Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Kalové hospodářství na Císařském ostrově je nepřijatelné

Rady Prahy 6 a Prahy 7 vyjádřily společné stanovisko k přípravě rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově a s tím související požadavky. Rady obou městských částí nesouhlasí s tím, aby kalové hospodářství bylo nadále na Císařském ostrově, proto vítají zadání zpracování oponentních posudků a návrhu likvidace kalů mimo areál rekonstruované čistírny.


náhled souboru
Tento postup na nedávném jednání Zastupitelstva hl. města Prahy prosazoval starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Obě městské části zároveň požadují, aby jim důležité materiály vztahující se k této problematice byly ještě před projednáním v orgánech hlavního města projednány s městskými částmi. „Chápeme nutnost řešení definitivní podoby čistírny odpadních vod ve vazbě na požadavky ochrany vod a životního prostředí. Nicméně řešení realizace kalového hospodářství na Císařském ostrově odmítáme. Proto vítáme zadání oponentních posudků hlavním městem, které se variantami řešení kalového hospodářství budou zabývat“, zdůvodnila místostarostka Prahy 6 Jaroslava Trnková. Rady obou městských částí vítají a ztotožňují se s tím, že Zastupitelstvo hlavního města zadalo Radě hlavního města - zpracovat nejméně dva oponentní posudky ke koncepci kalového hospodářství z hlediska technologického řešení - zpracovat návrh likvidace kalů mimo areál rekonstruované čistírny (včetně možnosti kalového hospodářství koncipovaného na energetickém využití surového směsného kalu a jeho celkovou mineralizaci) - zpracovat vyhledávací studii výhledového variantního umístění čistírny mimo lokalitu Císařského ostrova - zpracovat řešení dopravního napojení přístupu k areálu čistírny z více stran Rady obou městských částí požadují - aby závěry oponentních posudků ke koncepci kalového hospodářství, návrh likvidace kalů mimo areál čistírny a studie variantního umístění čistírny mimo lokality Císařského ostrova byly před projednáním v orgánech hl.m.Prahy předloženy k projednání Radám Prahy 6 a Prahy 7.

Martin ©alek
tiskový mluvčí
msalek{zavináč}praha6{tečka}cz
tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/kalove-hospodarstvi-na-cisarskem-ostrove-je-neprijatelne-2004-05-05 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz