Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 dne 20. 12. 2018

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 se uskuteční od 10.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 6 - 6. patro (Československé armády 23, Praha 6) druhé zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.


náhled souboru

Od 15.00 hodin Interpelace.

 

NÁVRH PROGRAMU:

 1. Návrh na volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář  (usn. RMČ č. 5/18 )
 2. III. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2018 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 22/18 )
 3. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2019  - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 23/18 )  
 4. Střednědobý rozpočtový výhled Městské části Praha 6 na léta 2020 - 2024 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 24/18 )
 5. Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2019 - Mgr. Jan Lacina (usn. RMČ č. 26/18 )  
 6. Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 729/88 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 27/18
 7. Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/32 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 28/18 )
 8. Schválení uzavřené Smlouvy o výstavbě v domě č.p. 627 ul. Verdunská  11, postaveném na pozemku parc. č. 1015, vše v k.ú. Bubeneč a Smlouvy o advokátní úschově - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 64/18 )  
 9. Zrušení usnesení č. 535/17 ze dne 24.11.2017 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 31/18 )
 10. Prominutí nedobytných dluhů za nájemci bytů, nebytových prostor, pozemků a parkovacích míst - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3919/18 )
 11. Prominutí úroků z prodlení - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3922/18 )
 12. Lokalita Dlouhá míle - Ing. arch. Smutná (usn. RMČ č. 55/18 )
 13. Poskytnutí dotace Městské knihovně v Praze na provoz pobočky Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3979/18 )
 14. Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za III. čtvrtletí 2018 - MUDr. M. Hošek (usn. RMČ č. 3976/18 )
 15. Zajištění služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany v roce 2019 - MUDr. M. Hošek (usn. RMČ č. 51/18
 16. Poskytnutí individuální dotace na rok 2019 Nemocnici Milosrdných sester svatého K. Boromejského a Domovu svatého K. Boromejského - MUDr. M. Hošek (usn. RMČ č. 50/18 )
 17. Uzavření smlouvy o zajištění 5 pobytových lůžek odlehčovacích a zdravotně sociálních služeb občanům Prahy 6 na rok 2019 s Domovem svatého K. Boromejského - MUDr. M. Hošek (usn. RMČ č. 49/18
 18. Plán činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2019 - předseda FV Ing. Hlinský
 19. Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář(usn. RMČ č. 3918/18 a usn. RMČ č. 9/18 )
 20. Volba předsedy Mandátového výboru - pokračování volby
 21. Volba členů Kontrolního výboru, Mandátového výboru, Výboru pro výchovu a vzdělávání a Výboru pro otevřenost, média a participaci

Informativní body:

a) Písemná informace o provedených rozpočtových opatřeních Městské části Praha 6 za období 9. - 12. 2018 (usn. RMČ č. 3892/18 , usn. RMČ č. 3959/18 , usn. RMČ č. 22/18 )

b) Písemná informace o přijatých peticích - Ing. Holický

c) Písemná zpráva o postupu přípravy realizace Seniorského centra Šatovka  - Mgr. Kolář--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/2-zasedani-zastupitelstva-mestske-casti-praha-6-dne-20-12-2018-2018-12-07 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz