Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Bořislavka – souhrn výsledků výzkumu

Nezávislá výzkumná agentura MindBridge provedla konce června 2015 metodou osobního dotazování  průzkum týkající se připomínek a nedostatků v infrastruktuře v okolí Bořislavky.


náhled souboru

Reprezentativní vzorek tvořilo 950 respondentů ve věku od 18 let, a to jak z okolí Bořislavky, tak i z celé spádové oblasti (hranice dojezdu MHD byla stanovena na 10 minut).
Sběr dat probíhal od 26. do 30. června 2015.
S podrobnými výsledky celého průzkumu se můžete seznámit.


V Praze, 7. července 2015

Cíl projektu

identifikace chybějící infrastruktury v okolí Bořislavky a ve spádové oblasti, přijetí projektu Bořislavka, preferovaná varianta projektu

Byla využita metodika osobního dotazování v reprezentativním vzorku n=950  respondentů ve věku 18 let a starší, a to jak z nejbližšího okolí Bořislavky, tak i celkové spádové oblasti v dojezdu 10 minut hromadnou dopravou, sběr dat byl realizován  26.-30.6.2015

 

Chybí kino a také obchody

Nejčastěji ve spádové oblasti Bořislavky chybí lidem kino (78 %) a dále prodejny s oblečením a obuví (69 %). Jiné obchody a služby chybějí lidem výrazně méně. Lidem v nejbližším okolí Bořislavky pak subjektivně více chybějí velký supermarket s možností parkování, pošta, obchody s obuví a oblečením, nebo služby typu čistírna oblečení nebo třeba kadeřník. Hodnocení vybavenosti v nejbližším okolí Bořislavky vyšly jako subjektivně horší, než v ostatních lokalitách spádové oblasti.

náhled souboru

 

Obavy a naděje: nová pracovní místa, rozšíření nabídky obchodů a služeb, možnost setkávání

Lidé racionálně vnímají obecná pozitiva projektu Bořislavka, jako je to i u jiných podobných projektů. Rozšíří se nabídka obchodů a služeb (94 %), vzniknou nová pracovní místa (84 %) a také nové místo, kde se budou moci lidé setkávat (77 %). Muži i ženy vnímají přínosy podobně. Podle 75 % dotázaných je pozitivní, že se Bořislavka a prostor v okolí celkově také oživí. Více pozitivních momentů nového projektu Bořislavka vnímají mladší lidé, zatímco u starších lidí jsou často vyjadřovány také obavy.

náhled souboru

V obavách dominují prvky spojené s provozem. Téměř 9 z 10 obyvatel lokality vnímá, že se zvýší koncentrace návštěvníků v okolí obchodního centra a 8 z 10 pak vnímají, že realizovaný projekt přinese i vyšší dopravní zátěž. Pro 68 % dotázaných projekt přináší obavy ze sníženého komfortu v podobě vyššího hluku, neklidu a nočního provozu. 54 % dotázaných se pak obává obecného zhoršení bydlení v okolí obchodního centra.

Tak, jak s rostoucím věkem respondenta klesalo přesvědčení o pozitivních vlivech centra Bořislavka na okolí, tak se s vyšším věkem respondenta zároveň zesilují konzervativní postoje a vnímaná rizika. Nejstarší generace (61 a více let) má tak celkově nižší pozitivní očekávání a zároveň vyšší obavy. Zajímavé je, že vnímaná rizika jsou ve většině případů vyšší mimo bezprostřední okolí Bořislavky. Znamená to, že lidé v nejbližším okolí Bořislavky se tak například méně obávají toho, že by se stavbou obchodního centra zničil charakter samotného místa, zhoršilo se bydlení, zvýšila se doprava, či zhoršilo parkování v okolí zamýšleného projektu.

 

Nový projekt vyhrál. V okolí Bořislavky pak výrazně.

Při srovnání projektů byla dotázanými preferována vizualizace nového konceptu. Mladší lidé tíhnou k novému konceptu s velkou rozhodností, s narůstajícím věkem respondenta sice nový koncept vítězí také, ale s menším odstupem. Pouze pro respondenty ve věku 61 let a více je preferovanou variantou koncept původní.

U lidí v nejbližším okolí Bořislavky byla převaha nového konceptu velmi výrazná. Rozhodně ho jako variantu zvolilo 34 % z nich, zatímco rozhodně původní variantu pak vybralo jen
15 % dotázaných.

Poměr výběru „nový“ a „původní“ koncept pak po přepočtu na obyvatelstvo oblasti činí 15 500 : 12 500 lidí ve věku 18 let a starších.

 

Už se těší?

Více než 7 z 10 lidí v oblasti je připraveno se do nového obchodního centra na Bořislavce podívat a při nabídce chybějících služeb a obchodů ho pak využívat. To představuje obchodní potenciál 32 000 obyvatel. V nejbližším okolí je pak sklon k využití služeb podle očekávání vyšší, v něm již dnes deklaruje připravenost k návštěvě 94 % obyvatel.

náhled souboru--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/borislavka--souhrn-vysledku-vyzkumu-2015-07-08 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz