Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Budoucnost dopravy na Ořechovce

Na radnici Prahy 6 proběhla dne 26. října veřejná debata s rezidenty na téma dopravní situace v oblasti Ořechovky se zaměřením na ochranu místních obyvatel od průjezdné dopravy.


náhled souboru

Zástupce starosty zodpovědný za oblast dopravy pan Ing. arch. Martin Polách společně se zástupci Odboru dopravy a životního prostředí seznámil veřejnost s dopravní studií možných variantních řešení pro oblast celé Ořechovky, která identifikuje řadu možných opatření pro úpravy dopravního režimu v této oblasti za účelem eliminace průjezdné dopravy (veškeré diskutované varianty naleznete v příloze). Při veřejné diskusi byla ze strany rezidentů vznesena řada kritických připomínek a pohled na možná řešení byl různorodý.

 

Na základě uvedené debaty přijala městská část tyto závěry:

  • v lokalitě bude zavedena zóny 30 s omezením nejvyšší dovolené rychlosti vozidel 30 km/hod a omezení vjezdu vybraných vozidel (zákaz vjezdu nákladních automobilů a autobusů prostřednictvím dopravního značení B4 a B5 s výjimkou pro vozidla s povolením ÚMČ Praha 6, tj. s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo povolení ÚMČ Praha 6“);
  • v celé oblasti zóny 30 dojde k odstranění stávajícího dopravního značení upravující přednosti v jízdě (vč. dalšího nadbytečného dopravního značení) a bude ponechána obecná přednost vozidlům přijíždějícím zprava;
  • bude realizováno zjednosměrnění místní komunikace Slunná ve směru do centra v úseku mezi ulicemi Dělostřelecká - Pevnostní;
  • bude předán podnět správci komunikace ve věci oprav stavebních zpomalovacích prahů v ulicích Na Ořechovce a Cukrovarnická, oprav vozovky v ulici Západní a dále ve věci údržby málo znatelného vodorovného dopravního značení.

 

V návaznosti na uvedená opatření bude Praha 6 se širší veřejností projednávat formou ankety další možné úpravy, jejichž řešení bylo naznačeno a prezentováno na zmiňovaném setkání (další změny jednosměrnosti komunikací, uvažované zaslepení vybraných úseků, radarové měření, lokální opatření ke zpomalení rychlosti vozidel).--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/budoucnost-dopravy-na-orechovce-2016-11-01 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz