Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Hledáme ředitele/ředitelku pro LDN v Chittussiho ul.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných, Praha 6, Chitussiho 1


náhled souboru
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných, Praha 6, Chittussiho 1

Požadavky:
• vysokoškolská vzdělání v magisterském studijním programu (lékařské zaměření není podmínkou)
• praxe minimálně 3 roky v managementu zdravotnického zařízení
• znalost organizace a financování zdravotní péče a ekonomiky zdravotnictví
• organizační a řídící schopnosti, komunikační dovednosti
• orientace v právních předpisech týkajících se poskytování zdravotní péče
• občanská a morální bezúhonnost
• předpokládaný nástup 01. 06. 2019


Náležitosti přihlášky:
• strukturovaný profesní životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností
• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
• doporučujeme připravit písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce řízení, provozu a rozvoje zařízení i v souvislosti s připravovanou výstavbou nové LDN
• prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů


S případnými dotazy na danou pozici se obracejte elektronicky na adresu: . Možnost případného pronájmu bytu od MČ Praha 6 po dobu výkonu funkce. V souvislosti se záměrem MČ Praha 6 vybudovat novou LDN, by se ředitel/ředitelka tohoto zařízení významným způsobem podílel/la na tvorbě stavebního programu. Platové zařazení podle platného Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Veškeré doklady musí být přiloženy v originále, nebo úředně ověřené kopie.
Nabídky zasílejte nebo osobně doručte do 16. 04. 2019 na adresu: Bc. Jitka Köcherová, vedoucí odboru sociálních věcí, Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 23, 160 52
Praha 6.
Zalepenou obálky označte slovy: „VŘ LDN Praha 6“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

MUDr. Marián Hošek
radní pro sociální oblast a zdravotnictví--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/hledame-reditelereditelku-pro-ldn-v-chittussiho-ul-2019-03-19 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz