Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Akce ›› detail/podstránka

Zasedaní Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 20. 6.

Ve středu 20. června 2018 se uskuteční od 10.00 hodin v budově Úřadu městské části Praha 6 (6. patro) již 24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.


náhled souboru

Od 15.00 hodin - Interpelace

 

NÁVRH PROGRAMU

 1. Z-00 825 - Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2016 a Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2017 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2381/17 a usn. RMČ č. 3507/18 )  
 2. Z-00 819 - Schválení účetní závěrky Městské části Praha 6 za rok 2017 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3471/18
 3. Z-00 846 - Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti za rok 2017 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3556/18 )
 4. Z-00 835 - II. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2018 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3508/18 )
 5. Z-00 828 - Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 6 na  volební období  2018 - 2022 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3544/18
 6. Z-00 859 - Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 6 a ceny Městské části Praha 6 pro rok 2018 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3573/18
 7. Z-00 858 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné soutěže o nejlepší nabídku s názvem „Převod majetkové účasti ve společnosti Areál Dračky, s.r.o. – vyhlášení výsledků soutěže - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3505/18 )  
 8. Z-00 838 - Návrh realizace koncepce zvyšování kapacit  mateřských  a základních škol na území Městské části Praha 6 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3552/18 )
 9. Z-00 855 - Dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Petřiny – jih, Praha 6, Šantrochova 2 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3581/18 )  
 10. Z-00 818 - Poskytnutí dotací gymnáziím HMP na projekty oblasti 2.A z programu OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3448/18
 11. Z-00 853 - Poskytnutí dotace POST BELLUM, o.p.s. na  realizaci projektu Příběhy našich sousedů v základních školách zřizovaných MČ Praha 6  - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3536/18 )  
 12. Z-00 849 - Prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku poskytnutého na základě usnesení ZMČ č. 549/17- Mgr. Lacina  (usn. RMČ č. 3569/18
 13. Z-00 824 - Změna koncepce výstavby na pozemcích  parc. č. 620, 621, 622, 623, 624/1, 625/1, 3664/15  k. ú. Břevnov a uzavření smluv se společností Rezidence Radimova s.r.o. - Ing. Vaculík, Ing. arch. Polách (usn. RMČ č. 3497/18 )  
 14. Z-00 850 - Prodej akcií Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3555/18 )
 15. Z-00 841 - Prodej pozemků parc. č. 1320/2, 1320/3, 1320/4 a 1320/6 v k. ú. Bubeneč - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3576/18
 16. Z-00 813 - Prodej pozemků parc. č. 1430/1 a parc. č. 1430/2 k. ú. Liboc - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3473/18 )  
 17. Z-00 814 - Prodej souboru pozemků parc. č. 1629/1 a 1629/2, vše v k. ú. Bubeneč - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3491/18 )  
 18. Z-00 815 - Prodej souboru pozemků parc. č. 3988 a   3989/1, vše v k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3492/18
 19. Z-00 812 - Prodej pozemku parc. č. 86 k. ú. Sedlec  - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3492/18 )
 20. Z-00 833 - Odejmutí svěření pozemku parc. č. 4538/1 k.ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3515/18 )   
 21. Z-00 832 - Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/11 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3516/18 )  
 22. Z-00 769  - Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 9 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídku - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3557/18
 23. Z-00 848 - Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 7 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3558/18 )  
 24. Z-00 831 - Schválení uzavření Smlouvy o výstavbě v domě č. p. 1085 Zelená 13, postaveném na pozemku parc. č. 620, vše v k.ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3511/18
 25. Z-00 827 - Prominutí úroků z prodlení za pozdně uhrazené nájemné a služby s nájmem bytu spojené - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3524/18 )
 26. Z-00 839 - Prominutí zbývajících úroků z prodlení - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3564/18 )  
 27. Z-00 848 - Prominutí nedobytných dluhů - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3563/18
 28. Z-00 844 - Závěry první etapy participačního procesu ohledně budoucího využití uvolněného koridoru železniční tratě Praha – Kladno v úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem - Ing. arch. Smutná (usn. RMČ č. 3548/18
 29. Z-00 837 - Členství MČ P6 v zakládaném spolku "Příměstský park Trojská kotlina z.s." - Ing. arch. Polách (usn. RMČ č. 3574/18
 30. Z-00 842 - Poskytnutí individuální dotace Fakultě architektury ČVUT - Ing. arch. Polách (usn. RMČ č. 3572/18
 31. Z-00 834 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport  a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit  - Ing. Mgr. Bezděk (usn. RMČ č. 3543/18 )
 32. Z-00 851 - Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy - Ing. Mgr. Bezděk (usn. RMČ č. 3568/18 )
 33. Z-00 847 - Prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku poskytnutého na základě usnesení ZMČ č. 550/17 - Ing. Mgr. Bezděk (usn. RMČ č. 3567/18 )
 34. Z-00 816 - Poskytnutí individuální dotace Pražské organizaci vozíčkářů - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 3478/18 )   
 35. Z-00 817 - Poskytnutí individuální dotace z.s. Půjčovně 3 P (Podpora Pomoc Pomůcky) - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 3479/18 )   
 36. Z-00 820 - Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za I. čtvrtletí 2018 - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 3488/18
 37. Z-00 823 - Poskytnutí individuálních dotací v oblasti registrovaných sociálních služeb pro rok 2018 - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 3525/18 )  
 38. Z-00 829 - Poskytnutí individuální dotace - Ing. Hanušová  (usn. RMČ č. 3526/18
 39. Z-00 745 - Zásady pro poskytování peněžitého plnění členům - odborníkům, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 6 za výkon funkce členů výborů ZMČ Praha 6, komisí RMČ Praha 6 a zvláštních orgánů městské části Praha 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3578/18 )
 40. Z-00 830 - Prodloužení termínů plnění úkolů z usnesení ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3547/18 )

 

Informativní body:

a) Písemná informace o plnění Strategické koncepce rozvoje sociální a zdravotní politiky a prevence rizikového chování - MUDr. Hošek (usn. ZMČ č. 270/17 )

b) Ústní informace o právním stavu Zahrádkové osady Jenerálka v souvislosti  s peticí občanů  městské části Prahy 6 - Mgr. Kolář (usn. ZMČ č. 600/18 )

c) Ústní informace o řešení využití prostoru v objektu ubytovny Na Petřinách - Mgr. Kolář (usn. ZMČ č. 601/18 )

d) Písemná Informace o Strategii MČ Praha 6 k přístupu zmírňování dopadů změny klimatu - Ing. arch. Smutná  (usn. ZMČ č. 518/17 )

e) Písemná Informace o Stavební uzávěře SO v severozápadním kvadrantu Prahy - Ing. arch. Smutná (usn. ZMČ č. 519/17 )

f) Písemná informace o Poliklinice Pod Marjánkou - Ing. Hanušová (usn. ZMČ č. 451/17 )

g) Písemná informace k Integrovanému seniorskému centru Šolínova - Ing. Hanušová

h) Písemná informace o přijatých peticích - Ing. Holický (usn. ZMČ  č. 365/16)

i) Písemná informace Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 na rok 2018 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3425/18 a usn. RMČ č. 3505/18 )--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/akce/zasedani-zastupitelstva-mc-praha-6-dne-20-6-2018-06-20 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz