosti Prahy 6 a její schopnost projekt zrealizovat,“ vysvětlil radní Ondřej Balatka, který vede tým zajišťující možnosti financování projektů Prahy 6 z prostředků Evropské unie. „O náročnosti procesu získání peněž z Evropské unie vypovídá i jeho délka. Příprava projektu Areál volného času Ladronka trvala 3 měsíce a jeho samotné hodnocení šest měsíců,“ dodal Balatka.

Nejen délka procesu, ale i množství popsaného papíru je při soutěžení o evropské peníze mimořádné. Zpracované žádosti jsou velice obsáhlé a kromě přípravy žádosti o dotaci vyžadují i náročnou koordinaci celého týmu odborníků. Například kompletní projektová žádost „Ladronka“ má 196 stan a váží 1,23 kg, kompletní projektová žádost „Břevnovský klášter“ má dokonce 365 stan a váží dokonce 4,64 kg. “Rozhodně ta práce za snahu a úsilí stojí,“ doplnil starosta Chalupa.

Praha 6 má podané i další projekty, kterými chce navázat na současné úspěšné hodnocení. Jde o investiční projekty podané v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí, celkově žádaná částka je zhruba 16 mil. Kč. V případě získání dotace budou prostředky využity na vytvoření Občansko-podnikatelského centra v Praze 6 a dále na regionální podporu cestovního ruchu. Výsledky výzvy lze očekávat v listopadu. 

Souhrn dnešního schvalování projektů

V rámci 2. výzvy - oblasti podpory 2.1 bylo podáno celkem 32 projektů, z nichž 14 projektů splnilo bodovou hranici 50 bodů, celková rozdělená částka je 617 mil. Kč. Projekt Prahy 6 „Areál volného času Ladronka II. a III. Etapa“ byl vyhodnocen s velkým odstupem více než 9ti bodů jako nejlepší projekt nejen v této výzvě, ale v rámci celé oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území.

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze Břevnově ve spolupráci s Prahou 6, jakožto svým partnerem, se svým projektem „Břevnovský klášter – rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady“ se umístilo na 10. místě a byla mu schválena celková dotace více než 69 mil. Kč. Praha 6 se zavázala financovat 10 % celkových nákladů projektu, které připadají jako finanční spoluúčast na žadatele.

Stručný popis projektů a jejich přínosy

Areál volného času Ladronka (II. a III. etapa)
Jde o nevyužívanou přírodní plochu o ploše 5,9 hektaru, která je dána zejména její polohou. Plocha je situována v těsné blízkosti velmi frekventovaných komunikací (křižovatka směr Motol, napojení na dálnici D5 a propojení na silnici E 48), což má za následek, že je zatížena vysokou mírou hlučnosti a prašnosti.

V rámci projektu bude provedena revitalizace nevyužívaných a neudržovaných ploch a tím bude rozšířen Areálu volného času Ladronka. Projekt zahrnuje výsadbu zeleně, vytvoření nového bruslařského, pěšího a cyklistického okruhu a vytvoření podchodu pod ulicí Kukulova na Vypichu, který umožní chodcům, bruslařům a cyklistům bezpečně překonat tuto frekventovanou komunikaci.

Areál volného času Ladronka bude v budoucnu propojen s Oborou Hvězda. Významně tak bude rozšířen dopad projektu, neboť Obora Hvězda je místo odpočinku a relaxace mj. pro obyvatele sídliště Petřiny, kteří nyní budou moci využívat přímo navazující park Ladronka.

Kontext projektu
V letech 2002 – 2005 realizovala Praha 6 rozsáhlý projekt rekonstrukce usedlosti Ladronka a obnovy přilehlého parku. V rámci projektu „Areál volného času Ladronka – I.etapa“ byla rekonstruována historická budova usedlosti Ladronka a proběhla obnova přilehlého parku. Součástí obnovy parku bylo vybudování zklidněných pobytových zákoutí s lavičkami, cyklostezky, in-line dráhy a dětského hřiště. Dále bylo v usedlosti Ladronka vybudováno kulturně společenské a sportovní centrum s kavárnou, restaurací, půjčovnou sportovních potřeb a sociálním zázemím.

Projekt Areál volného času Ladronka – I. etapa získala prestižní ocenění Stavba roku 2006 za ojedinělé oživení opuštěné usedlosti zajímavě spojující původní a nově vytvořené části, se zřetelem k přívětivým krajinným úpravám každodenního rekreačního prostředí a zvláštní cenu poroty v soutěži Best of reality 2006.

Areál parku Ladronka je dnes místem, které slouží k setkávání veřejnosti ať již při akcích sportovního či kulturního a sociálního charakteru. V současné době patří areál k neoblíbenějším a nejpopulárnějších místům mezi pražskými příznivci inline, zejména pro svůj velmi kvalitní povrch a rovinatý terén.

· velikost revitalizované plochy – 5,9 ha – velikost 14 fotbalových hřišť
· dotace ve výši 46,2 mil. Kč, což pokryje 92,5% celkových nákladů projektu
· realizace projektu: 11/2009 - 05/2010
· projekt získal 69,5 bodu a stal se tak absolutně nejlépe hodnoceným projektem ze všech doposud předložených projektů v oblasti Revitalizace a ochrana území, druhý nejúspěšnější projekt měl o více než 9 bodů méně

Břevnovský klášter – rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady
Smysl projektu je spatřován v komplexním uvedení historicky cenných zahrad břevnovského benediktinského kláštera do jeho původní podoby. Konkrétně se jedná o rekonstrukci zdí zahrady, jejich teras a historicky významných staveb, které se v ní nachází.

Realizátorem i provozovatelem akce je vlastník kláštera a přilehlých zahrad - Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově. Výsledkem realizace bude celková obnova klášterních zahrad, resp. jejich uvedení do původního, historicky zaznamenaného, stavu.

Velký přínos je současně spatřován ve zpřístupnění takto rehabilitovaných zahrad široké veřejnosti, která je hlavní cílovou skupinou projektu. Dojde tak k rozšíření možností trávení volného času a možností relaxace v Praze 6, což jistě uvítají nejen obyvatelé této lokality. Opravený areál zcela nepochybně s sebou přitáhne i nové návštěvníky z řad turistů, které přivábí historický duch místa, které bude nově atraktivní nejen svými dějinami, ale i vzhledem. Velké plus určitě v realizaci spatří fyzicky hendikepovaní občané – nová úpravu bude pojata bezbariérově.

Je nutno dodat, že současný stav je z velké částí důsledkem událostí po tzv. Vítězném únoru, kdy dostal klášter i zahradu do užívání Sbor národní bezpečnosti. V tomto období areál velmi zchátral a došlo k poškození historických objektů v areálu. Např. obvodové zdi z opuky spojené hliněnou mazaninou byly „opraveny“ nastříkáním betonové omítky.

· žadatelem je Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze Břevnově
· výsledek je 53,5 bodu - 10. místo ze 14. úspěšných
· celkové náklady projektu jsou 83 272 230 Kč, celková schválená dotace činí 69 046 772 Kč
· spoluúčast žadatele na financování projektu je 10% z celkových nákladů, tuto částku na základě Smlouvy o partnerství uhradí Praha 6
· harmonogram realizace: 5. etap – 09/2009 - 03/2012

VIDEO: Praha 6 získala dotace z EUMartin Šalek
tiskový mluvčí MČ Praha 6

tel.  220 189 957
mob.  602 316 908
ICQ 199–901-370

DATUM PUBLIKACE: 17.09.2009

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břevnov

OBLAST ZAMĚŘENÍ: Územní rozvoj a veřejný prostor , Životní prostředí


SOUBORY KE STAŽENÍ
náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg celková situace

[ JPG • 112kB • 600×600 (8bit 3ch) ]


NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/praha-6-pripravila-nejlepsi-projekty-k-financovani-z-eu-2009-09-17 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz