Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Návrh programu 11. zasedání ZMČ dne 14. 5. 2020

Ve čtvrtek 14. května 2020 se uskuteční od 10.00 hodin v aule ZŠ a MŠ Bílá (Bílá 1, Praha 6) jedenácté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.
15:00 15:30 se uskuteční interpelace vylosovaných občanů ze samostatné místnosti formou videokonference, ostatní interpelace občané mohou podat písemně. Interpelace zastupitelů budou pouze písemné.

Přímý přenos můžete sledovat on-line ZDE


náhled souboru

Pevné body:

– ve 14:00 hod Zpráva o postupu restrukturalizace společnosti SNEO a.s. Mgr. Lacina

15:00 15:30 Interpelace vylosovaných občanů ze samostatné místnosti formou videokonference, ostatní interpelace občanů se mohou podat písemně. Interpelace zastupitelů budou pouze písemné.

1. Souhrnná informace o opatřeních k pandemii Mgr. Kolář

2. Z-00 392 Podpora Prahy 6 postiženým pandemií koronaviru Záchranný balíček I Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1458/20 )

3. Z-00 380 – Opatření v oblasti místních poplatků ke zmírnění ekonomických dopadů nastalých v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 – Ing. Holický (usn. RMČ č. 1457/20 )

4. /pevný bod ve 14:00 hod/ Z-00 384 Zpráva o postupu restrukturalizace společnosti SNEO a.s. Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1429/20 )

5. Z-00 362 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 729/63 k. ú. Dejvice Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1369/20 )

6. Z-00 343 Prodej pozemku parc. č. 347/4 k. ú. Břevnov Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1409/20 )

7. Z-00 363 Prodej části pozemku parc. č. 244/15 (dle GP č. 2515-45/2009 pozemek parc. č. 244/61) v k. ú. Břevnov Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1408/20 )

8. Z-00 368 Prodej části pozemku parc. č. 3477/266 (dle GP č. 3853-7/2020 pozemky parc. č. 3477/363, 3477/364, 3477/365) v k. ú. Břevnov Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1407/20 )

9. Z-00 361 Svěření pozemku parc. č. 4287 k. ú. Dejvice Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1430/20 )

10. Z-00 378 Svěření pozemku parc. č. 58 k. ú. Střešovice Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1444/20 )

11. Z-00 371 Svěření pozemku parc. č. 305/6 včetně stavby občanského vybavení č. p. 317, která je součástí pozemku parc. č. 305/6 k. ú. Hradčany Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1400/20 )

12. Z-00 379 Záměr umístění novostavby Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) v k. ú. Ruzyně, č. parc. 1300/10, 1300/25, 1301, 2221/1 Mgr. Stárek (usn. RMČ č. 1425/20 )

13. Z-00 349 Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 1627/1 k. ú. Ruzyně Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1281/20 )

14. Z-00 372 Poskytnutí dotací v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2020 MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 1385/20 )

15. Z-00 383 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za I. čtvrtletí 2020 MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 1447/20 )

16. Z-00 344 Poskytnutí dotace Městské knihovně v Praze na provoz pobočky Dejvice Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1267/20 )

17. Z-00 352 Poskytnutí víceleté dotace na celoroční činnost Dejvického divadla o.p.s. v období 20202024 Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1338/20 )

18. Z-00 357 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy HC Hvězda Praha, z.s. Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1311/20 )

19. Z-00 364 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy TJ Sokol Praha Dejvice I Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1374/20 )

20. Z-00 365 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1387/20 )

21. Z-00 367 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura II. 2020 Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1452/20 )

22. Z-00 366 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 II. 2020 Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1428/20 )

23. Z-00 356 Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 868/2019/OKSVČ Fotbalovému klubu DUKLA Praha prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1329/20 )

24. Z-00 373 Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1419/20

25. Z-00 360 Volba člena Mandátového výboru ZMČ Praha 6 a volba člena Finančního výboru ZMČ Praha 6 Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1368/20 a č. 1461/20)

26. Z-00 359 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6 Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1455/20 )

27. Písemná informace o usneseních Kontrolního výboru přijatých v měsících březen a květen 2020 Mgr. Píša předseda KV

28. Písemná informace o přijatých peticích MČ Praha 6 Ing. Holický--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/navrh-programu-11-zasedani-zmc-dne-14-5-2020-2020-05-05 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz