Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Návrh programu 12. zasedání ZMČ dne 25. 6. 2020

Ve čtvrtek 25. června 2020 se uskuteční od 10.00 hodin v kongresovém sálu OREA Hotelu Pyramida, Bělohorská 125/24, Praha 6 dvanácté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.

Přímý přenos můžete sledovat on-line ZDE


náhled souboru
 • pevný bod – ve 12:00 hod. – Letiště Václava Havla Praha  Ing. arch. Smutná  přizváni zástupci Letiště 
 • pevný bod – v 15:00 hod.  Interpelace
 • pevný bod  po interpelacích  Zpráva o restrukturalizaci společnosti SNEO, a.s.  Mgr. Lacina

 

 1. pevný bod ve 12:00
  Letiště Václava Havla Praha

   Ing. arch. Smutná 
 2. pevný bod po interpelacích
  Z-00 423  Zpráva o restrukturalizaci společnosti SNEO, a.s.
   Mgr. Lacina
 3. Z-00 277  Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
   Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1589/20 )
 4. Z-00 415  Poskytnutí slev z nájmu v nebytových prostorech MČ Praha 6 v rámci Záchranného balíčku II
   Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1581/20 )
 5. Z-00 420 – Schválení projektu Aktivní město ve spolupráci se společností Up Česká republika s.r.o.
   Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1586/20 )
 6. Z-00 421  II. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2020 
   Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 1587/20 )
 7. Z-00 395  Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2019                                                            
   Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 1524/20 )
 8. Z-00 376  Schválení účetní závěrky Městské části Praha 6 za rok 2019                         
   Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 1525/20
 9. Z-00 410  Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6 k 31. 12. 2019                              
   Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1573/20 )
 10. Z-00 419  Návrh na udělení čestného občanství městské části Praha 6 a ceny městské části Praha 6 pro rok 2020       
   Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1547/20 )       
 11. Z-00 369  Revokace části usnesení ZMČ Praha 6 č. 61/19 ze dne 26. 4. 2019                
   Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1527/20 )
 12. Z-00 400  Prodej pozemku parc. č. 3853/3 a pozemku parc. č. 3853/21 v  k. ú. Dejvice
   Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1559/20 )
 13. Z-00 375  Odkoupení pozemků parc. č. 2365/1 a 2365/2 k. ú. Břevnov                           
   Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1541/20
 14. Z-00 409  Prominutí úroků z prodlení paní J. P.                                         
   Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1554/20 )
 15. Z-00 408  Uzavření splátkové dohody s paní A. H.                        
   Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1553/20
 16. Z-00 407  Uzavření splátkové dohody s paní J. N.                         
   Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1552/20 )
 17. Z-00 398  Poskytnutí individuální dotace Pražské organizaci vozíčkářů                       
   MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 1496/20 )
 18. Z-00 399  Poskytnutí individuální dotace Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze                                                                                                                 
   MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 1498/20 )
 19. Z-00 413  Poskytnutí individuální dotace z. s. Porte
   MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 1582/20 )
 20. Z-00 393  Poskytnutí dotací na podporu ekologických aktivit pro rok 2020                  
   Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1482/20 )
 21. Z-00 401  Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy  TJ Sokol Praha-Břevnov                                                            
   Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1569/20 )
 22. Z-00 402  Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce II.  podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit     
   Mgr. Lacina (usn. RMČ. č. 1542/20)
 23. Z-00 412  Poskytnutí investiční dotace SK Střešovice 1911 z.s. na rekonstrukci fotbalového hřiště   
   Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1549/20 )                
 24. Z-00 411  Uzavření dodatku na prodloužení termínu čerpání dotace se subjekty, které obdržely finanční příspěvek v rámci dotačních programů Sport a volný čas na Šestce I. a Kultura I. v roce 2020          
   Mgr. Lacina (usn RMČ č. 1572/20 )
 25. Z-00 406  Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Post Bellum, o.p.s.
   Ing. Kubíková (usn. RMČ č. 1533/20 )
 26. Z-00 404  Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6      
   Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1501/20 )
 27. Z-00 417  Písemná informace o usneseních Kontrolního výboru přijatých v období květen a červen 2020                                                                                                               
   Mgr. Píša
 28. Z-00 418  Pravidelná informace o přijatých peticích                                                         
   Ing. Holický

 --- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/navrh-programu-12-zasedani-zmc-dne-25-6-2020-2020-06-16 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz