Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Bořislavka – nezávislé posouzení výzkumu

V zájmu vskutku transparentní správy naší městské části a v reakci na námitky vznesené ze strany petičního výboru v zastoupení paní Jany Štumpové Konicarové a Ditty Pištecký Dvořáčkové ve věci údajné podjatosti průzkumu veřejného mínění v souvislosti s plánovaným projektem obchodního centra Bořislavka si níže dovolujeme uveřejnit dílčí závěry ze zprávy SIMAR - sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění. 


náhled souboru

Toto sdružení si klade za cíl, aby veškerá jeho činnost a činnost jeho členských subjektů byla v souladu s obecně uznávanými etickými zásadami podnikatelské činnosti a musí být plně v souladu s mezinárodně platnými kodexy, vydanými ESOMAR, zejména tedy s ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Practise a dále s EFAMRO Market Research Quality Standards.

Sdružení SIMAR nezávisle posoudilo sběr dat, způsob výběru vzorku, formulací otázek, průběh dotazování, kontrol, pořízení dat a jejich zpracování. Zpráva konstatuje mimo jiné:

  • „Volba lokalit sběru dat, jejich rozmístění i velikost vzorku jsou řešeny standardně a odpovídajícím způsobem vzhledem k charakteru výzkumu.“
  • „Dotazník a formulace otázek vychází z cílů projektu (prověřit vybavenost), odpovídají charakteru výzkumu a jsou v kontextu zadání formulovaného zadavatelem korektní.“
  • „Výpočty za extrapolací jsou korektní a správné.“
  • „Výzkum byl realizován standardní formou a jím získané informace lze považovat za reprezentativní pro populaci spádové oblasti Prahy 6 (pochopitelně v rámci statistické chyby dané velikosti výzkumného vzorku).“

Petiční výbor v zastoupení paní Jany Štumpové Konicarové a Ditty Pištecký Dvořáčkové formuloval v otevřeném dopise starostovi MČ Praha 6 výtky k provedení výzkumu. U věcných poznámek, které se vztahovaly k technice výzkumu nebo vyhodnocení, byly nejasnosti ve vnímání výsledků výzkumu ze strany petičního výboru založeny pravděpodobně na nedostatku technických informací (příloha technicke informace), které prokazují korektnost postupu a výsledků výzkumu a nebyly součástí vizuální části prezentace výsledků, ze které nejspíš formulace vycházely. Ostatní výtky v dopise věcně nesouvisely s výzkumem samotným.

Pevně věříme, že lety prověřená profesionalita, neoddiskutovatelná nezávislost a hluboká erudice široce uznávané platformy SIMAR dokáže s konečnou platností vyvrátit zbylé pochybnosti, vnést do celé záležitosti potřebné světlo a uvést ji tak na pravou míru.

Kompletní vyjádření sdružení SIMAR naleznete v příloze.

Bořislavka – technické informace

Doplňkové parametry výzkumu

náhled souboru
[ JPG • 64kB • 800×600 (8bit 3ch) ]

parametry výzkumu--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/borislavka--nezavisle-posouzeni-vyzkumu-2015-08-11 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz