Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Poutní cesta z Lorety do Hájku obnovena

Slavnostního odhalení I. kaple Poutní cesty z Lorety do Hájku v Praze 6 – Dlabačově se zúčastnil starosta Prahy 6 a převor Břevnovského kláštera.


náhled souboru
Slavnostní odhalení I. kaple Poutní cesty z Lorety do Hájku v Praze 6 – Dlabačově proti Hotelu Pyramida se konalo v úterý 18. prosince 2001 ve 14 hodin ze přítomnosti starosty m.č. Praha 6 MUDr. Pavla Béma a dalších představitelů radnice, převora Břevnovského kláštera P.Prokopa Petra Siostrzonka, restaurátora kaple ak. Malíře Petra Hampla a dalších zástupců společenského, kulturního a církevního života. Dosud Praha 6 opravila 5 kaplí ležících na území městské části (č.1 - Dlabačov, č.3 – Kocourova, č.4 - Ladronka, č.5 - Vypich, č. 6 – Bolívarova) za zhruba 3,2 mil. Kč. K jejich záchraně se m.č. Praha 6 rozhodla již v roce 1998, aby zachránila tuto historicky významnou památku a postupně obnovila poutní cestu jako celek. V roce 1999 byla zpracována podrobná urbanisticko architektonická studie celé poutní cesty a v roce 2000 byla zahájena vlastní obnova objektů prvních třech kaplí – Dlabačov, Ladronka a Vypich. Letos byla obnova těchto tří kaplí dokončena a zároveň byly zrekonstruovány další dvě kaple – Kocourova a Bolívarova. Během realizace obnovy kaple na Dlabačově byly zjištěny dochované fragmenty původních historických výmaleb včetně latinských nápisů, které byly odborně restaurovány a obnoveny. Malba znázorňující Madonu s andílky byla restaurována pouze v horní polovině výklenku, tak jak byla zachována. Dolní část výklenku nebyla doplněna. Součástí projektu je nejen obnova každého objektu, ale zároveň i úprava nejbližšího okolí, vybudování odpočinkového místa včetně drobných sadových úprav a uvažuje se o následném využití trasy poutní cesty jako turistické či cyklistické stezky. Z historie: Celá poutní cesta z pražské Lorety do kláštera v Hájku se nachází na území Prahy (městská část Praha 6 a městská část Řepy) a na území okresu Praha – západ. Z celkového počtu 20ti kaplí se do dnešní doby zachovalo devět kaplí na území Prahy a dvě v okrese Praha – západ. Původní trasa poutní cesty postupem času zanikala a na některých místech v důsledku nové zástavby již neexistuje. Poutní cesta začíná na pražské Loretě, odkud v minulosti při mariánských svátcích začínali svou pouť do kláštera v Hájku desetitisíce poutníků. První kaple se nachází na Dlabačově, dále cesta vedla napříč dnes již zastavěnými pozemky Břevnova k usedlosti Ladronka, odtud pak přes pláň na Vypichu pokračovala přibližně v trase dnešní Karlovarské až do Hostivice. Z Hostivice vedla do Litovic a dále až do kláštera v Hájku. Celková délka poutní cesty je cca 14 km. V Hájku (název podle nově vysázeného lesíka u Červeného Újezda) založil roku 1623 Jetřich Florian Žďárský ze Žďáru loretánskou kapličku ex voto za narození syna a dědice v roce 1622. Po dvou letech byla v roce 1625 vysvěcena kardinálem Harrachem, ale protože se záhy stala oblíbeným cílem poutí, došlo v roce 1630 k rozšíření kaple a dalšímu vysvěcení. V roce 1699 byl areál ohrazen a v letech 1720- 1726 bylo vybudováno nákladem dobrodinců – donátorů 20 kaplí poutní cesty, která spojila strahovskou bránu s Hájkem. Podle dobových pramenů přispěl každý dobrodinec na zřízení jedné kaple částkou 200 zlatých na její stavbu a částkou 20 zlatých na její udržování. Mezi donátory byli např. Karel Joachim Breda, hrabě František Josef Černín, hrabě Antonín Jan Nostic, kníže z Lobkovic, ale také Magistrát Starého města Pražského. Ve výklencích kaplí byly malby na omítce znázorňující v horní polovině výjevy ze života Panny Marie, v dolní polovině pak výjevy ze života sv. Františka. Nad výklenkem pod římsou byl znak dobrodince – donátora. Stavbou byl pověřen zedník František Fortin, který obdržel za každou kpli 50 zlatých, kamenné prvky dodal kameník Herstoff za úhradu 70 zlatých za každou kapli. Malíř Schor provedl výmalbu nik a obdržel 30 zlatých za každou kapli. (Pamětní knihy klášterní A, str. 171) V letech 1751 – 1752 byly všechny kapličky opraveny, roku 1773 bylo znovu opraveno 10 kaplí počínajíc od Hájku ku Praze včetně nově vymalovaných znaků a obrazů. V roce 1774 byly takto opraveny kaple zbývající. Kaple začly chátrt již od konce 18. Století, kdy císař Josef II. Zrušil nadaci na jejich obnovu. Poslední větší opravy se uskutečnily v letech 1899 – 1900, v té době jich však zůstalo zachováno již pouhých 14. Od této poslední opravy nebyly opravovány vůbec, čemuž také odpovídal jejich současný stav a do dnešního dne jich zůstalo již jen 11.--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/poutni-cesta-z-lorety-do-hajku-obnovena-2001-12-18 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz