Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 25.09.2020

V pátek 25. září 2020 se uskuteční od 10.00 hodin v kongresovém sálu OREA Hotelu Pyramida, Bělohorská 125/24, Praha 6 třinácté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.

Přímý přenos můžete sledovat on-line ZDE


náhled souboru

Pevné body:

  • v 15:00 hod. – Interpelace
  • po interpelacích  bod č. 23  Odůvodnění významné veřejné zakázky "Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6" – Mgr. Kolář

 

1.    Z-00 449  Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6

– Mgr. Ondřej Kolář (usn. RMČ č. 1797/20 )

2.    Z-00 446 – Poskytnutí slev z nájemného v nebytových prostorách svěřených MČ Praha 6 v důsledku mimořádných opatření při epidemii koronaviru SARS CoV-2

– Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1729/20 )

3.    Z-00 441 – Zpráva Policie ČR – Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 6 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie – Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2019

– Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 1737/20 )

4.    Z-00 461 – Zpráva o restrukturalizaci společnosti SNEO, a.s.

– Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1811/20 )  

5.    Z-00 456 – Poliklinika Pod Marjánkou – rekonstrukce a přístavba 

– Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1809/20 )

6.    Z-00 447 – Zpráva o plnění rozpočtu Městské části Praha 6 za 1. pololetí roku 2020

–  Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 1769/20 )

7.    Z-00 452 – Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 6 k 30.06.2020

– Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1770/20

8.    Z-00 432 – Prodej pozemků parc. č. 3853/4 a parc. č. 3853/23 v k. ú. Dejvice

–  Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1676/20

9.    Z-00 431 – Prodej části pozemku parc. č. 244/15 (dle GP č. 3748-226/2019 – pozemek parc. č. 244/67) a části pozemku parc. č. 244/17 (dle GP č. 3748-226/2019 – pozemek parc. č. 244/68) v k. ú. Břevnov

– Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1678/20 )

10. Z-00 443 – Zrušení usnesení ZMČ č. 401/08 ze dne 5. 12. 2008 k prodeji pozemků parc. č. 642/26, parc. č. 642/27, parc. č. 642/28, parc. č. 642/29, parc. č. 642/30 a parc. č. 642/31 k. ú. Dejvice

– Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1779/20 )

11. Z-00 435 – Svěření a odejmutí svěření pozemků v k. ú. Dejvice

–  Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1677/20 )   

12. Z-00 437 – Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 3587/3 k. ú. Břevnov

– Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1664/20 )    

13. Z-00 453 – Směna části pozemku parc. č. 1281/257 k. ú. Vokovice (dle GP č.1478-392/2020 pro k. ú. Vokovice se jedná o pozemek parc. č. 1281/630 k. ú. Vokovice) za pozemek parc. č. 1281/180 k. ú. Vokovice, jehož součástí je stavba trafostanice TS 4893

–  Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1784/20 )   

14. Z-00 455 – Zánik pohledávek za nájemci bytů, nebytových prostor, pozemků a parkovacích míst

– Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1780/20 )  

15. Z-00 463 – Prominutí dluhu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1812/20 )  

16. Z-00 377 – Poskytnutí darů v oblasti kultury mimo vyhlášené dotační programy – NTK Praha

– Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1718/20 )

17. Z-00 439 - Poskytnutí individuální dotace z.s. Porte

– MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 1582/20 )        

18. Z-00 438 – Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za II. čtvrtletí 2020

– MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 1733/20 )

19. Z-00 450 – Poskytnutí dotace POST BELLUM, o.p.s. na realizaci projektu Příběhy našich sousedů v základních školách zřizovaných MČ Praha 6

– Ing. Kubíková (usn. RMČ č. 1772/20

20. Z-00 457 – Poskytnutí dotace Trenéři ve škole, z.s. na zajištění programu Trenéři ve škole

– Ing. Kubíková (usn. RMČ č. 1782/20

21. Z-00 442 – Motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 6, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace

– Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 1738/20 )

22. Z-00 440 – Poskytnutí dotace Sborům dobrovolných hasičů Suchdola, Lysolají, Nebušic na rok 2020

– Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 1742/20 )

23. /pevný bod po interpelacích/ Z-00 454 – Odůvodnění významné veřejné zakázky "Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6"

– Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1810/20 )

24. Z-00 204 – Poskytnutí jednorázových odměn členům – odborníkům výborů ZMČ a odborníkům komisí za práci od července 2019 do června 2020

– Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1746/20 )

25. Z-00 462 – Usnesení Kontrolního výboru za období 7.–9. 2020

– Mgr. Píša, předseda KV

26. Z-00 067 – Pravidelná informace o přijatých peticích

– Ing. Holický (usn. RMČ č. 1803/20

27. Z-00 444 – Informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období 01/2020–06/2020

– Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1747/20

V případě, že opatření proti COVID-19 znemožní prezenční jednání ZMČ a jednání se uskuteční formou on-line, bude  občanům umožněno vystoupit v rámci bodu Interpelace pomocí prostředků k dálkovému přenosu v sále hotelu Pyramida.--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/navrh-programu-13-zasedani-zastupitelstva-mc-praha-6-dne-25092020-2020-09-16 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz