Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6

Zasedání zastupitelstva MČ Praha 6 je svoláno na pátek 19. prosince 2014 od 10:00 hodin v 6. patře budovy ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23.

Interpelace jsou zařazeny na programu od 15 hodin. 

SLEDUJTE JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ONLINE ZDE: https://www.praha6.cz/zast_video.html


náhled souboru

Návrh programu zde:

Stanovení programu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

- Pevný bod od 15:00 hodin -  Interpelace

 1. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6 (usn. RMČ č. 21/14)
 2. Zřízení dalších výborů a pracovních skupin Zastupitelstva MČ Praha 6 a aktualizace Volebního řádu pro volbu do výborů ZMČ Praha 6 a Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 6 (usn. RMČ č. 47/14)
 3. Volba předsedů, členů a tajemníků výborů a pracovních skupin ZMČ Praha 6
 4. III. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2014 (usn. RMČ č. 3560/14)
 5. Rozpočtové provizorium Městské části Praha 6 v roce 2015 (usn. RMČ č. 5/14)
 6. Prominutí nedobytných dluhů (usn. RMČ č. 50/14)
 7. Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 29 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídku (usn. RMČ č. 3653/14 a 8/14)
 8. Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012 (usn. RMČ č. 7/14)
 9. Změna usnesení ZMČ Praha 6 č. 522/14 ze dne 19.09.2014 - změna Zásad postupu při výběrových řízeních na prodej půdních jednotek (usn. RMČ č. 11/14)
 10. Prodej pozemku parc. č. 1230 - zastavěná plocha nádvoří v k. ú. Vokovice vlastníkům jednotek v domě Kladenská 396/39, Praha 6 (usn. RMČ č. 3614/14)
 11. Prodej pozemku parc. č. 571/1 k. ú. Střešovice (usn. RMČ č. 3619/14)
 12. Prodej pozemku parc. č. 762/2 k. ú. Střešovice (usn. RMČ č. 3621/14)
 13. Prodej pozemků parc. č. 589/2 a parc. č. 589/1 k. ú. Střešovice (dle GP č. 1143-128/2014 k.ú. Střešovice) (usn. RMČ č. 3622/14)
 14. Prodej pozemku parc. č. 416/1 k. ú. Břevnov (usn. RMČ č. 3623/14)
 15. Prodej pozemků parc. č. 2311/1 a parc. č. 2312/1 k. ú. Dejvice (dle GP č. 3766-20/2013 k.ú. Dejvice) (usn. RMČ č. 3620/14)
 16. Prodej pozemků parc. č. 613 a parc. č. 614 k. ú. Hradčany (usn. RMČ č. 3399/14)
 17. Prodej pozemku parc. č. 426/1 k. ú. Břevnov (usn. RMČ č. 3400/14)
 18. Prodej pozemku parc. č. 985/3 k. ú. Dejvice dle GP č. 2749-6/2006 pro k. ú. Dejvice (usn. RMČ č. 3457/14)
 19. Prodej pozemků parc. č. 1364/1 a parc. č. 1364/2 k. ú. Bubeneč (usn. RMČ č. 3372/14)
 20. Prodej pozemku parc. č. 1031/5 k. ú. Dejvice dle GP č. 3882-45/2014 pro k. ú. Dejvice (usn. RMČ č. 3401/14)
 21. Prodej pozemku parc. č. 656 k. ú. Střešovice (usn. RMČ č. 3371/14)
 22. Prodej pozemku parc. č. 759/1 k. ú. Střešovice (usn. RMČ č. 3458/14)
 23. Prodej pozemků parc. č. 3994 a parc. č. 3995 k. ú. Dejvice (usn. RMČ č. 3456/14)
 24. Prodej pozemku parc. č. 1527/14 zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Bubeneč společnosti "Čínská 5 s. r . o." (usn. RMČ č. 3373/14)
 25. Prodej pozemku parc. č. 2919 k. ú. Dejvice (usn. RMČ č. 3368/14)
 26. Bod stažen z programu
 27. Prodej části pozemku parc. č. 1275/1 k. ú. Liboc (dle GP č. 809-2/2014 se jedná o parc. č. 1275/4  k. ú. Liboc (usn. RMČ č. 3616/14)
 28. Svěření části pozemku parc. č. 1876 k. ú. Břevnov (dle GP č. 3099-19/2014 se jedná o parc. č. 1876/2 k. ú. Břevnov)  do správy m. č. Praha 6 (usn. RMČ č. 3615/14))
 29. Odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl. m. Prahy, MČ Praha 6  ve prospěch hl. m. Prahy, tj. části pozemku parc. č. 3161/19 k. ú. Dejvice (jedná se o pozemek parc. č. 3161/38 k.ú. Dejvice dle GP č. 3891-38/2014) (usn. RMČ č. 29/14)

 

 1. Nevyužití předkupního práva ke garáži na pozemku parc. č. 1604/4 k. ú. Bubeneč (usn. RMČ č. 3636/14)
 2. Svěření pozemků parc. č.  1050/1, 1050/7, 1050/10, 4062/3 k. ú. Dejvice do správy MČ Praha 6 (usn. RMČ č. 3417/14)
 3. Uzavření splátkové dohody s paní P. (usn. RMČ č. 3547/14)
 4. Uzavření splátkové dohody s panem Ř. (usn. RMČ č. 3546/14)
 5. Poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici Milosrdných sester sv.Karla Boromejského a Domovu sv. Karla Boromejského na rok 2015  (usn. RMČ č. 13/14)
 6. Poskytnutí finančního příspěvku organizacím poskytujícím hospicovou péči (usn. RMČ č. 14/14)
 7. Uzavření smlouvy o poskytování sociálně ošetřovatelské péče občanům Prahy 6 na rok 2015 s Domovem sv. K. Boromejského (usn. RMČ č. 15/14)
 8. Zajištění služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany v roce 2015 (usn. RMČ č. 16/14)
 9. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Léčebna dlouhodobě nemocných a Pečovatelská služba Praha 6 (usn. RMČ č. 24/14)
 10. Účast v Operačním programu Praha - konkurenceschopnost, zrušení části ulice Turkovská mezi ulicemi Šárecká a Na Hanspaulce a propojení parkových ploch (usn. RMČ č. 23/14)
 11. Smlouva č. 14180894 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí ( akce "Kompostéry pro občany Městské části Praha 6") a Rozhodnutí o poskytnutí dotace  EDS 115D242002177 (usn. 38/14)
 12. Finanční dar zastupitelských úřadů zapojených do projektu budování květinových záhonů MČ Praha 6 v roce 2014 (usn. RMČ č. 22/14)
 13. Stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 6, s výkonem funkce člena - odborníka výboru ZMČ Praha 6, komise RMČ Praha 6 či pracovní skupiny RMČ Praha 6 pro rok 2015 (usn. RMČ č. 20/14)

 Různé:

a)    Informace k Dražbě části pozemků "Strnadových zahrad" k. ú. Vokovice

b)   Informace o dalším postupu ohledně nakládání s portfoliem, které má v majetku MČ Praha 6 v souvislosti s činností společnosti KEY INVESTMENTS

c)    Informace o provedených rozpočtových opatřeních za období 09-11/2014

Další informace: https://www.praha6.cz/system/file.php?File=f416_26012.pdf&crc=059da090655be1bb534c1bc2f8852130

 --- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/2-zasedani-zastupitelstva-mc-praha-6-2014-12-18 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz