Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Ke 100 letům Bubenče vyšel kalendář

Letošní rok slaví Praha 6 sté výročí povýšení města Bubenče na město. Oslavy proběhnou pod hlavičkou berana, logotypu, který vzešel z loňské soutěže. První užití nového loga je na kalendáři pro letošní rok s tématikou „100 let města Bubeneč“.


náhled souboru
Kalendář je koncipován v sedmi dvouměsíčních listech, tzn. od ledna 2004 do února 2005. Toto uspořádání je zvoleno záměrně, aby bylo respektováno datum předání znaku a praporu. Zároveň v polovině roku vyjde dárková publikace, která se bude týkat vývoje Bubenče s přihlédnutím k poslednímu století. Záměrem publikace je prezentovat vývoj Bubenče od prvních zmínek o osídlení až do dnešní doby. Publikace bude doplněna mapkami, dobovými fotografiemi, rejstříkem ulic a medailonky význačných staveb i osobností čtvrti. U příležitosti 100. výročí povýšení Bubenče na město dne 26. 10. 1904 připravují městské části Praha 6 a Praha 7 společné oslavy. Scénář oslav zahrnuje kulturní a společenské akce podtrhující historický rámec čtvrti a stavební a údržbové práce na parteru města, realizované pod hlavičkou \\\"100 let města Bubenče\\\". Společná značka – logotyp, bude používán jak Prahou 6, tak Prahou 7, na propagačních materiálech, na reprezentačních dárcích, na samolepkách, v tisku i masmédiích a při všech příležitostech týkajících se uvedené akce. Oslavy 100 let města Bubenče umožní koordinovat jednotlivé společenské a kulturní akce a drobné investiční i neinvestiční úpravy v parteru města pod společnou hlavičkou. Účelem této akce je oslovit nejširší občanskou veřejnost a obrátit její pozornost na oživení prostředí, v kterém žije, k podchycení a znovuoživení historických tradic, drobných artefaktů v území i povědomí historické kontinuity místa v čase jako celku. Za tímto účelem se nabízí možnost obnovení původních masopustů, povelikonočních slavností Slamník (dříve Na strožoku) a řady dalších. Zároveň by byl realizován chodníkový programu ve větším rozsahu než doposud, řešení dopravy v klidu (i mimoúrovňově, rehabilitaci městských alejí atd.) Samostatnou kapitolou zůstává reanimace Stromovky, transformace oblasti Papírenské apod. O území Katastrální území Bubenče se dnes rozprostírá na levém spodním toku řeky Vltavy při jejím průtoku Prahou. Jako celek se Bubeneč nachází mezi k.ú. Sedlec, Dejvice, Hradčany, Holešovice a Trója, z části na území Městské části Praha 6 Městské části Praha 7. Z historie Dnešní Bubeneč byla původně nazývaná Přední Ovenec (na rozdíl od Zadního Ovence, stejnojmenné vsi na protilehlém břehu Vltavy, jejíž název rovněž zanikl, když byla po roce 1848 sloučena v jednu politickou obec se sousední Trójou) a historicky je poprvé připomínána roku 1197. Dnešní označení má snad základ v její blízké poloze vedle neméně starobylé obce Bubny. A odtud zřejmě jméno Bubeneč. Na město byla dnešní Bubeneč povýšena dne 26.10. 1904, kdy jí byl udělen i městský znak (na příslušné privilegium si však bubenečští museli počkat až do 17.2.1905). Městská symbolika hradby je doplněna figurou berana, mající původ v předchozím názvu vsi. Prapor Bubenče tvoří podélné pruhy bílé a červené. Zemské barvy v městském znaku vyjadřují nejen panství nejvyšších purkrabí českých a pokračování tradice vybudováním letohrádku pro účely českých místodržících ale i sousedství dnešní Stromovky, vzniklé na místě královské obory s tzv. císařským mlýnem proměněným za Rudolfa II. na jednu z jeho letních rezidencí. Martin Šalek tiskový mluvčí tel.  220 189 957

Historické pohlednice Bubenče

Na město byla dnešní Bubeneč povýšena dne 26. 10. 1904, kdy jí byl udělen i městský znak (na příslušné privilegium si však bubenečští museli počkat až do 17. 2. 1905). Městská symbolika hradby je doplněna figurou berana, mající původ v předchozím názvu vsi. Prapor Bubenče tvoří podélné pruhy bílé a červené.
Dnešní Bubeneč byla původně nazývaná Přední Ovenec (na rozdíl od Zadního Ovence, stejnojmenné vsi na protilehlém břehu Vltavy, jejíž název rovněž zanikl, když byla po roce 1848 sloučena v jednu politickou obec se sousední Trójou) a historicky je poprvé připomínána roku 1197. Dnešní označení má snad základ v její blízké poloze vedle neméně starobylé obce Bubny. A odtud zřejmě jméno Bubeneč.

náhled souboru
[ JPG • 77kB • 640×492 (8bit 3ch) ]

Slavnost Slamník

náhled souboru
[ JPG • 63kB • 640×497 (8bit 3ch) ]

Jádro obce

náhled souboru
[ JPG • 52kB • 640×493 (8bit 3ch) ]

Průhled ulice U Vorlíků

náhled souboru
[ JPG • 57kB • 640×489 (8bit 3ch) ]

Kostel sv. Gottharda

náhled souboru
[ JPG • 80kB • 640×500 (8bit 3ch) ]

Budovy sanatoria v Chittusiho ul.

náhled souboru
[ JPG • 48kB • 329×640 (8bit 3ch) ]

Bývalý místodržitelský letohrádek

náhled souboru
[ JPG • 40kB • 640×511 (8bit 3ch) ]

ul. Na Zátorce

náhled souboru
[ JPG • 68kB • 640×511 (8bit 3ch) ]

Vchod do restaurace Na Slamníku

náhled souboru
[ JPG • 52kB • 640×408 (8bit 3ch) ]

Tamburašský odbor pěveckého spolku Václav

náhled souboru
[ JPG • 57kB • 640×492 (8bit 3ch) ]

Císařský mlýn

náhled souboru
[ JPG • 53kB • 640×489 (8bit 3ch) ]

dům čp. 33 v Gotthardské ul.

náhled souboru
[ JPG • 70kB • 640×485 (8bit 3ch) ]

U pramene

náhled souboru
[ JPG • 254kB • 820×633 (8bit 3ch) ]

škola na nám. Svobody

náhled souboru
[ JPG • 137kB • 800×500 (8bit 3ch) ]

Bubeneč – Kostel a radnice BubenečOsada Bubeneč se původně jmenovala Ovenec (nejstarší zmínka o ní je ...--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/ke-100-letum-bubence-vysel-kalendar-2004-01-08 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz