Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Dotace až 700 tisíc Kč na jeden vytopený dům povodní

Pro majitele nemovitostí, které byly vloni poškozeny povodněmi, uvolnilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR finanční prostředky na opravy bytového fondu. Tyto prostředky obdrží prostřednictvím hlavního města Prahy také Městská část Praha 6.


Městská část Praha 6 bude dotace poskytovat na základě připravovaných „Pravidel“ ze svého fondu na opravy vytopených bytů povodní jednotlivým žadatelům. Ačkoli dosud není známa finanční částka kterou městská část obdrží, lze předpokládat, že přidělování dotací bude probíhat formou výběrového řízení. Pro obdržení dotace však neexistuje právní nárok. Podmínky pro poskytování dotací tak, jak jsou uvedeny v „Pravidlech“ , které jsou zatím pouze rámcově připravena hl.městem Prahou a budou upravena na podmínky Městské části Praha 6: 1. Prostředky z fondu mohou být použity pouze na opravy statických poruch nosných konstrukcí (základů, svislých i vodorovných nosných konstrukcí, schodišť, obvodového pláště), vnějších a vnitřních omítek, střech a technického zařízení budov (elektroinstalace, vodovod, kanalizace a plyn), pokud celková výše nákladů na opravu domu přesahuje 71.500,- Kč. 2. Prostředky z fondu lze poskytnout na opravy výše uvedené a to včetně oken, dveří a konstrukcí podlah včetně nášlapných ploch (jako např. vlysových, prkenných, plovoucích, celoplošných koberců, linolea, PVC, apod.) jako nedílné součásti svislých a vodorovných nosných konstrukcí; v technickém zařízení budov je zahrnut i systém vytápění. 3. Prostředky z fondu se neposkytnou na financování prací, které mají investiční charakter nebo které vedou k technickému zhodnocení stavby. Nejedná se o modernizaci ani rekonstrukci. Přitom opravou se rozumí uvedení domu do předchozího nebo provozuschopného stavu. 4. Prostředky z fondu se poskytují na opravy objektů, které sloužily a slouží k trvalému bydlení. 5. Z prostředků fondu lze v případě svépomocných prací hradit pouze materiál a dopravu na základě prokázaných výdajů a práce na základě posudku soudního znalce. 6. Prostředky z fondu se poskytnou nejvýše do 70 % celkových nákladů na opravu domu, maximálně však do: a) 200.000,- Kč na jeden dům, jsou-li v něm maximálně tři byty, b) 500.000,- Kč na jeden dům, je-li v něm maximálně osm bytů, c) 700.000,- Kč na jeden dům, je-li v něm více než osm bytů. Čerpání prostředků poskytnutých v rámci dotace bude ukončeno k 31.12.2003 a do této doby musí být provedena také oprava nemovitosti. V případě žádosti o dotaci bude mezi žadatelem a městkou částí, po schválení Zastupitelstvem Městské části Praha 6, uzavřena „Smlouva o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu městské části hl. m. Prahy na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v r. 2002“. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytuje zatím pouze zálohy na tyto dotace, podléhá též přidělení dotace i její výše schválení Zastupitelstva městské části Praha 6. V první etapě tak může být žadateli poskytnuta pouze záloha ve výši 50% – 60% možné dotace.--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/dotace-az-700-tisic-kc-na-jeden-vytopeny-dum-povodni-2003-01-29 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz