Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Ověřování vlastnictví pomocí dálkového přístupu do katastru

Radnice Prahy 6 zavedla ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí. Jedná se o další krok při naplňování obecního programu „Slušná radnice“, tedy programu prosazujícím transparentnost práce radnice a zjednodušení a zrychlení jejích úředních postupů ve věcech veřejných.


Jedním z výrazných výstupů je kromě ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí také nedávné zavedení elektronického tržiště umožňujícího veřejný dohled zájemců o podlimitní obecní zakázky a řadu dalších.

Ukázkou toho, že program Slušná radnice není jen prázdným pojmem je skutečnost, že zahájení ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu bylo iniciováno právě občanem městské části, tedy „konzumentem“ služby úřadu.

V době informačních technologií a dálkových přístupů je způsob, kdy není občan nucen k tomu, aby při vyhledávání dokumentů (stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí aj.) nezbytných např. při prodeji nemovitosti, zápisu do katastru apod., dokládal v papírové podobě svůj vztah k nemovitosti (doklad o vlastnictví), velkým přínosem.

Dosud dálkový přístup využila zhruba polovina z 300 žadatelů, kteří od zavedení této možnosti chtěli nahlédnout do archivu Stavebního úřadu. V praxi to znamená, že pouze vyplnili na místně Čestné prohlášení, že jsou vlastníky hledané nemovitosti a zaměstnanec radnice již tuto kontrolu provedl sám pomocí dálkového přístupu do katastru a potvrdila-li se skutečnost uváděná žadatelem, mohl okamžitě v archívu stavebního úřadu vyhledat potřebné dokumenty.

Možnost ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí je schválením tajemnice úřadu zakotvena ve Spisovém, archivním a skartačním řádu ÚMČ Praha 6. Postup se týká nahlížení právnických a fyzických osob do spisové dokumentace odboru výstavby a je stanoven § 133 stav.zákona a zák.č.71/67 Sb.- správní řád vše ve znění p.p..

Citace ze Spisového, archivního a skartačního řádu ÚMČ Praha 6:
Spisový materiál - složka plány a spisy konkrétního domu, pozemku - se poskytuje k nahlédnutí osobám, které jsou vlastníky předmětné nemovitosti a své vlastnictví prokáží listinnými doklady např. usnesením soudu o dědictví, výpisem z katastru nemovitostí apod. Nahlédnutí do spisu bude povoleno i osobám, které se prokáží zplnomocněním vlastníka.
V případech, kdy žadatel o nahlédnutí tvrdí, že je vlastníkem a není schopen toto své tvrzení na místě prokázat, ověřuje vlastnictví zaměstnanec spisovny v dálkové (internetové) databázi katastru nemovitostí.
Není-li takto možné ověřit pravdivost prohlášení o vlastnictví, je žádost o nahlédnutí zamítnuta. Do spisové dokumentace se zakládá žádanka o nahlédnutí do materiálů a výpis pořízený z dálkově přístupné databáze katastru nemovitostí prokazující vlastnictví osoby žádající o nahlédnutí. Dále se do spisu zakládá čestné prohlášení této osoby o tom, že je vlastníkem nemovitosti k datu nahlížení do spisu. Nahlédnutí do spisu může být odepřeno v případech, kdy hrozí možnost zneužití takto získaných informací. Ostatní osoby, které nejsou vlastníky nemovitostí, jejichž písemnosti jsou uloženy v technické spisovně odboru výstavby, musí prokázat odůvodněnost svého požadavku.

Martin ©alek
tiskový mluvčí
msalek{zavináč}praha6{tečka}cz
tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/overovani-vlastnictvi-pomoci-dalkoveho-pristupu-do-katastru-2005-03-16 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz