Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Návrh programu 21. zasedání ZMČ Praha 6 dne 17.09.2021

V pátek 17. září 2021 se uskuteční od 10.00 hodin v kongresovém sále OREA Hotelu Pyramida dvacáté první zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.

Přímý přenos můžete sledovat na: Městská část Praha 6 - YouTube a také na facebookových stránkách Městké části Praha 6. 

 


náhled souboru

(návrh programu byl schválen usn. RMČ č. 2783/21 dne 31. 8. 2021 a doplněn usn. RMČ č. 2798/21 dne 6. 9. 2021)

15:00 hod - pevný bod Interpelace

 1.    Z-00 686 - Poskytnutí finančního daru obci Kryry-Stebno v Ústeckém kraji na odstranění následků živelné katastrofy (downburst) dne 24.06.2021 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2796/21 )

2.    Z-00 424 - Zpráva o činnosti společnosti SNEO a.s - Mgr. Lacina (usn. RMČ  č. 2785/21)

3.    Z-00 674 - Zpráva o plnění rozpočtu Městské části Praha 6 za 1. pololetí roku 2021 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2741/21 )  

4.    Z-00 664 - Svěření částí pozemku parc. č. 4142/4 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2674/21 )

5.    Z-00 665 - Svěření části pozemku parc. č. 2513/3 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2745/21 )

6.    Z-00 678 - Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 2907/6 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2744/21 )

7.    Z-00 680 - Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 302/98 k. ú. Veleslavín - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2742/21 )

8.    Z-00 677 - Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 788/30 k. ú. Ruzyně - Mgr. Lacina(usn. RMČ č. 2743/21

9.    Z-00 592 - Zrušení  usnesení ZMČ Praha 6 č. 275/20 ze dne 25.6.2020 odkoupení pozemků parc. č. 2365/1 a parc. č. 2365/2  k. ú. Břevnov - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2673/21 )

10.  Z-00 654 - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu vlastnictví k bytové jednotce č. 1677/11, v ulici Bělohorská 72, k.ú. Břevnov - Mgr. Lacina (usn. RMČ  č. 2717/21)

11.  Z-00 666 - Uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o spolupráci č. 516/2018/OSM se společností Rezidence Radimova s.r.o. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2676/21 )

12.  Z-00 672 - Poskytnutí slev z nájemného v nebytových prostorách svěřených MČ Praha 6 v důsledku mimořádných opatření při epidemii koronaviru SARS CoV-2 - II. část - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2729/21 )

13.  Z-00 669 - Uzavření dohody o soudním smíru a dohody o narovnání - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2682/21 )

14.  Z-00 677 - Uzavření splátkové dohody - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2683/21 )

15.  Z-00 679 - Uzavření darovací smlouvy mezi spolkem Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s. a MČ Praha 6 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2780/21 )  

16.  Z-00 670 - Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za II. čtvrtletí 2021 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 2754/21 )

17.  Z-00 681 - Projednání územní studie Šárecké Údolí – Tichá – Horní – Dolní Šárka - Mgr. Stárek (usn. RMČ č. 2787/21 )

18.  Z-00 676 - Motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 6, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace - Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 2767/21

19.  Z-00 675 - Poskytnutí jednorázových odměn členům - odborníkům výborů, zvláštního orgánu a komisí MČ Praha 6 za práci od července 2020 do června 2021 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2771/21 )

20.  Z-00 683 - Informace o přijatých usneseních Kontrolního výboru v měsíci září 2021 - Mgr. Palacký, Ph.D. (bez usn. RMČ)

21.  Z-00 673 - Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ  č. 2715/21)

22.  Z-00 668 - Informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období 01/2021 - 06/2021 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2714/21 )

23.   Z-00 688 - Dohoda o partnerství k realizaci projektu COMPETENCE - Mgr. Kolář (bez usn. RMČ)  

24.   Z-00 689 - Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 6 k 30.06.2021 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2799/21 )

25. Klimatický plán hl. m. Prahy a vznik Pracovní skupiny pro klima na úrovni Prahy 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2806/21 )--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/navrh-programu-21-zasedani-zmc-praha-6-dne-17092021-2021-09-06 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz