Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Portál PRAHA6.CZ postupuje do celostátního kola

Praha 6 se stala nejúspěšnější výpravou ve včerejším finále krajského kola celostátní soutěže Zlatý erb. Po verdiktu poroty si portál PRAHA6.CZ odnesl vítězství i druhé místo v kategorii Nejlepší elektronická služba, získal zvláštní Cenu veřejnosti a v kategorii Nejlepší webové stránky městských částí skončil na 4. místě!! Díky vítězství s produktem Elektronické tržiště jako nejlepší elektronické službě postupuje PRAHA6.CZ i do celostátního kola, které začíná 4. března.


náhled souboru
„Při pohledu na produkty v kategorii Nejlepší elektronická služba soutěže Zlatý erb nabízí 8 z 11 nejlepších elektronických služeb v Praze internetový portál PRAHA6.CZ. Tento výsledek nás nejen těší, ale především zavazuje. Zároveň je to důkaz, že vloni prezentovaný slogan PRAHA6.CZ MĚNÍ TVÁŘ nebyl jen prázdným pojmem, ale setkal se s kladnou odezvou především uživatelů webových stránek“, domnívá se starosta Tomáš Chalupa a dodává: „Naší snahou je, aby i nadále byly webové stránky hlavně službou, i když neopomíjíme ani informační, oddechovou či zábavní hodnotu, přesto budeme nejvíce posilovat tento web jako široké spektrum interaktivních komunikačních kanálů.“

Viditelnou profilaci webu Prahy 6 jako služby dokazuje i pohled na finálové produkty v kategorii Nejlepší elektronická služba. Z jedenácti posuzovaných jich osm bylo právě z PRAHA6.CZ. Odbornou porotu, jejímiž členy byli zástupci akademické sféry, odborných médií zaměřených na informatiku a dalších institucí, nejvíce zaujalo „Elektronické tržiště“ a hned za ním „Víte, že…“. Porota hodnotila užitečnost a nápaditost služby.

Popis dvou oceněných elektronických služeb z PRAHA6.CZ

Elektronické tržiště
Systém na elektronickou správu zakázek do 2 mil. Kč. Umožňuje pracovníkům úřadu velice snadno a rychle zadávat a vyhodnocovat zakázky při dodržení nejvyšších nároků na transparentnost. Potencionálním dodavatelům poskytuje stálý přehled o aktuálních zakázkách, současně umožňuje rychle na zakázky reagovat nabídkami a po vyhodnocení zakázky být ihned informován o úspěchu či neúspěchu. Návštěvníci webu pak mohou nahlížet nejen do přehledů aktivních, ale i vyhodnocených zakázek včetně uvedení vítězného dodavatele.

Víte, že…
Jedná se o průvodce vlastními stránkami, který pomáhá návštěvníkům v lepší orientaci a také upozorňuje na zajímavé odkazy (obdoba služby „Tip“ ve většině software plnící i službu určité self-promotion stránek a tím i vyšší identifikace s nimi)

Lze říci, že PRAHA6.CZ spouští každý měsíc minimálně jednu novou službu nebo modul a tento trend bude zachován i v průběhu tohoto roku (Monitoring tisku, Diář úředníka, Samostatné stránky jednotlivých čtvrtí apod.).

Co je soutěž Zlatý erb?
Sdružení Zlatý erb zahájilo 3. 1. 2005 již sedmý ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a již tradičně poutá pozornost našich měst, obcí a veřejnosti.

Soutěž je podobně jako v loňském ročníku organizována v krajských a v navazujícím celostátním kole. Krajská kola soutěže vyhlašují kraje ČR ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb. Záštitu nad soutěží převzaly: Asociace krajů ČR, Ministerstvo informatiky ČR a Ministerstvo vnitra ČR. Soutěž je pořádána ve spolupráci s portálem Města a obce online a konferencí ISSS a je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen - měsíc Internetu.

Soutěž letos nabízí opět řadu změn. Nově jsou letos formulována hodnotící kritéria, jsou konkrétnější a kladou důraz na vysokou míru objektivity posuzování. Porotci se letos nově budou specializovat na hodnocení vybraných kritérií podle své odbornosti. Rostoucí důraz je kladen na zásady bezbariérové přístupnosti webových stránek, které budou letos hodnoceny podle Pravidel pro tvorbu přístupného webu vydaných Ministerstvem informatiky. Podmínkou úspěchu budou splněné požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Soutěží se ve třech kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města (včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1 - 22)
b) nejlepší webové stránky obce (v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí)
c) nejlepší elektronická služba

Jak PRAHA6.CZ vzniká?
Na aktualizaci se podílí 3 zaměstnanci úřadu vedle své hlavní pracovní činnosti a 2 zaměstnanci externí firmy (HTML editorka a programátor) ), kteří se starají nejen o pružnou realizaci požadavku ze strany radnice, ale současně zajišťují i zálohováni, neustálý bezpečnostní update a rozvoj jednotlivých služeb. Stránky se aktualizují průběžně v reálném čase podle požadavků jednotlivých útvarů úřadu a aktuálního stavu. Na pronajatém serveru u externí firmy probíhá publikace dat třemi základními způsoby: Většina informací se dá administrovat přes webové rozhraní. Zbytek se automaticky, v daných časových intervalech, generuje na základě replikace vybraných dat z interní databáze radnice. Zbytek tvoří informace, které nelze jednoduše zařadit nebo jsou graficky náročné na zpracováni. Ty jsou pak zpracovávány ručně a vkládány do struktury publikačního systému. Systém je provozován na serveru s extrémně rychlým připojením k nejvýznamnějším domácím poskytovatelům připojeni a velice rychlou linkou též do NIXu. Aplikační, databázový a e-mailový server je oddělen. Je zajištěna 24-hodinová služba správce, pravidelné zálohy i nadstandardní bezpečnostní mechanismy založené na analýze provozu třetím počítačem.

O co se návštěvníci PRAHA6.CZ zajímají nejvíce?
Nejnavštěvovanější oblastí stránek je sekce Úřední deska, poté diskusní fórum, které je strukturované, s možnostmi nastavení a které je koncipováno do dvou oblastí – Otázek a odpovědí (obdoba známého modelu FAQ) a oblast Volné diskuse (obdoba internetového Hyde Parku). Třetí nejnavštěvovanější zónou jsou Projekty a realizace, tedy jak obecní, tak soukromé projekty, které významným způsobem promlouvají do budoucí podoby městské části. Velmi žádanou oblastí je také oblast Informací k privatizaci. Celkově se dá říct, že od března 2004, kdy došlo ke spuštění nové verze webových stránek Prahy 6 profilujících se pouze z informačního média (zpravodajství, úřední zprávy, databáze) na informačně-zábavní médium, tzv. infotainment (zpravodajství, úřední zprávy, poučení, databáze, soutěže, ankety…) se zvýšila pravidelná návštěvnost stránek o více než 130 % (únor 2004 – měsíční návštěvnost 10.000 unikátních návštěvníků, únor 2005 – 23.624 unikátních návštěvníků).

Co také PRAHA6.CZ nabízí?
Pečlivě sestavená databáze řešení životních situací Co dělat s provázaností na jednotlivé tiskopisy, odpovědné pracovníky a podobně.
Velice podrobný Vyhledávač kontaktů obsahující nejen jména a telefony, ale i pracoviště (budova, patro, číslo dveří), emaily a pracovní zařazení.
Interaktivní mapa okrsků Městské police včetně fotografií jednotlivých strážníků a podrobných informací vztahujících se po pracovní stránce k jejich osobě a jejich okrsku.
Stránky kamerového systému se schématy zorných úhlů jednotlivých kamer a on-line záběry z vybraných kamer. Kompletní databáze zápisů a usnesení z jednáni Rady, Zastupitelstva a Komisí včetně příloh a navíc včetně statistiky hlasování jednotlivých volených zástupců. Podrobné informace o privatizaci bytů včetně víceúrovňového vyhledávače jednotlivých bytů.
Zcela kompletní Úřední desku s podrobným dělením do kategorií a širokými možnostmi vyhledávání.
Stránky starosty s informacemi o jeho osobě, fotogalerií a databází článků, prohlášení a názorů.
Službu Víte, že…, která je jakýmsi průvodcem vlastními stránkami a pomáhá návštěvníkům v lepší orientaci a také upozorňuje na zajímavé odkazy (obdoba služby „Tip“ ve většině software plnící i službu určité self-promotion stránek a tím i vyšší identifikace s nimi).
Modul On-line rozhovory, který je využíván ke komunikaci veřejnosti s představiteli radnice (ať už zastupiteli nebo kompetentními zaměstnanci úřadu), respektuje návštěvnické zvyklosti uživatelů internetu (tj. prime time, upozorňování na chystaný on-line rozhovor atd.)
Modul Kde bydlíme, který slouží občanům městské části k tomu, že mohou sledovat (mají-li zájem) pouze informace z jejich katastrálního území a to v plné šíři (aktuality, úřední deska, fotogalerie, apod.). Tato specializace slouží k větší identifikaci s místem svého bydliště či pracoviště a následné intenzivnější a adresnější komunikaci s radnicí.
Pro podporu turistiky a volnočasových aktivit (ať už rezidentů, či návštěvníků z jiných částí Prahy, republiky či ze zahraničí) slouží sekce Zajímavosti (vybrané turistické cíle, jejich popis a historie, nabídky sportovišť, cyklostezek, tipů na výlet, ale i anglická mutace stránek).
Žádaným modulem je také pravidelně se obměňující internetová Anketa mapují aktuální otázky života občanů v městské části (anketa je obměňována zhruba po měsíci až dvou a během této doby se počet respondentů ustálil zhruba na počtu 1500. Internetová anketa se tak stala relevantním a platným nástrojem komunikace a zpětnou vazbou pro práci radnice).
Novinky na serveru jsou velmi zajímavým a orientaci na webových stránkách zjednodušujícím produktem. Jde o chronologický přehled provedených změn, aktualizací a spuštění nových modulů a stránek, které lze odebírat emailem. Návštěvník stránek se tak může rozhodovat, zda se podívá pouze na nové příspěvky (libovolného druhu) a odpadne mu tak navštěvování stránek, které již v minulosti viděl a četl.
Průlomovým produktem je systémem Elektronického tržiště, které představuje velice komplexní propracovaný systém včetně přihlášení, registrace, vyhlášení výsledků, rozesílání emailů dodavatelům a dalších náležitostí vyplývajících z legislativy.
Další zajímavostí, která se v současné době dokončuje je streamování (vysílání on-line videa) jednání zastupitelstva po internetu.
V neposlední řadě lze poukázat na portál Elektronický úřad. Jedná se o jeden z pohledů na www stránky Prahy 6 očištěné od aktualit, upozornění a dalších vedlejších informací, umožňující občanům, resp. návštěvníkům stránek přehledně se orientovat ve službách, které jim úřad poskytuje dle platné legislativy.
SMS News umožňuje zasílání důležitých informací z radnice na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou krátkých textových zpráv (SMS). Zároveň jsou touto formou pořádány Ankety a Soutěže (v roce 2004 jich proběhlo před 30). Služba funguje pro zákazníky všech tří českých mobilních operátorů. Tato služba výrazně zlepšila vzájemnou informovanost. Nyní je v ní zaregistrováno 911 občanů.
E-mailový odběr novinek je dnes již téměř nutností a využívá ho více než tisícovka občanů Prahy 6. Jedná se o službu, která vznikla s novu podobou www stránek a je kombinována s e-mailem. Zajištění služby z hlediska technického a personálního je provedeno stejným způsobem jako provoz stránek. Každý odběratel si může nastavit požadované skupiny odběru (Aktuality, Plánované akce, Novinky na serveru, Otázky a Odpovědi, Upozornění a Úřední desku), typ kódování (Win, ISO, ASCII), formátování (MIME, html nebo textovou), variantu (plné znění nebo jen náhled s odkazem) a periodicitu (okamžité doručení, denní přehled nebo týdenní přehled). Nejběžnější nastavení je standardně předvoleno, takže technicky slabší uživatelé nemusejí experimentovat. Svá nastavení si mohou uživatelé kdykoli měnit. Systém má ochranu před přihlášením cizí adresy k odběru a před neoprávněnou změnou nastavení odběru.
Pomocí Šablon verzí si uživatel může zvolit mezi třemi verzemi stránek (grafické, textové a PDA); vhodná šablona se přednastaví automaticky podle použitého zařízení, ale lze ji zvolit i ručně; v každé této verzi jsou dostupné kompletní stránky; textová verze je vhodná například pro užití ve čtecím zařízení a tomu je uzpůsobeno i pořadí informací na stránkách.
Díky úspěchu v loňském roce se na stránkách zabydlel i modul Soutěže se systémem losování výherců.
Fulltextové vyhledávání umožňuje vyhledávat s jednotlivých sekcích. Odpovídající sekce se automaticky předvolí ve vyhledávači.

Martin ©alek
tiskový mluvčí
msalek{zavináč}praha6{tečka}cz
tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/portal-praha6cz-postupuje-do-celostatniho-kola-2005-03-03 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz