Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Praha 6 nechce přistoupit na obecné zevšednění korupce

Radnice Prahy 6 se nechce smířit s výsledky aktuálních průzkumů, ze kterých plyne, že veřejnost začala vnímat korupci jako běžnou součást fungování státní správy a samosprávy. Proto posiluje prevenci v oblasti ochrany před korupčním jednáním a klientelismem.


náhled souboru

Korupce se podle aktuálních výsledků agentury GfK Czech stává v očích veřejnosti běžným standardem. Nikoho korupční jednání a klientelismus na úřadech nepřekvapuje. „Takový závěr je ovšem nepřijatelný. Nechceme na tento fakt přistoupit a proto Praha 6 připravila rozšíření současného programu preventivních opatření," vysvětluje hlavní motiv starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

V rámci nově připravených opatření aktuálně prezentovaných radnicí Prahy 6 se dosud realizovaná protikorupční opatření budou dále rozšiřovat a budou funkční pod označením „Protikorupční balíček".

„Jsme si vědomi, že stávající opatření se mnohým mohou zdát jako nedostatečná, a proto přicházíme s konkrétními kroky, které by měly zvýšit transparentnost a rozptýlit nedůvěru v „poctivost" veřejné správy a samosprávy, která se v současné době rozšířila ve společnosti," upřesňuje Tomáš Chalupa.

Radnice Prahy 6 v protikorupčním balíčku například plánuje, že bude vytvořena speciální internetová aplikace na veřejné zakázky, která by fungovala na principu aukce. Aukcí bude použito v případech, ve kterých je rozhodujícím faktorem především cena (jako příklad lze uvést nákup kancelářského materiálu či výpočetní techniky při přesně stanovených specifikacích).

Dalším kvantitativním kritériem může být termín dodání či záruční lhůty. „Podání nabídky bude podobné jako na nynějším elektronickém tržišti. Aukce budou probíhat v jednotlivých kolech (předpokládáme tři kola), nikoli kontinuálně. Takový způsob bude přehlednější a svým způsobem férovější. Odpadne tím taktizování s cenami v posledních vteřinách aukce. Po uzavření kola se jednotlivé nabídky zobrazí všem dodavatelům v přehledné tabulce bez identifikace účastníků kvůli zajištění rovnosti soutěžících v dané fázi. V dalších kolech mohou upravovat nabídku v jednotlivých hodnotících kritériích," popisuje fungování elektronické aukce Tomáš Chalupa.

Dalším z řady nových opatření je vytvoření centrální databáze veřejných zakázek a centrální databáze smluv. Radnice chce databázemi předejít jakýmkoliv spekulacím v otázce veřejných zakázek. Databáze bude funkční v jednotlivých fázích výběrového řízení, tedy od vyhlášení tendru, přes otevírání obálek, vyhodnocení, až po podepsání smlouvy se zhotovitelem. Databáze budou součástí webových stránek městské části. Podobně bude fungovat i databáze smluv se zhotoviteli. Ta bude obsahovat veškerou administrativu mezi radnicí a realizátorem zakázky.

Protikorupční balíček Prahy 6 navazuje na současná preventivní opatření, která na radnici aktuálně probíhají a mají minimalizovat výskyt korupce, klientelismu a netransparentnosti. Novinkou v celé řadě programů pro potírání korupce je požadavek radnice v souvislosti s uváděním majetkové struktury účastníků výběrových řízení. „Od uchazečů ve veřejných zakázkách budeme požadovat transparentní majetkovou strukturu. Neprůhledná anonymní majetková struktura společností soutěžících ve veřejných zakázkách je jednou ze skutečností snižujících důvěru občanů v systém a nemá mít ve sféře veřejné správy místo," říká Tomáš Chalupa.

„Protikorupční desatero Prahy 6"
(nová opatření Prahy 6 v oblasti protikorupčních preventivních opatření)

· Internetová aplikace na veřejné zakázky fungující na principu  aukce
· Centrální databáze veřejných zakázek
· Centrální databáze smluv
· Preference účasti v soutěži společnostem, které jsou ochotné předložit svou majetkovou strukturu
· Účast občanů ve výběrových komisích (nabídka občanům možnosti účastnit se práce ve výběrové komisi, čímž se transparentně otevřou rozhodovací procesy)
· Možnost nájemníků v obecních domech vybrat mezi sebou „delegovanou osobu", která bude jejich zájmy zastupovat při výběrových řízeních na stavební práce, nahlížet do stavebního deníku či se účastnit kontrolních dnů
· Zveřejňování na internetu centrální databáze domů v majetku městské části obsahující seznam všech obecních domů, průběžné informace o výši vybraného nájemného z každého domu, informace o výši nákladů vynaložených na opravu jednotlivých domů, seznam všech obecních nebytových prostor s informacemi o výši vybraného nájemného z každého prostoru.
· Zřízení funkce „kontrolora", který bude provádět namátkovou kontrolní činnost v oblasti domovního fondu, bude prostředníkem mezi nájemci, správcovskou firmou a městskou částí.
· Protikorupční e-mailová adresa: bezkorupce{zavináč}praha6{tečka}cz
· Zveřejňování všech investičních záměrů radnice

Protikorupční opatření bude průběžně kontrolovat nový Řídící výbor, který vzniká jako kontrolní orgán pro implementaci opatření do stávajícího systému.

Dosud platná protikorupční opatření Prahy 6

Patří mezi ně například to, že veškeré výběrové komise na veřejné zakázky jsou složeny paritně ze zástupců všech stran v zastupitelstvu, veškeré veřejné zakázky a jejich výsledky jsou zveřejněny na internetových stránkách městské části a zakázky malého rozsahu jsou realizovány přes elektronické tržiště, do kterého se může zaregistrovat jakýkoli subjekt. Automaticky mu poté chodí nabídky na účast ve výběrovém řízení. Pokud se na radnici Praha 6 přihlásí do tržiště pouze jeden uchazeč, vnitřní předpis nařizuje oslovení dalších dvou dodavatelů.

Každý zadavatel (odbor) je povinen vést v listinné a elektronické podobě přehlednou a prokazatelnou dokumentaci o všech zadaných zakázkách malého rozsahu. a postupovat při jejich zadávání na základě vnitřního předpisu. „Kontroly zadávání zakázek pak provádí Kontrolní výbor zastupitelstva, Rada nebo jí pověřené osoby, oddělení kontroly a interní auditor. Zadavatel je povinen ke kontrole předložit všechny požadované doklady," říká starosta Tomáš Chalupa.

Mezi další dosud platná opatření v oblasti transparentnosti a boje proti korupci patří:

· Zveřejňování veškerých příjmů starosty na internetových stránkách
· Zveřejňování příjmů z veřejných prostředků u všech členů zastupitelstva
· Prosazení koncepce pohledově otevřených kanceláří v rámci rekonstrukce budovy radnice. V současné době na radnici neexistuje kancelář, která by byla pohledově uzavřená.
· Vydání příkazu o zákazu zatahování žaluzií mezi kancelářemi v celé budově v době jednání
· Zveřejňování zápisů a hlasování z jednání zastupitelstva a rady městské části na internetových stránkách
· On-line přenosy z jednání zastupitelstva městské části a archiv těchto přenosů· Zveřejňování zápisů z jednání výborů a komisí
· Etický kodex je součástí pracovního řádu.

Praha 6 bojuje proti korupci - reportáž TV6Martin Šalek
tiskový mluvčí MČ Praha 6
msalek@praha6.cz
tel.  220 189 957
mob.  602 316 908--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/praha-6-nechce-pristoupit-na-obecne-zevsedneni-korupce-2010-03-29 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.