Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

Ve čtvrtek 13. června 2019 se uskuteční od 10.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 6 - 6. patro (Československé armády 23, Praha 6) páté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.


Přímý přenos můžete sledovat on-line ZDE


náhled souboru

Návrh programu 5. zasedání  Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 13.06.2019

15:00  I n t e r p e l a c e

 1.         Z-00 160 - Zpráva Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 6 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie - Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2018 - Zd. Hořánek (usn. RMČ  555/19)

2.         Z-00 167 - Restrukturalizace společnosti SNEO, a.s. -  Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 569/19 )

3.         Z-00 145 - Odejmutí svěření pozemků parc. č. 539,  541, 544, jejichž součástí jsou stavby č. p. 514, 513, 344  k. ú. Dejvice - Budovy Šolínova a pozemků parc. č. 545/1, 542, 540 k. ú. Dejvice - předzahrádky a pozemků parc. č. 543, 547, 549, 551, 553, 555 a 560 k. ú. Dejvice – vnitrobloková zeleň  - Mgr. Kolář, Mgr. Lacina ( usn. RMČ č. 545/19 )

4.         Z-00 149 - II. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2019 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 515/19 )

5.         Z-00 136 - Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2018 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 516/19 )

6.         Z-00 129 - Schválení účetní závěrky Městské části Praha 6 za rok 2018 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 517/19 )

7.         Z-00 159 - Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 6 k 31.12.2018 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 518/19 )

8.         Z-00 158 - Prominutí nedobytných dluhů za nájemci bytů, nebytových prostor, pozemků a parkovacích míst - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 521/19

9.         Z-00 123 - Prodej pozemku parc. č. 3198/14 v  k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 465/19 )

10.      Z-00 146 - Prodej pozemku parc. č. 1346/3 v k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 522/19 )

11.      Z-00 148 - Prodej pozemku parc. č. 1346/4 v k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 523/19 )

12.      Z-00 147 - Prodej pozemku parc. č. 1346/5 v k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 524/19 )

13.      Z-00 150 - Prodej pozemků parc. č. 3853/1 a parc. č. 3853/15 v  k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 525/19 )

14.      Z-00 152 - Prodej pozemku parc. č. 3853/8 a části pozemku parc. č. 3853/12 (dle GP č. 4398-11/2019 – pozemek parc. č. 3853/20) v  k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 526/19 )

15.      Z-00 157 - Prodej pozemku parc. č. 3853/10 a části pozemku parc. č. 3853/12 (dle GP č. 4398-11/2019 – pozemek parc. č. 3853/24) v  k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 527/19 )

16.      Z-00 130 - Prodej části pozemku parc. č. 983/1 k. ú. Liboc - Mgr. Lacina (usn. RMČ č.  484/19)

17.      Z-00 142 - Odkoupení id. 1/6 pozemků parc. č.  931, jehož součástí je stavba č. p. 397 a parc. č. 932 v k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 506/19 )

18.      Z-00 144 - Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/9 k. ú. Dejvice  - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 547/19

19.      Z-00 141 - Žádost o získání  pozemku parc. č. 650 k. ú. Hradčany a jeho následné svěření m. č. Praha 6 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 485/19

20.      Z-00 134 - Svěření pozemků parc .č. 689/1 a 691/1 k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 478/19 ) 

21.      Z-00 135 - Svěření pozemků parc. č. 2342/1, 2347 a  části parc. č. 2342/2 k. ú. Břevnov - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 479/19 )

22.      Z-00 138 - Návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině Organizační složky Městské části Praha 6 PRO 6 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 492/19 )

23.      Z-00 153 - Poskytnutí dotací v oblasti ekologických aktivit pro rok 2019 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 507/19 )   

24.      Z-00 139 - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace spolku NADĚJE  v roce 2019 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 534/19 )

25.      Z-00 122 - Poskytnutí dotací gymnáziím HMP na projekty oblasti 2.A z programu OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - Ing. Kubíková  (usn. RMČ č. 437/19 )  

26.      Z-00 137 - Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za I. čtvrtletí 2019 – MUDr. Hošek (usn RMČ č.  493/19)     

27.      Z-00 143 Poskytnutí dotace TJ Sokol Praha - Hanspaulka v oblasti kultury, sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení akce "Přístavba a nástavba sokolovny" - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 503/19 )

28.      Z-00 108 - Poskytnutí dotace Městské knihovně v Praze na provoz pobočky Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 416/19 )

29.      Z-00 161 - Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 566/19 )

30.      Z-00 155 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 540/19

31.      Z-00 140 - Poskytnutí individuální dotace Pražské organizaci vozíčkářů – MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 511/19 )

32.      Z-00 117 - Poskytnutí dotace spolku Prague Games Club z.s. na podporu 21. ročníku cyklistického závodu Pražská padesátka - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 457/19

33.      Z-00 151 - Poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 539/19 )

34.      Z-000 33 - Změny Jednacího řádu ZMČ, Jednacího řádu výboru ZMČ a Jednacího řádu komisí RMČ - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 544/19 )   

35.      Z-00 103 - Aktualizace Zásad řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 6 nebo s výkonem funkce člena - odborníka výboru ZMČ Praha 6, komise RMČ Praha 6 či pracovní skupiny jmenované RMČ Praha 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 395/19 a  551/19) 

36.      Z-00 133 - Prodloužení termínu plnění úkolů z usn. ZMČ - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 475/19 a 505/19) 

37.      Z-00 166 - Návrh na udělení čestného občanství městské části Praha 6 a ceny městské části Praha 6 pro rok 2019 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 501/19 )

38.      Z-00 168 - Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací se společností Pod Juliskou, a.s. - Mgr. Stárek (usn. RMČ č. 573/19 )

Informativní body:

a) Písemná informace o rekonstrukci objektu Dejvická 4 - Mgr. Lacina

b) Ústní průběžná informace o Poliklinice Pod Marjánkou - Mgr. Kolář

c) Písemná informace k Modernizaci trati Praha - Kladno s odbočkou na LVH - alternativní varianta - Ing. arch. Smutná

d) Písemná informace o provedených rozpočtových opatření Městské části Praha 6 za období 05-06/2019- Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 441/19 a 515/19)

e) Písemná informace o přijatých peticích - Ing. Holický, MBA

f) Písemná informace - Dlouhodobý plán investic - Duhová kniha 2019 - Ing. Vaculík

g) Informace o naplňování usnesení ZMČ ve věci rozšiřování ZPS - Ing. Lála

h) Písemná informace o zahrádkářské osadě Jenerálka - Mgr. Lacina

 

 --- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/navrh-programu-5-zasedani-zastupitelstva-mc-praha-6-2019-06-03 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz